Öğrenci Katılımı raporu, şu konuları anlamanıza ve şu sorulara yanıt bulmanıza yardımcı olur: 

 • Kurs Erişimi
  • Kurslarda etkin olan/olmayan öğrenci sayısı kaç?
  • Yakın zamanda etkin olan öğrencilerin oranı nedir?

  • Öğrencinin kurslara erişim sıklığı nedir?

  • Hangi kurslar en fazla öğrenci katılımına sahip?

 • Kurs İçeriğine Katılım 

  • Öğrencilerin kurs içeriğine katılımı ne kadar? 

  • Öğrencilerin kurs içeriğinde geçirdiği minimum, maksimum ve ortalama süre nedir? 

  • Kurs içeriğinde geçirilen zamana göre öğrenci dağılımı nedir? 

  • Kurs ögesi türüne göre öğrencilerin içerikte geçirdikleri süre nedir? 

 • Ekip Arkadaşları ve Eğitmenlerle Etkileşim 

  • Öğrencinin öğrenim etkileşimi sayısına göre öğrenci dağılımı nedir? 

  • Araç türüne göre öğrencinin öğrenim etkileşimi sayısı nedir? 

  • Blackboard Collaborate oturumlarındaki minimum, maksimum ve ortalama öğrenci katılım oranı nedir? 

  • Collaborate oturumlarında öğrenci katılım oranına göre öğrenci dağılımı nedir? 

 • Değerlendirmelerle Etkileşim 

  • Öğrenciler, kurs değerlendirmelerini ne ölçüde zamanında tamamlıyor? 

  • Tamamlanma durumuna göre değerlendirme dağılımı nedir? 

 

Veri Kaynağı: Blackboard Learn, Blackboard Collaborate. 


Denetimleri Kullanma 

Her bir rapor sekmesinde gösterilen verileri ihtiyacınıza göre filtrelemek ve kapsamını daraltmak için Denetimler bölümünü kullanabilirsiniz. Her sekmede, kullanımınıza sunulan özel Denetimler veya filtreler bulunur. Dilediğiniz zaman geri dönebilir ve denetimlerinizi sıfırlayabilirsiniz.  

Blackboard Data Reporting Sözlüğü'müzün Denetimler Bölümü'nde, her bir denetimin daha ayrıntılı bir açıklamasını bulabilirsiniz. 


Kurs Erişimi

Kurslarda etkin olan/olmayan öğrenci sayısı kaç?

Bu halka grafik, kurslardaki etkin olan ve etkin olmayan öğrencileri gösterir. Öğrenciler, kurs kaydına göre sayılır.

Şu hususları göz önünde bulundurun: 

 • Bir öğrenci, çeşitli kurslarda farklı erişim ve katılım seviyeleri sergileyebilir. Bu nedenle, sunulan veriler her bir benzersiz öğrenci için değil, her bir kurs kaydı içindir.

 

Etkin öğrencilerin yüzde kaçı yakın zamanda etkin oldu?

Bu halka grafik, yakın zamanda etkin olan öğrencilerin ve daha önceden etkin olan öğrencilerin kursa kayıtlı etkin öğrenci sayısına oranını gösterir. Etkin olmayan kurs kayıtları dâhil değildir.

 

Kursa erişim sıklığına göre öğrenci dağılımı nedir?

Bu çubuk grafik, kursa erişim sıklığına göre öğrenci dağılımını gösterir ve kursa kayıtlı öğrencilerin sayısını kursun erişime açık olduğu günlerin içinde öğrencinin kursu ziyaret ettiği günlerin yüzdesi cinsinden ölçer.KPI'lar; minimum, maksimum ve ortalama öğrenci erişim sıklığını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun: 

 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir. 

 

Son kurs etkinliğinin ne kadar yakın zamanda gerçekleştiğine göre öğrenci dağılımı nedir?

Bu çubuk grafik, kursa kayıtlı öğrencileri son kurs etkinliklerinin ne kadar yakın zamanda gerçekleştiğini esas alarak gösterir. 

 

Kurumsal Hiyerarşi Düğümü bazında etkin olan ve olmayan öğrencilerin dağılımı nedir?

Bu yığınsal çubuk grafik, seçtiğiniz filtrelerin içindeki her bir Kurumsal Hiyerarşi Düğümü için yakın zamanda etkin olan, daha önceden etkin olan ve etkin olmayan kursa kayıtlı öğrencileri gösterir.

 

Kurs başına öğrenci katılımı nedir?

