Sut mae dolenni Content Collection yn ymddwyn

Gyda Content Collection, gallwch storio deunyddiau cwrs mewn un lle a’u defnyddio mewn sawl cwrs gwahanol. Fydd dim rhaid ichi uwchlwytho sawl copi o’r un ffeil pan fyddwch am ei rhannu â’ch myfyrwyr. Yn lle hynny, gallwch greu dolen at yr eitemau yn y Content Collection pan fyddwch am ddefnyddio’r deunyddiau hyn mewn cwrs neu aseiniad.

Mae dolenni at eitemau yn y Content Collection yn ymddwyn mewn ffyrdd gwahanol wrth gopïo, mewnforio neu allforio cwrs.

Copïo cwrs gyda dolenni Content Collection

Wrth gopïo cwrs, caiff y dolenni at yr eitemau yn y Content Collection eu copïo hefyd, ynghyd â’r hawl i ddefnyddwyr weld yr eitemau hyn. Mae’n rhaid i bob defnyddiwr fod â chaniatâd yn y Content Collection i weld y ffeiliau hyn. Os bydd defnyddiwr heb y caniatâd priodol yn dewis dolen at eitem yn y cwrs, bydd yn gweld neges sy’n dweud’Access Denied’. Os byddwch am roi hawliau ychwanegol i ddefnyddiwr fel bod modd iddo weld eitem, mae’n rhaid ichi wneud hynny yn y Content Collection.

Rhagor o wybodaeth am hawliau i weld ffeiliau yn y Content Collection:

Ar ôl copïo cwrs sydd â dolenni Content Collection, byddwch yn gweld ‘caniatâd darllen i bob Defnyddiwr Cwrs yn y Content Collection’.

Mae’n bosibl y bydd eich sefydliad yn galluogi’rdewisiadau Gosodiadau Copïo'r Cwrs fel bod modd newid pwy sydd â hawliau wrth gopïo cwrs yn awtomatig. Os felly, bydd y gosodiad hwn yn diweddaru pwy sydd â hawl i weld eitemau yn y Content Collection yn awtomatig ar gyfer pob cwrs bron. Ni ddiweddarir caniatâd yn awtomatig ar gyfer eitemau Content Collection y cysylltir â nhw mewn profion, arolygon, a chronfeydd cwestiynau. Rhaid i hyfforddwyr ddiweddaru'r caniatâd i'r eitemau hyn â llaw trwy Reoli Cynnwys.

Mae uwchraddio caniatâd awtomatig yn gymwys yn unig i gyrsiau a gopiir.


Mewnforio neu adfer cwrs sydd â dolenni Content Collection

Wrth allforio neu archifo cwrs yn Blackboard Learn, bydd dolenni at unrhyw ffeiliau Content Collection yn cael eu cynnwys hefyd. Os mewngludir neu adferir pecyn wedyn, cynhwysir y dolenni hyn yn y cynnwys. Bydd ymddygiad y dolenni hyn yn dibynnu ar gyflwr yr eitemau yn y Content Collection.

Os yw’r eitemau yn dal i fod yn eu lleoliad gwreiddiol yn y Content Collection, bydd y dolenni at yr eitemau hyn yn y cwrs yn gweithio’n iawn. Ond os yw’r eitemau wedi cael eu symud neu hailenwi, bydd y dolenni wedi eu torri.

Yn yr un modd, os caiff pecyn cwrs ei adfer neu ei fewnforio i gwrs ar Blackboard Learn heb y Content Collection, bydd pob un o’r dolenni at yr eitemau Content Collection wedi ei thorri. Mae hyn oherwydd bod y cwrs yn cadw dolen i bob eitem, nid y ffeiliau eu hun. Rhaid i hyfforddwyr ddileu'r dolenni i'r eitemau hyn o'r cwrs. Os yw'r eitemau'n hygyrch, fe'u hychwanegir at y Content Collection a chysylltu â nhw eto o'r cwrs.

Os symudir neu y dileir y Content Collection, bydd yr un ymddygiad ag a ddisgrifir uchod yn digwydd. Torrir yr holl ddolenni i'r Content Collection.

Dydy Blackboard Learn ddim yn diweddaru’n awtomatig hawl defnyddwyr i weld eitemau Content Collection mewn cyrsiau a fewnforiwyd neu a adferwyd.


Uwchlwytho ffeiliau i’r Content Collection

Uwchlwytho Ffeil Gywasgedig i’r Content Collection

Gwylio’r fideo am Lawrlwytho Ffeiliau mewn Pecyn Cywasgedig o’r Content Collection