Kurumlar kurs içeriğini ve faaliyetlerini hedeflerle uyumlu hale getirerek programlarının ve müfredatının verimli olduğunu gösterebilir. İşlem üç adımdan oluşur:

 1. Kurumunuz hedefler aracını açar ve hedefleri içe aktarır veya oluşturur. Eğitmenler hedef oluşturamaz.
 2. Eğitmenler kurs içeriğini bir veya daha fazla hedefle eşleştirir. Orijinal Kurs Görünümü'nde içerik türleri tartışma forum ve konularını, blogları, günlükleri, testleri ve kişisel soruları, ödevleri ve Not Merkezi sütunlarını içerir. 
 3. Orijinal Kurs Görünümü'nde, eğitmenler ve yöneticiler, kurs içeriğinin kurumun hedefleriyle ne ölçüde eşleştiğini ve öğrencilerin hedeflere ne ölçüde yaklaştığını incelemek için kurs raporları oluşturabilir.

İlk ve orta öğretim okulları için hedefler

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki K-12 (ilk, orta ve lise) okulları için yöneticiler 50 eyalette ve Washington D.C.'de bulunan öğrenim hedeflerini alabilir. Ardından kurs içeriğini bu hedeflere hizalayabilir ve kurs raporlarını çalıştırabilirsiniz. Bu raporlar, kurs içeriğinin hedefleri kapsamadığı noktaları gösterir. Böylece müfredatta düzenlemeler yapabilirsiniz.


Sonuç değerlendirmesiyle birlikte kurumunuza ait hedefler

Sonuç değerlendirmesi özelliğine erişimi olan kurumlar hedefleri daha geniş seviyede kullanabilir. Kurumlar, hedef doğrultusundaki öğrenci performansına ilişkin bulguları toplayabilir. Örneğin; kurumlar akreditasyon etkinliklerini desteklemek ve bir programın başarısını değerlendirmek için kurslardan gelen bulguları kullanabilir. Kurumlar aynı zamanda bir programın hangi alanlarda geliştirilmesi gerektiğini bulabilir.


İçeriği hedeflere hizala

Yöneticiler hedefleri oluşturduktan sonra içeriği hedeflerle hizalayabilirsiniz. Klasör veya ders planı ya da bir veya daha fazla içerik ögesi gibi bütün bir kapsayıcıyı da hizalayabilirsiniz.

Etkinleştirilirse Blackboard Learn'ü engelleyen açılır pencere engelleyicisini devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Böylece Hedefleri Keşfet penceresine erişebilirsiniz.

 1. Ögelerin birine ait menüden Hizalamaları Ekle'yi seçin. Hedefleri Keşfet penceresi açılır.
 2. Ölçütlere Gözat bölümünde, ölçüt bölümlerini genişletin ve belirli kriterleri seçin:
  • Kaynak: Aynı anda yalnızca bir kaynak görünebilir. Hedefin nerede saklandığını gösterir.
  • Hedef Küme Türü
  • Hedef Kümesi: Öğrenin dalı veya hedef konusu.
  • Kategori
  • Hedeflerin Türü: Standart gibi bir hedef sınıflandırması.

  Veya eşleşen hedefleri bulmak üzere ifade, sözcük veya sözcük parçası yazmak için Geçerli sonuçları ara kutusunu kullanabilirsiniz.

 3. Görünen ölçütlere uyan hedefler. Dahil etmek istediğiniz hedeflere ait onay kutularını seçin. Hedefler ekranın altındaki Seçili Hedefler alanında görünür. Hedef listenizi görüntülemek için alanı genişletebilirsiniz. Hedef kaldırmak için hedefin yanında bulunan kırmızı X'i tıklatın. Hedef, koleksiyondan kaldırılır ancak sistemden silinmez.
 4. Gönder'i seçin.
 5. Seçilen hedefler içerik ögesiyle birlikte gözükür. Öğrenci Görünürlüğü simgesini seçerek hedefleri öğrencilerin erişimine açabilirsiniz. Hedeflerden birini kaldırmak için Hizalamayı Kaldır simgesini seçin.

Tartışma forumları ve yazışmalar hakkında

Hedefleri tartışma forum ve yazışmalarına da hizalayabilirsiniz. Seçenekleri, forumu oluşturduğunuzda seçtiğiniz not seçeneğine bağlıdır.

