Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Course Cartridges är färdigt material som skapats av professionella författare, redaktörer och utgivare som du kan ladda ner och lägga till i en kurs.

Course Cartridge-paket är kompletta kurspaket med undervisningsmaterial som ges ut av akademiska förlag. Du kan hitta relevant material, skapat av utgivare, på en central plats. När du har laddat ner materialet till en kurs kan du ändra i det som du vill. Du kan lägga till och ta bort innehåll så att det passar med de ämnen som du undervisar i.

För att använda Cartridgepaket i en kurs laddar du ner dem från webbplatsen som anges i nedanstående nedladdningsinstruktioner och installerar dem med en nedladdningsnyckel som du får av förlaget. Du kan inte lägga till Cartridgematerial utan nedladdningsnyckel.

Om kopieringsskyddade Cartridgepaket

Cartridges kan vara kopieringsskyddade eller ha öppen åtkomst. Innehåll i kopieringsskyddade paket följer inte med när du exporterar eller kopierar kurser. Det får bara finnas en kopieringsskyddad Cartridge i varje kurs.

Det går att lägga in flera Cartridgepaket med öppen åtkomst i en kurs, inklusive kurser som redan innehåller kopieringsskyddade paket.

Du kan fritt kopiera, exportera och importera innehåll från Cartridges med öppen åtkomst som lagts till i en kurs.


Hur fungerar Cartridgeinnehåll?

Det finns inga begränsningar för Cartridge-innehåll med öppen åtkomst vid import, export, arkivering, återställning eller kopiering. Innehållet behandlas precis som annat innehåll i kurser.

När du arbetar med kopieringsskyddat paketinnehåll finns följande begränsningar:

 • Arkivera: När kurser arkiveras sparas allt Cartridgeinnehåll i kursen i arkivet.
 • Återställ: När arkiverade kurser återställs finns allt Cartridgeinnehåll med i den återställda kursen.
 • Exportera: När kurser exporteras exporteras inte Cartridgeinnehåll.
 • Importera: Den enda gång som Cartridgeinnehåll importeras vid kursimport är om paketet skapades som ett arkiv. Cartridgeinnehåll följer inte med i exporterade paket.
 • Kopiera: Cartridgeinnehåll följer alltid med när du väljer att kopiera med användare (exakt kopia). Du har alternativet att inkludera Cartridge-innehåll som en del av Kopiera kursmaterial till en ny kurs eller Kopiera kursmaterial till en befintlig kurs.

Importera ett kurspaket

 1. Be att få lärarens nedladdningsnyckel från utgivaren av läroboken. Cartridgematerial kan inte importeras utan nedladdningsnyckel.
 2. Gå till kontrollpanelen, klicka på pilarna vid Paket och program och välj alternativet Importera Course Cartridge.
 3. Ange nedladdningsnyckeln för Cartridgepaketet i rutan.
 4. Klicka på Skicka. Innehållet i Cartridgepaketet ligger nu bland det andra undervisningsmaterialet i kursen.

Ladda ner Cartridgepaket

 1. Välj en lärobok med en medföljande Course Cartridge i Course Cartridge-listan. På sidan Extensions väljer du Course Cartridge i menyn Filter By.
 2. Be att få lärarens nedladdningsnyckel från utgivaren av läroboken. Cartridgematerial kan inte importeras utan nedladdningsnyckel.
 3. Starta processen för att skapa en kurs.
 4. Under processen för att skapa en kurs anger du den lärarnedladdningsnyckel som du fick i steg 2.
 5. Skapa kursen genom att klicka på Skicka.
 6. Du får ett e-postmeddelande när din Course Cartridge har laddats i den nya kursen.

Kursdeltagares åtkomst till Cartridgepaket

Be kursdeltagarna att köpa läroboken eller det andra materialet från förlaget som innehåller åtkomstnyckeln.

Första gången deltagarna öppnar Cartridgeinnehållet ombeds de att uppge åtkomstnyckel. Efter validering behöver deltagarna inte nyckeln längre.

Om du inte kan svara på någon fråga om Cartridgepaket kan du be kursdeltagarna att kontakta förlaget som gett ut paketet direkt. Eventuellt kan studentbokhandeln eller avdelningen som ansvarar för beställning av böcker på lärosätet hjälpa deltagarna att kontakta förlaget.

