SafeAssign compara les tasques trameses amb un conjunt de treballs acadèmics per identificar-ne les parts que coincideixen amb publicacions existents.

SafeAssign és molt útil com a element dissuasiu i eina educativa. Podeu utilitzar SafeAssign per capacitar els instructors per revisar les trameses de la tasca i comprovar-ne l'originalitat, així com per crear oportunitats que ajudin els estudiants a atribuir les fonts correctament en lloc de parafrasejar.


Fonts de SafeAssign

SafeAssign es basa en un algoritme únic de coincidència de text capaç de detectar correspondències exactes i inexactes entre el document tramès i el document de la font original. Les trameses es comparen amb diverses bases de dades:

  • Global Reference Database: conté més de 15 milions de documents que els estudiants d'institucions clients de Blackboard han tramès de manera voluntària per ajudar a prevenir el plagi interinstitucional.
  • Arxius de documents institucionals: contenen tots els documents que els usuaris han tramès a SafeAssign en les seves respectives institucions.
  • Internet: SafeAssign també cerca coincidències de texts a Internet mitjançant un servei de cerca intern.
  • ProQuest ABI/Inform Journal Database: més de 3000 títols de publicacions, 4,5 milions de documents i més de 200 categories de temes que aborden temàtiques que van des de la publicitat a estudis de la dona des dels anys 70 fins avui.

Global Reference Database

La Global Reference Database de Blackboard és una base de dades individual a la qual els estudiants trameten de manera voluntària còpies dels seus treballs per ajudar a promoure l'originalitat. Aquesta base de dades és diferent de la base de dades interna de cada institució, on els documents els emmagatzemen les institucions corresponents. Els estudiants poden triar que els seus treballs es revisin sense trametre'ls a la Global Reference Database. Els estudiants trameten de manera voluntària els documents a la base de dades i accepten no eliminar-los en el futur. Les trameses a la Global Reference Database són còpies extres que es donen de manera voluntària per ajudar a mantenir l'originalitat. Blackboard no reclama la propietat dels documents tramesos.

Motor de cerca intern

Els índexs de cerca en Internet que fa servir SafeAssign estan dissenyats per oferir fiabilitat, rendiment i eficiència en les consultes de cerca a gran escala que realitza SafeAssign. Aquests índexs no poden actualitzar-se tan sovint com els serveis de cerca en Internet que fan servir habitualment els consumidors. En general, els canvis en aquests índexs tarden entre 1 i 3 dies a actualitzar-se. A causa de la combinació de les característiques d'aquests índexs i de la ponderació que aplica l'algoritme de SafeAssign, els resultats que mostra l'Originality Report de SafeAssign podrien no coincidir amb els que mostra un servei de cerca en Internet normal quan se cerca una oració o frase concreta.

Anteriorment, Blackboard SafeAssign feia servir el servei Yahoo! BOSS per obtenir els resultats d'Internet. A causa del tancament del servei Yahoo! BOSS el 31 de març de 2016, Blackboard ha desenvolupat un servei de cerca intern per obtenir resultats d'Internet amb SafeAssign. Per activar el servei de cerca intern de SafeAssign, no cal que el client faci res, ja que la modificació realitzada en el servei central de SafeAssign s'aplica a tots els clients.

El servei de cerca intern, que permet Blackboard de reduir significativament la dependència i l'exposició a eines de tercers, s'ha creat amb les últimes tecnologies de rastreig i indexació. Com que el servei de cerca ara s'administra internament, Blackboard pot optimitzar i refinar regularment els resultats de les cerques per millorar la qualitat i el rendiment generals de SafeAssign. A més, aquesta nova estratègia per oferir resultats de cerques d'Internet mitiga completament qualsevol inquietud relativa a les dades personals que Blackboard pugui compartir amb els seus col·laboradors.

Com que Internet canvia constantment, és possible que de vegades el servei de cerca intern de SafeAssign no inclogui algunes webs concretes i, en conseqüència, els Originality Reports de SafeAssign podrien no haver identificat algunes coincidències en els treballs dels estudiants. En aquests casos, Blackboard investigarà el contingut del web original i, si és possible, afegirà el contingut al servei de cerca de SafeAssign per fer-lo servir en el futur.

El desenvolupament del servei de cerca intern de SafeAssign demostra clarament el compromís de Blackboard per millorar la funcionalitat de SafeAssign i facilitar l'ús del servei SafeAssign per part dels clients. Com sempre, Blackboard seguirà cercant oportunitats de millora i anima els seus clients a què li facin arribar els seus comentaris sobre els resultats de les cerques i el rendiment general de SafeAssign.

Cal recordar que els resultats de l'Originality Report de SafeAssign podrien no coincidir amb els dels serveis habituals de cerca en Internet (per exemple, Google, Bing, etc.) quan se cerca una oració o frase concreta. Els resultats del servei SafeAssign estan pensats com una eina que el professor o l'instructor pot utilitzar a la seva discreció. Tenint en compte el nombre i l'extensió dels temes acadèmics i la quantitat de recursos que cerca SafeAssign, els resultats no estan pensats per garantir ni indicar de qualsevol altra manera que s'hagi comès plagi o no. Correspon a l'instructor determinar si s'ha comès plagi. Els resultats de SafeAssign s'han de considerar sempre amb seny i dins el context d'altres recursos.

Suggeriment d'un URL nou

Aquesta eina només està disponible per als cursos Blackboard Learn que fan servir la vista de curs Original.

Amb l'eina URL Adder, podeu suggerir a SafeAssign webs addicionals que encara no s'hagin identificat o referenciat a un Originality Report.

Els instructors poden accedir a URL Adder de la manera següent: Eines del curs > SafeAssign > URL Adder. Seleccioneu Suggereix URL a la pàgina de SafeAssign per trametre una adreça web.

Si l'usuari suggereix una pàgina web concreta, SafeAssign intentarà incloure totes les pàgines web disponibles amb l'URL de base. Per exemple, si se suggereix http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx, s'intentarà trobar totes les pàgines web associades a l'URL de base http://www.blackboard.com.

Els URL que s'inclouen amb URL Adder estaran disponibles per a tots els usuaris i institucions que facin servir SafeAssign. Això vol dir que suggerir URL beneficia tota la comunitat de SafeAssign.


Fitxers compatibles

SafeAssign només ofereix compatibilitat per als tipus de fitxers que es poden convertir a text sense format, com ara DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML i HTM. Els fitxers de fulls de càlcul no són compatibles.

SafeAssign processa fitxers de qualsevol d'aquests tipus i també accepta fitxers ZIP.

SafeAssign compta i mostra el nombre total de fitxers adjunts que inclou la tramesa, a més del nombre de fitxers adjunts que processa SafeAssign. SafeAssign només processa i crea Originality Reports per a fitxers adjunts d'un format compatible. Pel que fa als tipus de fitxers no admesos, l'Originality Report de SafeAssign omet la puntuació de coincidències.


Originality Reports de SafeAssign

Després de processar una tramesa, es genera un informe on es detalla el percentatge de text que coincideix amb les fonts existents. L'informe mostra les fonts originals per a cada secció del document amb coincidències. Si el document és la continuació d'un treball que l'estudiant havia tramès abans, els instructors poden eliminar de l'informe les fonts que coincideixen i tornar a processar el document.

Llegiu l'informe amb atenció i investigueu que cada secció de text s'hagi atribuït correctament.

Més informació sobre els Originality Reports de SafeAssign


SafeAssign en acció

Apreneu a configurar SafeAssign a la vostra institució.