Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Course Cartridges bestaan uit cursusmateriaal dat vooraf is samengesteld door professionele auteurs, redacteuren en uitgevers, en dat u kan worden gedownload en worden toegevoegd aan een cursus.

Met Course Cartridges heb je toegang tot volledige verzamelingen leermiddelen die worden aangeboden door wetenschappelijke uitgevers. U kunt op één centrale locatie relevant, door de uitgever gemaakt materiaal vinden. Nadat je het materiaal hebt gedownload naar je cursus, ben je vrij om de inhoud aan te passen. Je kunt materiaal toevoegen en verwijderen om de inhoud beter te laten aansluiten bij de onderwerpen die je gaat behandelen.

Als je Course Cartridges wilt gebruiken in een cursus, kun je deze downloaden van de site die wordt aangegeven in deze downloadinstructies en installeren met behulp van een downloadcode die wordt verstrekt door de uitgever. Zonder downloadcode kun je geen inhoud van een Course Cartridge toevoegen.

Cartridges met kopieerbeveiliging

Cartridges kunnen zijn voorzien van een kopieerbeveiliging of vrij toegankelijk zijn. De inhoud van Course Cartridges met kopieerbeveiliging kun je niet samen met een cursus exporteren of kopiëren. Een cursus kan slechts één cartridge met kopieerbeveiliging bevatten.

Je kunt wel verschillende Course Cartridges zonder kopieerbeveiliging toevoegen aan een cursus, inclusief een cursus die een Cartridge met kopieerbeveiliging bevat.

U kunt inhoud van Course Cartridges zonder kopieerbeveiliging samen met een cursus kopiëren, exporteren en importeren.


Cartridge-bewerkingen

Er gelden geen beperkingen voor de inhoud van vrij toegankelijke cartridges tijdens het importeren, exporteren, archiveren, herstellen of kopiëren. Deze inhoud wordt net als andere inhoud in een cursus behandeld.

Voor een Course Cartridge met kopieerbeveiliging gelden deze beperkingen tijdens bewerkingen:

 • Archiveren: wanneer je een cursus archiveert, wordt alle Cartridge-inhoud in de cursus opgeslagen in het archief.
 • Herstellen: wanneer je een gearchiveerde cursus herstelt, wordt de inhoud van de Cartridge opgenomen in de herstelde cursus.
 • Export: wanneer je een cursus exporteert, wordt de inhoud van de Cartridge niet opgenomen.
 • Importeren: de inhoud van de Cartridge wordt alleen bij het importeren van een cursus opgenomen als het pakket als een archief was gemaakt. De inhoud van de Cartridge wordt niet opgenomen in geëxporteerde pakketten.
 • Kopiëren: de inhoud van de Cartridge wordt altijd opgenomen wanneer een cursus met gebruikers wordt gekopieerd (exacte kopie). Je hebt de mogelijkheid om de inhoud van de Cartridge als onderdeel van het cursusmateriaal te kopiëren naar een nieuwe cursus of het cursusmateriaal toe te voegen aan een bestaande cursus.

Een Course Cartridge importeren

 1. Vraag de downloadcode voor cursusleiders aan bij de uitgever van het tekstboek. Zonder downloadcode kun je geen inhoud van een Course Cartridge importeren.
 2. Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Pakketten en functies uit en selecteer Course Cartridge importeren.
 3. Typ de downloadcode voor de Course Cartridge in het vak.
 4. Selecteer Verzenden. De inhoud van de Course Cartridge wordt toegevoegd aan het cursusmateriaal.

Een Course Cartridge downloaden

 1. Kies een tekstboek met een bijbehorende Course Cartridge in de lijst met Course Cartridges. Selecteer op de pagina Extensies de optie Course Cartridge in het menu Filteren op.
 2. Vraag de downloadcode voor cursusleiders aan bij de uitgever van het tekstboek. Zonder downloadcode kun je geen inhoud van een Course Cartridge importeren.
 3. Begin met het maken van de cursus.
 4. Terwijl u de cursus maakt, voert u de downloadcode voor cursusleiders in die u hebt aangevraagd in stap 2.
 5. Selecteer Verzenden om de cursus te maken.
 6. U ontvangt een e-mailbericht wanneer de Course Cartridge in de nieuwe cursus is geladen.

Hoe studenten Course Cartridges openen

Vertel de studenten dat ze het verplichte tekstboek moeten kopen of ander door de uitgever aangeboden materiaal dat de toegangscode bevat.

Wanneer een student de cursusinhoud voor het eerst opent, moet hij of zij een toegangscode invoeren. Wanneer de code is gevalideerd, hebben studenten deze code niet meer nodig.

Als je een vraag over een Course Cartridge niet kunt beantwoorden, moet je de student vragen om rechtstreeks contact op te nemen met de uitgever van de Cartridge. De benodigde contactinformatie van een uitgever kan worden opgevraagd bij de boekwinkel op de campus of bij de afdeling die verantwoordelijk is voor het bestellen van tekstboeken.