Chalk Titles

Chalk Titles är kurspaket som är integrerade med externa program och externt innehåll från utgivare. Chalk Titles omfattar både innehåll och verktyg. Verktyg i en Chalk Title ansluter till en extern källa för att köra varje verktyg.

Verktygstillgänglighet

Din institution måste göra Chalk Title-verktyget tillgängligt.

Chalk Title-verktyg visas under Kursverktygkontrollpanelen när Chalk Titles-material har lagts in i en kurs. Du kan begränsa tillgängligheten för Chalk Title-verktyg på samma sätt som du kan begränsa tillgängligheten för andra verktyg.

Mer information om verktygstillgänglighet


Chalk Title-funktioner

Integrering med kursen: Genom Chalk Title länkas kurser till program som körs på utgivarens servrar. De här programmen är ofta populära verktyg som lärare känner igen. Kontakta utgivaren för mer information om de program som medföljer en Chalk Title.

Enkel inloggning: Användare som är inloggade på en kurs loggas även automatiskt in i de program från utgivaren som det finns länkar till i kursen. Användarna kan sömlöst gå mellan kursen och utgivarens program.

Synkronisering av deltagarförteckning: Användare som är inskrivna på en kurs skrivs även automatiskt in i utgivarens program.

Resultatöverföring: Resultat från utgivarens program förs över till kursen.


Installera Chalk Title-material

Chalk Titles installeras på samma sätt som övriga course cartridges. Även för Chalk Title-material behövs en nedladdningsnyckel och åtkomstnycklar för kursdeltagarna.

Mer information om Course Cartridge-paket


Chalk Title-verktyg och Kursadministration och resultat

Chalk Title-verktyg kan synkroniseras med Kursadministration och resultat för en kurs så att deltagarnas resultat förs in där. Observera att deltagarförsök lagras på den server som kör verktyget och inte inom kursen. Därför ingår inte deltagarnas försök när du arkiverar kursen. De överförda resultaten är det enda som finns registrerat om kursdeltagarnas försök.


Konfigurera webbläsarens sekretessinställningar

För att du fullt ut ska kunna utnyttja Chalk Title-länkar måste du ställa in webbläsaren du använder så att alla cookiefiler accepteras. Du måste åtminstone ställa in webbläsaren så att cookiefiler från Chalk Titles server tillåts.

Om du ställer in sekretessinställningarna i webbläsaren på medel eller hög nivå blockeras cookiefiler från tredje part utan att användaren får meddelande om det. Användarna får då ett felmeddelande när de försöker att öppna vissa Chalk Title-länkar.

Om du ställer in webbläsaren så att cookiefiler från Chalk Title-servern tillåts kan du behålla sekretessinställningarna i webbläsaren på mellan eller hög nivå. Kontakta Chalk Title-utgivaren för mer information.


Skydda användarnas integritet

När du gör en Chalk Title tillgänglig för deltagarna måste du ta hänsyn till deras integritet. Personuppgifter, som namn och e-postadress, används på de externa servrarna för att tillhandahålla verktyget och koppla verktyget till Kursadministration och resultat.

När du öppnar en Chalk Title första gången får du ett sekretessmeddelande. Det här meddelandet visas varje gång du öppnar en Chalk Title. Du kan ställa in att deltagarna ska fylla i ett godkännandeformulär innan de öppnar en Chalk Title.

Ställa in meddelande och godkännande

Gå till kontrollpanelen, klicka på pilarna bredvid Paket och program och välj alternativet Hantera Chalk Title. Fyll i följande fält:

 • Deltagarauktorisering: Välj Ja för att kräva auktorisering från deltagarna för att utgivarens server ska få tillgång till deras personliga information.
 • Läraravisering: Välj Ja för att visa sekretessaviseringen varje gång en lärare öppnar ett Chalk Title-verktyg.

Felsöka Chalk Title

När du anmäler problem med en Chalk Title bör du komma ihåg ett verktygen och innehållet i det är kopplat till externa servrar som tillhör utgivarna. Ofta kan problemet ligga på utgivarens server. Meddela din institution att ett problem är relaterat till ett Chalk Title-verktyg.

Chalk Title-verktyg fungerar inte om du exporterar eller arkiverar en kurs och senare importerar den till ett system där Chalk Title-verktyg inte kan användas.