Esteu buscant les notes de la versió més recent? Vegeu les notes de la versió de SafeAssign.

SafeAssign en acció

SafeAssign es basa en un algoritme únic de coincidència de text capaç de detectar correspondències exactes i inexactes entre el document tramès i el document de la font original. Aquest algoritme analitza els textos de les trameses i optimitza les paraules i la terminologia per cercar en diverses fonts de dades. Results returned from each service are further processed based on both the weight returned by the search service and comparative weighting by the SafeAssign algorithm, which determines the result set to be returned in the Originality Report.

Les trameses dels estudiants a SafeAssign es comparen amb diverses fonts:

 • Arxius de documents institucionals: contenen tots els documents que els usuaris han tramès a SafeAssign en les seves respectives institucions.
 • Global Reference Database: Conté més de 59 milions de documents que els estudiants d'institucions clients de Blackboard han tramès de manera voluntària per ajudar a prevenir el plagi interinstitucional.
 • ProQuest ABI/Inform Journal Database: Més de 3000 títols de publicacions, 5 milions de documents i més de 200 categories de temes que aborden temàtiques que van des de la publicitat a estudis de la dona des dels anys 70 fins avui.
 • Internet: SafeAssign també cerca coincidències de texts a Internet mitjançant un servei de cerca intern.

Global Reference Database

SafeAssign Global Reference Database és una base de dades individual a la qual els estudiants trameten de manera voluntària còpies dels seus treballs per ajudar a prevenir el plagi. És diferent de la base de dades interna de cada institució, on els documents els emmagatzemen les institucions corresponents. Els estudiants poden triar que els seus treballs es revisin sense trametre'ls a la Global Reference Database. Els estudiants no estan obligats a trametre els seus treballs a aquesta base de dades. Els trameten de manera voluntària i accepten que no els eliminaran en el futur. Blackboard no reclama la propietat dels documents tramesos.

Connecteu amb la Global Reference Database

La Global Reference Database permet que les institucions cerquin en el seu repositori de dades i en molts d'altres. L'accés a la base de dades està activat per defecte. Per connectar-vos a la Global Reference Database, assegureu-vos que els servidors de l'aplicació Blackboard tenen permès accedir a aquests amfitrions i ports.

Aquests ports només són per al trànsit HTTP de sortida. 

Blackboard Learn
URL: safeassign.blackboard.com
Adreça IP: 34.202.93.213 i 34.231.5.82
Ports: 80, 443

Per permetre el trànsit d'entrada en totes les connexions establertes de Learn, autoritzeu una connexió amb un indicador que no sigui SYNC en qualsevol port d'aquestes adreces IP: 34.202.93.213 i 34.231.5.82. SafeAssign fa crides de servei web al sistema Blackboard des d'aquesta adreça IP.

Motor de cerca intern

Els índexs de cerca en Internet que fa servir SafeAssign estan dissenyats per oferir fiabilitat, rendiment i eficiència en les consultes de cerca a gran escala que realitza SafeAssign. Aquests índexs no poden actualitzar-se tan sovint com els serveis de cerca en Internet que fan servir habitualment els consumidors. En general, els canvis en aquests índexs tarden entre 1 i 3 dies a actualitzar-se. A causa de la combinació de les característiques d'aquests índexs i de la ponderació que aplica l'algoritme de SafeAssign, els resultats que mostra l'Originality Report de SafeAssign podrien no coincidir amb els que mostra un servei de cerca en Internet normal quan se cerca una oració o frase concreta.

Anteriorment, Blackboard SafeAssign feia servir el servei Yahoo! BOSS per obtenir els resultats d'Internet. A causa del tancament del servei Yahoo! BOSS el 31 de març de 2016, Blackboard ha desenvolupat un servei de cerca intern per obtenir resultats d'Internet amb SafeAssign. Per activar el servei de cerca intern de SafeAssign, no cal que el client faci res, ja que la modificació realitzada en el servei central de SafeAssign s'aplica a tots els clients.

El servei de cerca intern, que permet Blackboard de reduir significativament la dependència i l'exposició a eines de tercers, s'ha creat amb les últimes tecnologies de rastreig i indexació. Com que el servei de cerca ara s'administra internament, Blackboard pot optimitzar i refinar regularment els resultats de les cerques per millorar la qualitat i el rendiment generals de SafeAssign. A més, aquesta nova estratègia per oferir resultats de cerques d'Internet mitiga completament qualsevol inquietud relativa a les dades personals que Blackboard pugui compartir amb els seus col·laboradors.

Com que Internet canvia constantment, és possible que de vegades el servei de cerca intern de SafeAssign no inclogui algunes webs concretes i, en conseqüència, els Originality Reports de SafeAssign podrien no haver identificat algunes coincidències en els treballs dels estudiants. En aquests casos, Blackboard investigarà el contingut del web original i, si és possible, afegirà el contingut al servei de cerca de SafeAssign per fer-lo servir en el futur.

El desenvolupament del servei de cerca intern de SafeAssign demostra clarament el compromís de Blackboard per millorar la funcionalitat de SafeAssign i facilitar l'ús del servei SafeAssign per part dels clients de Blackboard Learn. Com sempre, Blackboard seguirà cercant oportunitats de millora i anima els seus clients a què li facin arribar els seus comentaris sobre els resultats de les cerques i el rendiment general de SafeAssign.

