This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Ödüllendirilmek, güçlü bir motivasyon unsurudur. En iyi ödüllerden biri de iyi yapılmış bir iş için takdir almaktır. Motivasyonu sürdürmek ve öğrenilecek konulara ilişkin harita oluşturmak için kurs boyunca öğrencileri ödüllendirebilirsiniz. Bir notu yuvarlamak için sertifikalar ve açık rozetler kullanabilirsiniz. Öğrencilerin kursunuzda başardıklarına dair ayrıntılar ve örnekler sunabilirsiniz.

Bu sertifikalar ve açık rozetler öğrencilerin yanında olacak şekilde tasarlanmıştır. Ödüller öğrencilerin kendi belirlediği alanlarda kazandığı kimliği ve itibarı birbirlerine iletmelerine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin kazandığı başarılar yeni ayrıcalıkların kilidini açmanın yanı sıra iş ve eğitim fırsatlarının yaratılmasına da yardımcı olabilmektedir.


Başarılar ne anlama gelmektedir?

Blackboard başarılarını öğrencilerin çalışmaları için takdir kazanmasını sağlayacak fırsatlar yaratmak için de kullanabilirsiniz. Rozetler ve sertifikalar formunda öğrencilere verilen başarı belgeleri için ölçütler tasarlayabilirsiniz.

Öğrenciler kazandıkları rozetler ile sertifikaları ve ilave takdir almak için yerine getirmeleri gereken görevleri görebilir. Öğrenciler, kursa ilişkin önceden tanımlanmış yetkinliklerdeki ilerlemelerini de görebilir.

Öğrenciler, öğrendikleri konuları Blackboard Learn dışında kanıtlayabilmek için rozetlerini Badge Backpack aracılığıyla yayınlayabilir. Rozetler ve Badge Backpack hakkında daha fazla bilgi edinmek için Badge Badgepack (yalnızca İngilizce olarak mevcuttur) sayfasını ziyaret edin.

Sürümünüze bağlı olarak, Learn içindeki bazı alanlar, Badge yayıncısına hâlâ Badge yerine Mozilla olarak referansta bulunabilir.


Rozetlerin prestiji

Kullanıcıların katılımını sağlamak için yarışma, skor, seviye ve rozet gibi oyun bileşenlerinden faydalanın.

Gençleri World of Warcraft oynarken izlediyseniz dijital evrenin nasıl bir motivasyon kaynağı olduğunu bilirsiniz. Öğrencilerinizi rozetli bir "oyunlaştırma" yöntemiyle de motive edebilirsiniz. Başarılar aracı ile öğrencilerinizi daha çok keşfetmeye ve katılım göstermeye teşvik etmek üzere bir rozet sistemi oluşturabilirsiniz.

Bir projenin tamamlanması, becerilerde yetkinleşme ya da deneyim seviyelerinin atlanması karşılığında öğrencilerinizi rozetle ödüllendirebilirsiniz. Öğrencilerin rozet koleksiyonu, öğrenim sürecinde ulaştıkları önemli kilometre taşlarını temsil edebilir. Kazanılan rozetler, katılımcının beceri ve başarılarını kapsamlı şekilde gösterir.

Aynı zamanda, sınıf dışında edinilen beceri ve bilgiler için de rozet verebilirsiniz:

 • Müfredat dışı faaliyetler ve okul sonrası programlar
 • Gönüllü programları ve toplum hizmetleri
 • İş ile ilgili projeler
 • Askerlik deneyimi
 • Yurtdışında çalışma
 • Öğrenci birliği
 • Bir kulüp, grup ya da başka bir kuruluşa üyelik
 • Staj programları ve akıl hocalığı
 • İş eğitimi
 • İşbirliği, liderlik ve topluluk kurma gibi hafif beceriler

Temel olarak, öğrencilerin sınıf içi ve dışında elde ettikleri başarının hikayesini anlatacak bir rozetler kümesi oluşturmasına izin verebilirsiniz. Bir araya geldiğinizde, öğrencilerin belirli bir hedefe yönelik olarak çalışmalarına yardımcı olacak becerileri vurgulamaları için rozetler oluşturabilirsiniz. Hedef ister lisansüstü eğitim için kabul almak, ister kusursuz iş fırsatını yakalamak olsun, gelecekteki hedeflerin belirlenmesi amacıyla işbirliği temelinde öğrencilerle birlikte çalışabilirsiniz.

