a">Bu bilgi yalnızca Orijinal deneyim için geçerlidir. Kurumunuz hangi araçların kullanıma açık olacağını kontrol eder.

Panolar aracılığıyla öğrenci hedef başarılarını görselleştirin.

Verdiğiniz notlar yanlış yönlendirebilir. Ödevler ya da testler öğrencilerin birden fazla konu hakkında ne kadar şey öğrendiğini ölçebilir. Ancak bu durumda öğrenme süreci yalnızca tek bir not ile ölçülmüş olacaktır. Karmaşık konularda öğrencilerin bilgisini ölçmeye ve göstermeye yardımcı olması amacıyla kurs hedefleri oluşturabilirsiniz. Hedefler, öğrencilerin kurs çalışmalarını yerine getirirken ulaşmak için gayret göstermeleri gereken belirli ve ölçülebilir kavramlardır.

Hedef Performans Panosu öğrencilerinizin kurs içinde nasıl performans gösterdiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Bu pano, kurs hedeflerini ve bu hedeflerle eşleştirdiğiniz öğeleri gösterir. Öğrencilerin kişisel notlarının kurs hedefi başarılarına nasıl katkı sağladığını hızlı şekilde belirleyebilirsiniz.

Hedef Performans Panosu'na iki şekilde erişebilirsiniz.

Blackboard'um menüsünden panoyu açma

Blackboard'um menüsünde Araçlar > Hedef Performans'a gidin. Tüm kurslarınıza kayıtlı olan tüm öğrencileriniz listelenir. Hedef Performans Panoları'nı görüntülemek için öğrencilerinizi seçin. Pano üzerindeki hedefleri seçerek, hedefe ulaşan öğrencileri ayrı ayrı görebilirsiniz. Öğrencilerin gelişmeleri için ne kadar zaman gerektiğini ve öğrencilerin o andaki başarısını görebilirsiniz.

Kursta pano açma

Kurs içinde de Hedef Performans Panosu'na gidebilirsiniz. Bu ayrıntılı görünüm öğrencilerin hedeflerini ve hangi kurs öğelerinin başarıya katkı sağladığını gösterir.

Kurs menüsünde Araçlar'ı ve sonra Hedef Performans'ı seçin. Görüntülemek istediğiniz öğrenci panosunu seçin.


Hedef performans verisini dışarı aktarma

Hedef Performans Panosu aracılığıyla kurs hedefleriyle ilgili verileri ve öğrencilerin Blackboard Learn dışındaki diğer hedeflerde gösterdiği performansı dışarı verebilirsiniz.

Yöneticiler verilerinizi içeren JSON dosyası karşıdan yüklemek için Yönetici Paneli > Araçlar ve Yardımcı Programlar modülüne erişerek Öğrenci Hedef Performansını Dışarı Verme > Dışarı Verme Oluştur'a gidebilir.

JSON dosyasını başka biçimlere dönüştürülebilir ve istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu dosya, kursunuzdaki öğrenciler ve yetkinlikleri hakkında veriler içermektedir. Bu bilgileri bir rapor kartı yerine veya belirli bir kursun, ödevin ya da dersin ne kadar verimli olduğuna karar vermek için kullanabilirsiniz.