Blackboard Learn är ett program som används för att undervisa, lära, bygga upp en gemenskap och dela kunskap online.

Du kan använda valfri undervisningsteori eller -modell i din onlinekurs eftersom Blackboard Learn är öppet, flexibelt och fokuserar på deltagarnas prestationer.

Blackboard främjar lärande och stöder personer som är engagerade i undervisning, från grundskola och högre utbildning till kurser för vuxna samt arbetsplatskurser.

När du kommer igång med Blackboard Learn kommer du att upptäcka att onlineundervisning delar många egenskaper med undervisning på plats i ett klassrum.

Besök Blackboards företagswebbplats


Undervisning och lärande online

Nätbaserat lärande kan utföras i en synkron eller asynkron miljö. I en synkron miljö kan deltagare och lärare samverka omedelbart eller i ”realtid”. Kursmedlemmar behöver vara närvarande vid en viss tidpunkt, vilket kan uppfattas som något negativt. En fast tid kan dock hjälpa deltagarna att hålla sig till planen och organisera sin tid. Ett exempel på ett synkront verktyg är Blackboard Collaborate. I Collaborate kan din klass mötas för en föreläsning. Du kan ha kontorstider och studiesessioner, arrangera spontana diskussioner och ta emot gästtalare.

Mer information om Collaborate

I en asynkron miljö sker interaktioner över en längre tidsperiod, till exempel när det gäller diskussioner. Deltagare kan ta tid på sig att kommunicera med mer eftertanke.

Berätta för deltagarna hur ofta du kontrollerar kommunikationsverktygen, hur ofta du kommer att höra av dig till dem och när du är tillgänglig för att bemöta frågor och bekymmer.

Aktiviteter du är van vid

Din erfarenhet av och kunskap om undervisning i klassrummet är ovärderlig i onlineundervisning. Du kan använda många av verktygen i Blackboard Learn för att slutföra de aktiviteter som du är van vid från undervisning i ett klassrum.

 • Under en lektion i ett vanligt klassrum kanske du tillbringar några minuter i början av lektionen för att påminna deltagarna om kommande händelser. I Blackboard Learn kan du framföra samma budskap genom att lägga upp meddelanden.
 • I ett vanligt klassrum kanske du ställer frågor för att kontrollera om deltagarna har förstått materialet. I Blackboard Learn kan du ställa frågor i diskussioner, hålla en Collaborate-session eller be deltagarna att göra ett snabbprov (quiz) som inte bedöms.
 • Förväntningarna måste vara tydliga för deltagarna. Gör det lätt för deltagarna att hitta förfallodatum, bedömningsriktlinjer och anvisningar.
 • Visa deltagarna att du bryr dig. Deltagare vill ha ett betydelsefullt och personligt utbyte.

Olika typer av onlinekurser

När vi tänker på onlineundervisning, tänker vi ofta att allt innehåll, alla aktiviteter och all kommunikation bara förmedlas online.

Men Blackboard Learn används ofta i kombination med traditionella kurser i ett vanligt klassrum. Om du inte har använt onlineundervisning förut kan du komplettera din klassrumsbaserade kurs med kursbeskrivningar, diskussioner och aktiviteter online. Efter hand som du vänjer dig kan du gradvis förvandla din kurs till en hybridkurs eller en kurs som ges helt och hållet online.

Här följer information om tre olika kurstyper.

Helt online

 • Deltagarna träffas inte personligen i klassrummet utan samverkar helt och hållet online.
 • Du använder onlineformatet för att förmedla kursmaterial.
 • Du kommunicerar och samverkar med deltagarna via onlineverktyg.
 • Deltagarna samverkar, kommunicerar och samarbetar online.
 • Du granskar deltagarnas arbeten online.

Hybrid eller blandad

 • Deltagarna kommer fortfarande till schemalagda lektioner eller laboratorietid, men i mindre utsträckning. Det kan till exempel gälla en av dina kurser som normalt sett har tre lektioner per vecka. Om du kompletterar med onlineaktiviteter kanske du bara behöver undervisa två lektioner varje vecka.
 • Du tar fram klassrumsbaserade aktiviteter och onlineaktiviteter som förstärker, kompletterar och stöder varandra.
 • Du kan kombinera de bästa inslagen från klassrumsbaserade kurser och onlinekurser. Deltagarna har nytta av att regelbundet träffa läraren, men kan ändå dra fördel av flexibiliteten i onlineundervisning.

Webbkompletterande

 • Deltagarna kommer till klassrummet för kursens schemalagda timmar, men du lägger till några undervisningsaktiviteter online.
 • Kompletterande material, till exempel en kursbeskrivning, läxuppgifter och valfria diskussioner, utförs online. De här komponenterna har som syfte att komplettera, inte ersätta, kursarbete i klassrummet.

Mobilappar

Blackboard: Deltagare får mobila uppdateringar om kurser, kan göra uppgifter och tester, delta i diskussioner, öppna Collaborate-sessioner och se resultat.

Blackboard Instructor: Blackboard Instructor är en mobilapp där lärare kan se kursinnehåll, bedöma uppgifter, diskutera med kursdeltagare och öppna Collaborate-sessioner.


Är du redo att sätta igång?

Även om du är nybörjare när det gäller onlineundervisning kan du snabbt skapa en grundläggande kurs. Du kan börja med material för en vecka eller två veckor och lägga till mer senare.

Vi har samlat några tips och grundläggande steg för lärare som är nybörjare i Blackboard Learn och vill lära sig hur de kan skapa innehåll i en onlinekurs. Vi vill hjälpa dig med både principer och processer på en högre nivå när du bygger upp en kurs från början.

Mer information om de grundläggande stegen