Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Voortgang volgen

Met Voortgang volgen kun je de voortgang van je cursus volgen met betrekking tot cursusinhoud, opdrachten en toetsen.

Bekijk je voortgang op de pagina Cursusinhoud naast de itemnaam. De voortgangsstatus van het item wordt weergegeven met een cirkel.

Image of the Course Content page, with progress tracking status for each item. One item has an empty circle, another a checkmark, and one with a colored half-circle.

De vormgeving van de cirkel verandert afhankelijk van je voortgang:

  • Leeg wanneer je het item nog niet hebt geopend
  • Gedeeltelijk gevuld wanneer je het item hebt geopend of het item hebt geopend via Ally
  • Groen vinkje wanneer je het item hebt voltooid

Je kunt items markeren zoals documenten, geüploade bestanden of koppelingen. Als je het item opnieuw wilt bekijken, kun je teruggaan en de markering van het item ongedaan maken. Als je items zoals beoordelingen, toetsen, dagboeken of discussies hebt ingediend, worden ze bij het volgen van de voortgang automatisch als voltooid gemarkeerd.

Leermodules geven een overzicht van je voortgang binnen een module. Op de voortgangsbalk zie je hoeveel items je hebt voltooid of gestart uit het totaalaantal van de module. Voltooide items zijn blauw, gestarte items zijn zwart en ongeopende items zijn grijs.

Selecteer Starten om naar het eerste item in de module te gaan. Selecteer Doorgaan om naar het volgende item in de module te gaan.

The progress indicator displays at the top level of the Learning Module and includes the total number of items in the Learning Module

Als je met de muis beweegt over de voortgangsbalk zie je hoeveel items je hebt voltooid of gestart uit het totaalaantal van de module.

Student hovers over the progress bar for more details, showing items with different statuses

Wanneer alle items in een map of module zijn voltooid, wordt de volledige map automatisch als voltooid gemarkeerd.