 • Forumda Not Verme Yok: Forumları veya yazışmaları hizalayın.
 • Foruma Not Verme: Bu ayar forum hizalamaları için otomatik ayar olarak yapıldığında değiştirilememektedir. Hizalamalar seçeneği gri olur.
 • Yazışmalara Not Verme: Bu ayar yazışma hizalaması için otomatik olarak yapıldığında değiştirilememektedir. Hizalamalar seçeneği gri olur.

Sonraki adımınız, forum veya konuya erişmek ve düzenlemeleri eklemektir.

Yazışmalar için bu işlem fare imlecini sayfanın üstünde bulunan menüye sürüklediğinizde görünen Hizalamalar seçeneği ile yapılır.

Bu işlemi forumlara yönelik gerçekleştirmek için sayfanın en üstünde bulunan Hizalamalar'ı ve ardından Hizalamaları Ekle'yi seçin.


Bloglar, günlükler ve wiki'ler hakkında

Bir bloga, günlüğe veya wiki'ye erişin. Talimatları genişletin, Hizalamalar ve ardından Hizalamaları Ekle'yi seçin.


Not Merkezi hakkında

Hedefleri Not Merkezi sütunuyla ilişkilendirebilirsiniz. Sütun menüsüne gidin ve Hizalamaları Görüntüle ve Ekle'yi seçin. Açılır pencerede Hizalamaları Ekle'yi seçin.


Test sorusunun hedeflerle nasıl hizalandığını görüntüleyin

Not Merkezi'nde, tek tek test sorularıyla hizalanan hedefleri görüntüleyebilirsiniz. Test sütun menüsüne gidin ve Denemeler İstatistiği'ni seçin.

Test İstatistiği sayfasında, her bir test sorusuyla hizalanan hedefler Etkin Hedefler bölümünde görünür.


Hedeflerin kapsamıyla ilgili raporları görüntüleme

Eğitmenler, tek bir kurstaki hedeflere ilişkin iki rapor oluşturabilir. Denetim Masası'nda, Değerlendirme bölümünü genişletin ve Kurs Raporları ögesini seçin.

 • Kurs Kapsamı Raporu, bir kursun hedefleri nasıl kapsadığı ve boşlukların nerede olduğuyla ilgili verileri gösterir.
 • Kurs Performansı Raporu, kabul edilebilir performans hedefi değerlerini ve hedef aralıklarını ayarlamanıza izin verir. Bu rapor, bu hedeflere hizalanan öğrenci çalışmasının hedef değerine kadar nasıl ölçüldüğü gösterir.

Yöneticiler, sistemde bulunan bütün kurslardaki hedef kapsamıyla ilgili rapor oluşturabilir.

Hedefler raporu verileri her 20 dakikada otomatik olarak yenilenir. Kurumunuz, rapor verilerini gerekirse manuel olarak yenileyebilir.

Raporları çalıştırma ve kaydetme hakkında daha fazla bilgi


Hedeflere ait rapor verileri

Tüm hedef raporları varsayılan olarak HTML'dir ve yeni bir pencerede açılır. Destekleme verilerinin ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Kurs Kapsamı Ayrıntıları Raporu'nda veriye erişmek için bu alanları kullanın.

Kurs Kapsamı Ayrıntıları raporu alanları
Rapor Alanı Destekleme Verileri Raporu
Hedefleri Karşılaştırma Çubukları
Kullanılmıyor Kullanılmayan hedeflerin bir listesi
Kapsanıyor Kapsanan hedeflerin ve hizalanan içerik türlerinin bir listesi
Kapsanmıyor Kapsanmayan hedeflerin bir listesi
Hedefler Sütunu Sayıları
Kullanılmıyor Kullanılmayan hedeflerin bir listesi
Kapsanıyor Kapsanan hedeflerin ve hizalanan içerik türlerinin bir listesi
Kapsanmıyor Kapsanmayan hedeflerin bir listesi
Hedef Küme Adı Sütunu
Hedef Kümesi Adı Hedef Küme Adı Kapsamı Genel Bakışı
Öğrenim Düzeyi Sütunu
Öğrenim Düzeyi Adı Öğrenim Düzeyi Kapsamı Ayrıntıları
Kurslar Sütunu
Kursun adı Kurs Kapsamı Raporu
Hedefin adı Hedef Kapsamı Ayrıntısı