Esteu buscant les notes de la versió més recent? Vegeu les notes de la versió de SafeAssign.

SafeAssign és una eina de prevenció del plagi que funciona amb Blackboard Open LMS 3.3 i versions posteriors i s'integra amb l'estructura de connectors de prevenció de plagi de Moodle. SafeAssign es basa en un algoritme únic de coincidència de text capaç de detectar correspondències exactes i inexactes entre el document tramès i el document de la font original. Aquest algoritme analitza els textos de les trameses i optimitza les paraules i la terminologia per cercar en diverses fonts de dades. Results returned from each service are further processed based on both the weight returned by the search service and comparative weighting by the SafeAssign algorithm, which determines the result set to be returned in the Originality Report.

A l'Open Grader i a l'Assignment Grader de Moodle es mostra la puntuació global d'originalitat de SafeAssign corresponent al treball que ha tramès l'estudiant i un enllaç a l'Originality Report que genera SafeAssign.


Configure the SafeAssign Plugin

Aneu a Administració del lloc > Connectors > Prevenció de plagi > Connector de prevenció de plagi de SafeAssign

  1. Seleccioneu Activa SafeAssign.
  2. Introduïu la clau compartida i el secret compartit per a les credencials del rol d'instructor.
  3. Introduïu la clau compartida i el secret compartit per a les credencials del rol d'estudiant.
  4. Introduïu el límit del Temps d'espera de la memòria cau que vulgueu utilitzar.
  5. Seleccioneu Activitat de Global Reference Database perquè els estudiants puguin trametre els seus treballs a la Global Reference Database i, d'aquesta manera, ajudar a protegir-ne l'originalitat.
  6. Si voleu, també podeu triar l'idioma en el qual voleu que es mostri als estudiants el camp de text Declaració de lliurament institucional quan trametin treballs a SafeAssign.
  7. Seleccioneu Accepta i desa per acceptar les condicions del servei i la política de privacitat de Blackboard i completar la configuració de SafeAssign.

SafeAssign must be enabled on your site before it can be configured. Envieu un tiquet d'assistència per activar el connector.