Bu tablo, kursa kayıtlı öğrencilerin seçtiğiniz filtrelerin içindeki her bir kursa katılım seviyesini gösterir.

 

Öğrenciler, kurslara katılımda bulunuyor mu?

Bu tablo, seçtiğiniz filtrelerin içindeki kurs kaydı başına her bir öğrencinin kursa erişimini ve katılımını gösterir. Öğrenciler, varsayılan olarak A'dan Z'ye olacak şekilde, adlarına göre sıralanır. Bu tabloda kişilerin kimliğini ortaya koyan bilgiler olduğundan dikkatli olun.

Şu hususları göz önünde bulundurun: 

 • Öğrenciye e-posta göndermek için E-posta adresi sütunundaki bağlantı simgesini kullanabilirsiniz. Bağlantı simgesini seçtiğinizde, önceden tanımlanmış e-posta yapılandırmanıza yönlendirilirsiniz. 

Kurs İçeriğine Katılım 

Ek filtre seçeneği: 

Hangi zaman ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz? 

Öğrencilerin kurs içeriğine katılım süresini değerlendirirken, veri kümenizi tercih ettiğiniz zaman ölçümü türüne göre daraltın.   

 

Öğrencilerin kursta geçirdiği süre, boş zamanları içerebilir. Boş zamanlar, öğrencinin kursa veya oturuma oturum açmış durumdayken başka bir etkinlik gerçekleştirdiği dönemlerdir. Örneğin, internette gezindiği veya televizyon izlediği süreler. Bunu göz önünde bulundurarak zaman ölçümlerini bağlamsal olarak değerlendirmenizi öneririz. Bunu yapmanın bir yolu, öğrenciyi ekip arkadaşlarıyla karşılaştırmak amacıyla zaman ölçümlerini kullanmaktır. Öğrencinin katılımına ilişkin işlemeye uygun bilgiler için erişim sıklığını, etkileşimleri ve gönderimleri kullanın. Başarı ölçüsü için notları kullanabilirsiniz.

 

Öğrencilerin kurs içeriğine katılımı ne kadar? 

Kurs içeriklerinde geçirilen süre, öğrencinin kurstaki içerik ögeleri ile geçirdiği toplam sürenin dakika cinsinden ölçüsüdür.  

Şu hususları göz önünde bulundurun:  

 • Bu ölçüm, yalnızca etkin öğrencileri sayar.  

 • Toplam süre, "Hangi zaman ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?" filtresinde seçtiğiniz zaman ölçümünü esas alır. 

 

Öğrencilerin kurs içeriğinde geçirdiği minimum, maksimum ve ortalama süre nedir? 

Şu hususları göz önünde bulundurun: 

 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir. 

 

Kurs içeriğinde geçirilen zamana göre öğrenci dağılımı nedir? 

Kurs içeriklerinde geçirilen süreye göre öğrenci dağılımı, öğrencinin içerik ögeleri ile geçirdiği süreyi ölçer. Grafikteki her çubuk, öğrencilerin içerikte geçirdiği süreye yönelik bir dizi değere karşılık gelir. Y ekseni, bu aralıklardan her birine kaç öğrenci düştüğünü gösterir. 

Şu hususları göz önünde bulundurun:  

 • Bu ölçüm, yalnızca etkin öğrencileri sayar.  

 • Toplam süre, "Hangi zaman ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?" filtresinde seçtiğiniz zaman ölçümünü esas alır. 

 

Kurs ögesi türüne göre öğrencilerin içerikte geçirdikleri süre nedir? 

Kurs ögesi türüne göre öğrencilerin içerikte geçirdikleri süre, seçtiğiniz filtrelerin içindeki tüm kurslarda öğrencilerin içerik ögesi türüne göre geçirdikleri minimum, maksimum ve ortalama süreyi gösterir.  

Şu hususları göz önünde bulundurun:  

 • Toplam süre, "Hangi zaman ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?" filtresinde seçtiğiniz zaman ölçümünü esas alır. 


Ekip Arkadaşları ve Eğitmenlerle Etkileşim 

Ek filtre seçeneği: 

Hangi etkileşim ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz? 

Öğrencilerin kurs içeriğine katılım süresini değerlendirirken, veri kümenizi tercih ettiğiniz etkileşim ölçümü türüne göre daraltın.   

 

Öğrencinin öğrenim etkileşimi sayısına göre öğrenci dağılımı nedir? 