İstedikleri şeyin kapısını açacak sürece dâhil edilen öğrencilerin öğrenmeye dair isteklerinin birden arttığına tanık olabilirsiniz. "Ya böyle olursa?" şeklinde düşünen öğrencilerinizi rahatlatmayı isteyebilirsiniz. Onlara yenilikçi olabilmeleri için gereken esnekliği tanıyın ve kendi eğitimleri için önemli olduğunu düşündükleri ve değer verdikleri unsurları tanımlayın.


Ele alınacak sorular

Rozetlerinizi gruplar halinde düzenleyecek misiniz?

Öğrencilerinizin katılım sağlamasına yardımcı olmak için rozetleri "kademeli" olarak belirleyebilirsiniz. Öğrencileriniz rozetlerden birini kazandığında sonraki rozetin de kilidini açar. Rozeti kazanma konusundaki zorluğun artırılmasına gerek yoktur. Öğrencilerin rozet kazanmak için önerdiğiniz yolu izlemesine veya kendi öğrenim deneyimlerindeki süreçleri oluşturmasına izin verebilirsiniz.

Rozet toplamaya iliştirilmiş ayrıcalıklar mevcut mu?

Öğrencilerinizi rozet kazanmaya başka şekillerde de teşvik edebilirsiniz. Örneğin; A, B ve C rozetlerini kazanan öğrencilerinize istenen bir staj fırsatını sunabilirsiniz. Öğrencilerinizin değer verdiği bir unsur ile ilişkilendirilen rozetler, başarıya ulaşma yolunda daha fazla motivasyon sağlayabilir.

Belirli bir süre boyunca kullandıktan sonra rozet sistemin dışında öğrencileri teşvik edebileceğiniz farklı unsurlara gerek kalmadığını fark edebilirsiniz.

Rozetler genel erişime açılmalı mıdır?

Alıntının yapıldığı yer: Schenke, Tran ve Hickey. "Dijital Rozetler ile Öğrenimi Teşvik Etmek için İlkeler Tasarla." HASTAC. 5 Haziran 2013. Web. 17 Temmuz 2013.

Mozilla'nın sunduğu Open Badges Altyapısı sayesinde, projelerde rozet kazanan katılımcılar halen kazanmaya çalıştıkları veya önceden kazandıkları rozetleri genel erişime açıp açmama konusunda karar verebilir. Bazı projeler, rozet kazananlara rozetlerini kendileri sergileme seçeneği sunarken, diğer projeler öğrencilerin rozetini otomatik olarak görüntüler. Motivasyon literatüründen bildiğimiz gibi, bir seçim sunmak öğrencilerin kontrolün kendilerinde olduğunu düşünmesini sağlar ve farklı seçim düzeyleri de motivasyonu etkiler. Ancak rozetlerin genel erişime sunulması, rozet kazanan katılımcılar arasındaki rekabeti de tetikleyebilir.

Öğrenciler rozetleri topladıkça, potansiyel işverenler, organizasyonlar ve okulların bunları nasıl görüntüleyebileceğini de belirler. Öğrenciler rozet koleksiyonlarını Mozilla Open Backpack'te, sosyal ağ profillerinde, kişisel web sitelerinde, üniversite başvurularında, iş arama sitelerinde ve çevrim içi özgeçmişlerinde yayınlayabilir.

Rozetlerin dâhil edildiği güvenilir bilgiler öğrencilerin becerileri, yetkinlikleri, başarıları, deneyimleri ve yeteneklerinin kanıtı haline dönüşür. Herkes rozetlerin değerini doğrulamak için rozet verilerini inceleyebilir.

Rozetlerin değeri arttıkça, rozetler ömür boyu öğrenim için yeni kapıların açılmasına yardımcı olabilir.

Hedef kitleniz kim?

Rozetlerinizi oluşturdukça, bu rozetlerin delil sunduğu özelliklere kimlerin erişim sağlamak isteyebileceğini düşünün:

 • Rozet kazananlar
 • Yüksek lisans kurumları
 • Başkalarının başarılarından motive olabilecek akranlar
 • Ağ oluşturmak istediğiniz, sizinle aynı alanda yer alan iş arkadaşları ve profesyoneller
 • Öğrencilerinize staj ve akıl hocalığı fırsatları sunabilecek kişiler
 • Potansiyel işverenler

Bu kişiler, zaman içerisinde rozet sisteminin sürdürülebilir kılınmasında katkı sağlayacaktır.