Ailddyluniad Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign

Ar gael ar gyfer Moodle a Blackboard Open LMS | Rhyddhawyd ar 20 Medi 2018

Rydym wedi diweddaru dyluniad Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign ym mhob un o amgylcheddau Moodle a Blackboard Open LMS. Mae'r Adroddiad Gwreiddioldeb newydd yn defnyddio athroniaeth dyluniad Ultra ac yn cynnwys ychydig wybodaeth newydd ynglŷn â'r risg gyffredinol bod cyflwyniad wedi cael ei gopïo o ffynhonnell arall. Mae rhyngwyneb newydd yr adroddiad hwn hefyd yn fwy ymatebol ar gyfer dyfeisiau symudol ac yn fwy hygyrch i ddarllenwyr sgrin na'r hen ddyluniad; byddwn yn ceisio cydymffurfiaeth VPAT ar gyfer y dyluniad newydd hwn yn fuan! Mae’r rhyddhad hwn yn caniatáu i dîm SafeAssign fod yn fwy ailadroddol a darparu diweddariadau i ddyluniad newydd yr adroddiad ar sail fwy aml a heb orfodi cael diweddariad i blatfform yr LMS. Byddwn yn parhau i sôn am newidiadau ar dudalennau cymorth SafeAssign, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y tudalennau hyn hefyd am wybodaeth newydd!

Gall ddefnyddwyr newid yn ôl i hen ddyluniad yr Adroddiad Gwreiddioldeb am ychydig yn hirach er mwyn symleiddio'r cyfnod pontio.

Gall ddefnyddwyr Blackboard Learn ddisgwyl diweddariad ar gyfer Learn sy'n cynnwys dyluniad newydd yr Adroddiad Gwreiddioldeb yn fuan!

Archwiliwch yr Adroddiad Gwreiddioldeb newydd