Öğrencinin öğrenim etkileşimi sayısına göre öğrenci dağılımı, seçtiğiniz filtrelerin içindeki tüm kurslar için sosyal ve ortak çalışmaya dayalı etkinliklerdeki tıklatma ve sayfa yükleme sayılarını hesaplar. Grafikteki her çubuk, öğrencinin öğrenim etkileşimi sayısı için bir değer aralığına karşılık gelir. Y ekseni, bu aralıklardan her birine kaç öğrenci düştüğünü gösterir. 

Şu hususları göz önünde bulundurun: 

 • Öğrenim etkinlikleri; tartışmaları, blogları, günlükleri ve wiki'leri içerir. 

 • Bu ölçüm, yalnızca etkin öğrencileri sayar.  

 

Araç türüne göre öğrencinin öğrenim etkileşimi sayısı nedir? 

Öğrencinin öğrenim etkileşimi sayısı, her bir etkileşim aracı türüne göre öğrenci etkileşimlerinin sayısını ölçer. 

Şu hususları göz önünde bulundurun: 

 

Blackboard Collaborate oturumlarındaki minimum, maksimum ve ortalama öğrenci katılım oranı nedir? 

Öğrencinin Blackboard Collaborate oturumlarına katılım oranı, bir kursta öğrencinin eş zamanlı Blackboard Collaborate oturumlarına katılma yüzdesini gösterir. KPI'lar, öğrencinin Blackboard Collaborate oturumlarına minimum, maksimum ve ortalama katılım oranını gösterir.  

 

Şu hususları göz önünde bulundurun: 

 • Ölçüm, içinde hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin yer aldığı Blackboard Collaborate oturumlarındaki kurs başına dakika cinsinden toplam süreyi esas alır. 

 • Blackboard Collaborate kullanmıyorsanız hiçbir veri gösterilmez. 

 

Collaborate oturumlarında öğrenci katılım oranına göre öğrenci dağılımı nedir? 

Blackboard Collaborate oturumlarında öğrenci katılım oranına göre öğrenci dağılımı, seçtiğiniz filtrelerin içindeki tüm kurslar için öğrencinin kurstaki eş zamanlı Blackboard Collaborate oturumlarına katıldığı süreyi yüzde cinsinden ölçer. Grafikteki her çubuk, Blackboard Collaborate oturumlarında öğrenci katılım oranına ilişkin %10'luk bir banda karşılık gelir. Y ekseni, bantlardan her birine kaç öğrenci düştüğünü gösterir. 

 

Şu hususları göz önünde bulundurun: 

 • Ölçüm, içinde hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin yer aldığı Blackboard Collaborate oturumlarındaki kurs başına dakika cinsinden toplam süreyi esas alır. 

 • Blackboard Collaborate kullanmıyorsanız hiçbir veri gösterilmez. 

 • Bu ölçüm, yalnızca etkin öğrencileri sayar.  


Değerlendirmelerle Etkileşim 

Öğrenciler, kurs değerlendirmelerini ne ölçüde zamanında tamamlıyor? 

Kurs değerlendirmeleri; ödevleri, blogları, tartışmaları, günlükleri, testleri, wiki'leri ve benzeri ögeleri kapsar. Değerlendirme gönderimlerinin zamanlaması dört kategoriye ayrılır; zamanında, geç, zamanı geçmiş ve zamanı yaklaşan gönderimler. 

Şu hususları göz önünde bulundurun:  

 • Yalnızca son tarihi olan kurs değerlendirmeleri buna dâhil edilir.  

 • Yüzdeler, kurstaki beklenen toplam gönderim sayısı üzerinden hesaplanır. 

 • Bu ölçüm, yalnızca etkin öğrencilerden beklenen ve bu öğrencilerce tamamlanan değerlendirmeleri sayar. 

 

Tamamlanma durumuna göre değerlendirme dağılımı nedir? 

Tamamlanma durumuna göre değerlendirme dağılımı, seçtiğiniz filtrelerin içinde kalan tüm kurslardaki zamanında, geç, zamanı geçmiş ve zamanı yaklaşan değerlendirmelerin yüzdesini, değerlendirme türüne göre gösterir. 

Şu hususları göz önünde bulundurun:  

 • Yalnızca son tarihi olan kurs değerlendirmeleri buna dâhil edilir. 

 • Yüzdeler, kurstaki beklenen toplam gönderim sayısı üzerinden hesaplanır. 

 • Değerlendirme türleri; bloglar, ödevler, tartışma forumları, tartışma konuları, günlükler, SCORM paketleri, testler, wiki'ler gibi ögeleri kapsar.  

 • Bu ölçüm, yalnızca etkin öğrencilerden beklenen ve bu öğrencilerce tamamlanan değerlendirmeleri sayar.