Je cursusberichten vinden

Je kunt berichten bekijken in al je cursussen. Als dit is toegestaan door de instelling, kun je ook berichten maken en beantwoorden. Je cursusleiders hebben geen controle over deze instelling.

Meer informatie over alleen-lezen berichten

Berichten worden alleen binnen het systeem verzonden. Je kunt berichten niet buiten je cursus bekijken of verzenden.

Om de berichten te bekijken voor de cursus waar je aan deelneemt, selecteer je de koppeling Berichten in het cursusmenu of op de pagina Tools.

Je cursusleider bepaalt welke koppelingen er in het cursusmenu worden weergegeven en welke er beschikbaar zijn.

Als je aan de linkerkant een lijst ziet met je naam, kun je op de pagina Berichten berichten bekijken en versturen voor al je cursussen.

Als je je naam in de rechterbovenhoek van de pagina ziet staan, kun je nieuwe berichten bekijken voor al je cursussen. Open het menu naast je naam in de rechterbovenhoek en selecteer het pictogram Updates. Je kunt een lijst bekijken met meldingen over belangrijke gebeurtenissen en informatie in al je cursussen en organisaties.


Een bericht verzenden

Iedereen kan berichten gebruiken voor reminders, snelle vragen en sociale interactie. Als de instelling dat toestaat, kun je bestanden meesturen met berichten die op op je computer zijn opgeslagen.

Let op: Je instelling staat mogelijk niet toe dat je berichten maakt en beantwoordt. Je cursusleiders hebben geen controle over deze instelling.

Selecteer Aan op de pagina Bericht opstellen. Er wordt een lijst met alle cursusleden weergegeven. Selecteer de ontvangers in de eerste lijst en selecteer de pijl-rechts om deze over te brengen naar het vak Ontvangers.

Als je in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je de eerste en de laatste naam selecteert. Als je ontvangers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste namen selecteert. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. Met de optie Alles selecteren kun je alle cursusdeelnemers selecteren.

Je kunt de opties van de editor gebruiken om tekst van het bericht op te maken. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk altijd wijzigen.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Reageren op een bericht

Je kunt een reactie sturen naar de afzender of naar alle ontvangers van het bericht als dit is toegestaan door je instelling. De namen van de afzender en van alle andere ontvangers worden opgenomen in het vak Aan.

Voeg desgewenst nog andere cursusleden toe als ontvanger. In de tekst van het bericht wordt de tekst van het oorspronkelijke bericht geciteerd. Je kunt aanvullende tekst typen.

Alleen-lezen berichten

Je kunt de berichten die verstuurd zijn door andere rollen, zoals cursusleiders en onderwijsassistenten, alleen lezen.

Als je instelling alleen-lezen voor berichten heeft ingeschakeld, zijn sommige opties niet beschikbaar. Wanneer je je berichten bekijkt, zijn de opties Bericht maken, Beantwoorden en Doorsturen niet beschikbaar. Je cursusleiders hebben geen controle over deze instelling.


Meldingen voor nieuwe berichten

De module Nieuwe items wordt weergegeven op de eerste pagina nadat je bent aangemeld en op de homepagina van de cursus. Je krijgt een melding als er nieuwe cursusberichten zijn.

De module meldt wijzigingen eenmaal per dag, op het moment dat je je de eerste keer aanmeldt. Als je later nieuwe waarschuwingen wilt zien, selecteer dan Vernieuwen in het menu Acties.

Je cursusleider en instelling bepalen welke modules er worden weergegeven.