Rhestr wirio hygyrchedd

Mae cynnwys cyrsiau hygyrch yn ei wneud yn haws i bawb ddarllen a chyrchu eich deunyddiau a gall helpu i wella ansawdd a defnyddioldeb cyffredinol. Mae llawer o addasiadau ymdrech isel y gallwch eu gwneud i ddechrau creu cynnwys mwy hygyrch.

 • Defnyddiwch faint ffont o 12px ar y lleiaf.
 • Cael cyferbyniad digonol rhwng testun a chefndir.

  Defnyddiwch ddarn o offer fel y Colour Contrast Analyser gan The Paciello Group i wirio cyferbyniad eich testun.

 • Defnyddio dulliau pennyn priodol.
 • Defnyddio strwythur pennyn rhesymegol.
 • Ychwanegu disgrifiadau amgen at ddelweddau sy'n cyfleu ystyr llawn y ddelwedd.
 • Defnyddio tablau ar gyfer data tablaidd yn unig.
 • Sicrhau bod gan bob tabl benawdau colofn.
 • Defnyddio ymarferoldeb rhestr fewnol ar gyfer pob rhestr.
 • Sicrhau bod gan bob dolen destun sy'n disgrifio'r targed.
 • Defnyddio templedi sleidiau PowerPoint mewnol.
 • Peidio â defnyddio PDFs wedi’u sganio.
 • Sicrhau bod pob PDF wedi'i dagio.