Cal recordar que els resultats de l'Originality Report de SafeAssign podrien no coincidir amb els dels serveis habituals de cerca en Internet (per exemple, Google, Bing, etc.) quan se cerca una oració o frase concreta. Els resultats del servei SafeAssign estan pensats com una eina que el professor o l'instructor pot utilitzar a la seva discreció. Tenint en compte el nombre i l'extensió dels temes acadèmics i la quantitat de recursos que cerca SafeAssign, els resultats no estan pensats per garantir ni indicar de qualsevol altra manera que s'hagi comès plagi o no. Correspon a l'instructor determinar si s'ha comès plagi. Els resultats de SafeAssign s'han de considerar sempre amb seny i dins el context d'altres recursos.


Originality Reports de SafeAssign

Després de processar la tramesa d'un document, SafeAssign genera un informe on es detalla el percentatge de text que coincideix amb fonts existents. L'informe mostra també les fonts originals que coincideixen per a cada secció del document tramès. Els instructors poden eliminar de l'informe les fonts que coincideixen i tornar a processar el document. Això resulta útil si el document és la continuació d'un treball que l'estudiant ha tramès abans.

En la vista de curs Ultra, SafeAssign genera un Originality Report per a cada part de la tramesa, inclosos el text no estructurat i els fitxers adjunts.

Més informació sobre l'Originality Report


Idiomes compatibles amb SafeAssign

Més informació sobre els idiomes compatibles amb SafeAssign

Oficialment, SafeAssign només és compatible amb l'anglès, però cap limitació tècnica no impedeix el seu ús en altres idiomes. Els resultats poden variar i no es garanteixen. A més, Blackboard col·labora amb un altre proveïdor d'eines de prevenció de plagi, TurnItIn, el qual s'integra perfectament amb Blackboard Learn i està disponible per als clients internacionals o per a tothom que necessiti compatibilitat amb altres idiomes, a més de l'anglès. Per obtenir més informació, consulteu www.turnitin.com.


Configuració i registre de SafeAssign

 1. Aneu a Panell d'administrador > Blocs d'edificació > Eines instal·lades.
 2. Busqueu el bloc d'edificació de SafeAssign. Al menú corresponent, seleccioneu Paràmetres. A la pàgina de configuració, seleccioneu Paràmetres de SafeAssign
 3. Introduïu la informació següent:
  • Nom de la institució
  • URL del servidor local: L'URL del servidor local valida el sistema que es registra i impedeix suplantacions d'identitat i actes de pirateria en la base de dades del servei central.
  • Nom de l'administrador de SafeAssign
  • Cognoms de l'administrador de SafeAssign
  • Adreça electrònica de contacte de l'administrador de SafeAssign
  • Càrrec de l'administrador de SafeAssign
 4. Seleccioneu una Zona horària. D'aquesta manera, l'hora que es mostra al bloc d'edificació de SafeAssign coincidirà amb la que es mostra al servidor de Blackboard Learn.
 5. Seleccioneu Mostra l'ID de l'estudiant perquè els instructors puguin veure els identificadors dels estudiants a la taula de documents tramesos. Si no seleccioneu aquesta opció, les instructors només veuran el nom dels estudiants.
 6. Seleccioneu Permet SafeAssign a les organitzacions per permetre que les organitzacions puguin utilitzar SafeAssign en les tasques. 
 7. Introduïu el text Declaració d'autorització de la institució de la institució que apareix en les tasques que fan servir SafeAssign. El missatge avisa els estudiants que el seu treball s'està verificant per comprovar que no hi ha plagi. Si no voleu avisar els estudiants, deixeu el quadre de text en blanc.
 8. Seleccioneu Activitat de Global Reference Database per trametre les tasques a la Global Reference Database amb SafeAssign i així permetre l'anàlisi dels treballs que trameten altres institucions. Si no marqueu aquesta opció, l'accés serà restringit.
 9. Seleccioneu Ho accepto per acceptar l'Acord de llicència de SafeAssign.
 10. Seleccioneu Tramet.
 11. Torneu a obrir la pàgina Paràmetres. Si s'estableix la connexió correctament, apareix el missatge Estat de connexió: Establerta a la part superior de la pàgina.

Un cop establerta la connexió amb SafeAssign, rebreu un codi de participació en la confirmació. Aquest codi serveix per identificar la vostra institució i les seves dades associades amb la tramesa. El codi de participació també s'utilitza per resoldre problemes i migrar de servidor.


Activació de SafeAssign a Blackboard Learn

 1. Aneu a Panell d'administrador > Blocs d'edificació > Eines instal·lades.
 2. Busqueu el bloc d'edificació de SafeAssign.
 3. Al menú corresponent, seleccioneu Estableix com disponible.

Com afegir SafeAssign als cursos

 1. Al Panell d'administrador, seleccioneu Paràmetres del curs al menú Cursos.
 2. Seleccioneu Eines del curs.
 3. Cerqueu SafeAssign a la llista i seleccioneu Activa. SafeAssign no està disponible per a convidats ni observadors.
 4. Seleccioneu Tramet.