Chalk Titles

Chalk Titles zijn Course Cartridges die met externe programma's en inhoud van uitgevers zijn geïntegreerd. Chalk Titles omvatten zowel inhoud als tools. De tools die een Chalk Title bevat, zijn verbonden met een externe bron om elke tool uit te voeren.

Toolbeschikbaarheid

De instelling moet de tool Chalk Titles beschikbaar stellen.

Tools voor een Chalk Title worden in het gebied Cursustools van het configuratiescherm weergegeven nadat een Chalk Title aan de cursus is toegevoegd. U kunt de beschikbaarheid van Chalk Title-tools op dezelfde manier beperken als de beschikbaarheid van andere tools.

Meer informatie over beschikbaarheid van tools


Velden voor een Chalk Title

Integratie met de cursus: met Chalk Titles worden cursussen gekoppeld aan programma's die op de servers van de uitgever worden uitgevoerd. Deze programma's zijn vaak populaire tools waarmee cursusleiders vertrouwd zijn. Neem contact op met de uitgever voor meer informatie over de programma's die in een Chalk Title zijn opgenomen.

Enkelvoudige aanmelding: gebruikers die zich voor een cursus hebben aangemeld, hebben ook toegang tot de programma's van de uitgever die aan de cursus zijn gekoppeld. Gebruikers kunnen naadloos tussen de cursus en de programma's van de uitgever schakelen.

Synchronisatie van naamlijst: gebruikers die voor een cursus zijn ingeschreven, worden automatisch ingeschreven voor het programma van de uitgever.

Cijfers doorgeven: cijfers die zijn behaald in een programma van de uitgever, worden doorgegeven aan de cursus.


Chalk Titles installeren

Chalk Titles worden op dezelfde manier geïnstalleerd als andere Course Cartridges. Voor Chalk Titles zijn een downloadsleutel en studenttoegangssleutels nodig.

Meer informatie over Course Cartridges


Chalk Titles en Grade Center

Chalk Title-tools kunnen met Grade Center in een cursus worden gesynchroniseerd om de prestaties van studenten te registreren. Pogingen die de student heeft gedaan, worden opgeslagen op de server waarop de tool wordt uitgevoerd, niet in de cursus. Dit betekent dat studentpogingen niet worden opgenomen wanneer de cursus wordt gearchiveerd. Het gerapporteerde cijfer is de enige informatie die wordt opgenomen over een studentpoging.


Privacyinstellingen van browser configureren

Om optimaal gebruik te maken van koppelingen die aan een cursus worden toegevoegd via een Chalk Title, moet de browser alle cookies accepteren of moet deze zo worden ingesteld dat cookies van de server van Chalk Titles worden geaccepteerd.

Als de privacyinstellingen van de browser zijn ingesteld op Gemiddeld of Hoog, wordt inhoud van derden geblokkeerd zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld. Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer een gebruiker probeert de koppelingen voor een Chalk Title te openen.

Als je instelt dat de browser cookies moet accepteren van de server van de aanbieder van de Chalk Title, kunnen de privacyinstellingen voor de browser op Gemiddeld of Hoog blijven ingesteld. Neem voor meer informatie contact op met de uitgever van de Chalk Title.


Privacy van gebruikers waarborgen

Wanneer je een Chalk Title beschikbaar maakt voor studenten, moet je rekening houden met de privacy van gebruikers. Externe servers gebruiken persoonlijke gegevens, zoals namen en e-mailadressen, om de tool beschikbaar te maken en te koppelen aan Grade Center.

Je ziet een privacymelding wanneer je een Chalk Title voor het eerst opent. Dit bericht wordt altijd weergegeven wanneer u een Chalk Title opent. Je kunt studenten verplichten een machtigingsformulier in te vullen voordat ze een Chalk Title openen.

Kennisgeving en toestemming

Vouw in het configuratiescherm het onderdeelPakketten en functies uit en selecteer Chalk Title beheren. Vul deze velden in:

 • Studentenmachtiging: Selecteer Ja om in te stellen dat studenten een machtiging moeten geven om hun persoonlijke gegevens vrij te geven aan de server van de uitgever.
 • Opmerking voor de cursusleider: Selecteer Ja als de privacyverklaring altijd moet worden weergegeven wanneer een cursusleider een Chalk Title-tool opent.

Problemen met Chalk Titles oplossen

Wanneer je problemen met een Chalk Title meldt, moet je je realiseren dat Chalk Title-tools en -inhoud zijn gekoppeld aan externe servers die door uitgevers worden gehost. In veel gevallen kan het probleem worden veroorzaakt door de server van de uitgever. Informeer de instelling dat het probleem te maken heeft met een Chalk Title-tool.

Chalk Title-tools werken niet wanneer je de cursus exporteert of archiveert en vervolgens toevoegt aan een systeem waarop Chalk Titles niet worden ondersteund.