Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Stöd för Blackboard kurspaket upphörde den 31 december 2019. Användare kan inte längre komma åt Blackboard kurspaket. Mer information finns i meddelandet om att stöd upphör för Blackboard kurspaket (Blackboard Course Cartridges End of Life support bulletin) på Behind the Blackboard (endast tillgängligt på engelska).


Vem ska jag kontakta om jag får problem?

Om du har problem kan du kontakta någon av följande för hjälp:

  • företaget som ger ut kurspaketet
  • ditt lärosätes datasupport
  • bokhandeln som säljer texten eller åtkomstnyckeln.