Heblaw am y cynnwys ar y safle help hwn, sydd ar gael mewn amryw iaith, mae'r adnoddau cysylltiedig ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydych yn gwybod eich bod yn brysur. I'ch helpu i ddefnyddio'ch technoleg Blackboard yn llwyddiannus i gynyddu ymrwymiad myfyrwyr, i arbed amser i chi ac i wella perfformiad myfyrwyr, cynigwn nifer o adnoddau, digwyddiadau a chyfleoedd hyfforddiant.


Cael Atebion i'ch Cwestiynau

Blackboard Help

Cael help i ddefnyddio cynnyrch Blackboard gyda fideos, awgrymiadau arfer gorau, tiwtorialau a mwy.

help.blackboard.com

Tiwtorialau Fideo Blackboard Learn

Gwyliwch fideos byr, diddorol ar gyfer hyfforddwyr sy'n ymdrin â dylunio cyrsiau, cyfathrebu, cydweithio ac asesu ar ein sianel YouTube.

help.blackboard.com/Learn/Instructor/Watch_Videos

Cymuned Blackboard

Cysylltu, rhannu a dysgu gan eich cyfoedion. Postiwch gwestiwn ar y bwrdd trafod, dilynwch sgyrsiau rhwng eich cyfoedion neu cyflwyno adborth ar gynnyrch yn y gyfnewidfa syniadau.

community.blackboard.com


Cymerwch olwg ar Gynnyrch Diweddaraf Blackboard

CourseSites gan Blackboard

Dyma wahoddiad i roi cynnig ar Blackboard Learn gyda phrofiad Ultra. Dyma rhyddhad cynnaf o Gwrs Ultra - cadwch i fyny gyda'r llifoedd gwaith newydd dros amser.

new.coursesites.com

Blackboard Collaborate

Cofrestrwch ar gyfer eich treial am ddim o'n datrysiad un clic ar we-gynadledda ac ystafell ddosbarth rithwir. Edrychwch i weld sut rydym wedi gwneud dysgu ar-lein mor rhyngweithiol â'r ystafell ddosbarth - unrhyw bryd, unrhyw le.

blackboard.com/collabtrial


Dysgwch o'ch Cyfoedion ac Arbenigwyr Blackboard

Blackboard Innovative Teaching Series

Dysgwch y brif strategaethau ar gyfer addysged i gynyddu effeithlonrwydd addysgwr a gwella canlyniadau dysgu yn ystod y gweminarau hyn am ddim a ddysgir gan addysgwyr gyda chefnogaeth arbenigwyr Blackboard.

community.blackboard.com/BITS

Rhaglen Cwrs Rhagorol

Cychwynnwch arni gyda'r Gyfeireb Rhaglen Cwrs Rhagorol, cyflwynwch eich cwrs am adolygiad gan gyfoedion, gwirfoddolwch i fod yn adolygwr cwrs, neu gallwch gael rhagolwg o waith cyrsiau llwyddiannus blaenorol a grëwyd gan addysgwyr eraill i gael syniadau newydd.

community.blackboard.com/ecp

Grwpiau Defnyddwyr Blackboard

Ymunwch â defnyddwyr rhanbarthol eraill Blackboard sydd â diddordeb mewn rhwydweithio, dysgu o arbenigwyr ar bynciau penodol, a rhannu arferion gorau gyda'i gilydd. (Mae'n bosibl bod grwpiau defnyddwyr ar gael mewn ieithoedd heblaw am Saesneg.)

community.blackboard.com/usergroups

Rhaglenni Hyfforddiant Blackboard

Dewch o hyd i gyfleoedd datblygiad proffesiynol yn benodol i dechnolegau Blackboard, gan gynnwys hyfforddiant ar y platfform a hyfforddiant addysgeg. Mae hyfforddiant ar y platfform yn cynnwys hyfforddiant ar y safle ac ar-lein, ardystiad a deunyddiau. Mae'r hyfforddiant addysgeg yn hyrwyddo arferion gorau o ran hyfforddiant yn y gyfadran, dylunio cyrsiau, a datblygiad proffesiynol.

blackboard.com/consulting-training

BbWorld

Ymunwch â miloedd o addysgwyr o ledled y byd am gyweirnodau, dros 200 o sesiynau, gweithdai ymarferol cyn cynadleddau, a chyfleoedd i rwydweithio a rhannu arferion gorau gyda chyfoedion o'r un meddylfryd - ynghyd â diweddariadau gan Blackboard.

bbworld.com


Lawrlwythwch ap Blackboard Instructor

Arbedwch amser

Mae Blackboard Instructor yn eich caniatáu i anfon cyhoeddiadau, gwirio'ch cyrsiau'n sydyn a monitro trafodaethau.

Cael rhagolwg o gynnwys sy'n addas i ddyfeisiau symudol

Sicrhewch bod eich deunyddiau cwrs, cynnwys ac asesiadau'n addas i ddyfeisiau symudol ar gyfer myfyrwyr sy'n defnyddio ap Blackboard.

Cwblhau tasgau'n hawdd

Mae dyluniad syml Blackboard Instructor sy'n ffocysu ar y defnyddiwr yn eich helpu i gael mynediad sydyn am yr hyn rydych yn edrych am ac i symud trwy tasgau'n sydyn.

Cysylltu â myfyrwyr

Cysylltwch â'ch myfyrwyr yn syth o'ch ffôn gan ddefnyddio Collaborate.

Lawrlwytho ar eich dyfais Apple®

Lawrlwytho ar eich dyfais Android™

Dysgu rhagor

Blackboard Instructor ar y Safle Cymorth

Blackboard Instructor ar y safle corfforaethol

Mwy o adnoddau sydd ar gael i addysgwyr