Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Course Cartridges är färdigt material som skapats av professionella författare, redaktörer och utgivare som du kan ladda ner och lägga till i en kurs.

Course Cartridge-paket är kompletta kurspaket med undervisningsmaterial som ges ut av akademiska förlag. Du kan hitta relevant material, skapat av utgivare, på en central plats. När du har laddat ner materialet till en kurs kan du ändra i det som du vill. Du kan lägga till och ta bort innehåll så att det passar med de ämnen som du undervisar i.

För att använda Cartridgepaket i en kurs laddar du ner dem från webbplatsen som anges i nedanstående nedladdningsinstruktioner och installerar dem med en nedladdningsnyckel som du får av förlaget. Du kan inte lägga till Cartridgematerial utan nedladdningsnyckel.

Om kopieringsskyddade Cartridgepaket

Cartridges kan vara kopieringsskyddade eller ha öppen åtkomst. Innehåll i kopieringsskyddade paket följer inte med när du exporterar eller kopierar kurser. Det får bara finnas en kopieringsskyddad Cartridge i varje kurs.

Det går att lägga in flera Cartridgepaket med öppen åtkomst i en kurs, inklusive kurser som redan innehåller kopieringsskyddade paket.

Du kan fritt kopiera, exportera och importera innehåll från Cartridges med öppen åtkomst som lagts till i en kurs.


Hur fungerar Cartridgeinnehåll?

Det finns inga begränsningar för Cartridge-innehåll med öppen åtkomst vid import, export, arkivering, återställning eller kopiering. Innehållet behandlas precis som annat innehåll i kurser.

När du arbetar med kopieringsskyddat paketinnehåll finns följande begränsningar:

 • Arkivera: När kurser arkiveras sparas allt Cartridgeinnehåll i kursen i arkivet.
 • Återställ: När arkiverade kurser återställs finns allt Cartridgeinnehåll med i den återställda kursen.
 • Exportera: När kurser exporteras exporteras inte Cartridgeinnehåll.
 • Importera: Den enda gång som Cartridgeinnehåll importeras vid kursimport är om paketet skapades som ett arkiv. Cartridgeinnehåll följer inte med i exporterade paket.
 • Kopiera: Cartridgeinnehåll följer alltid med när du väljer att kopiera med användare (exakt kopia). Du har alternativet att inkludera Cartridge-innehåll som en del av Kopiera kursmaterial till en ny kurs eller Kopiera kursmaterial till en befintlig kurs.

Importera ett kurspaket

 1. Be att få lärarens nedladdningsnyckel från utgivaren av läroboken. Cartridgematerial kan inte importeras utan nedladdningsnyckel.
 2. Gå till kontrollpanelen, klicka på pilarna vid Paket och program och välj alternativet Importera Course Cartridge.
 3. Ange nedladdningsnyckeln för Cartridgepaketet i rutan.
 4. Klicka på Skicka. Innehållet i Cartridgepaketet ligger nu bland det andra undervisningsmaterialet i kursen.

Ladda ner Cartridgepaket

 1. Välj en lärobok med en medföljande Course Cartridge i Course Cartridge-listan. På sidan Extensions väljer du Course Cartridge i menyn Filter By.
 2. Be att få lärarens nedladdningsnyckel från utgivaren av läroboken. Cartridgematerial kan inte importeras utan nedladdningsnyckel.
 3. Starta processen för att skapa en kurs.
 4. Under processen för att skapa en kurs anger du den lärarnedladdningsnyckel som du fick i steg 2.
 5. Skapa kursen genom att klicka på Skicka.
 6. Du får ett e-postmeddelande när din Course Cartridge har laddats i den nya kursen.

Kursdeltagares åtkomst till Cartridgepaket

Be kursdeltagarna att köpa läroboken eller det andra materialet från förlaget som innehåller åtkomstnyckeln.

Första gången deltagarna öppnar Cartridgeinnehållet ombeds de att uppge åtkomstnyckel. Efter validering behöver deltagarna inte nyckeln längre.

Om du inte kan svara på någon fråga om Cartridgepaket kan du be kursdeltagarna att kontakta förlaget som gett ut paketet direkt. Eventuellt kan studentbokhandeln eller avdelningen som ansvarar för beställning av böcker på lärosätet hjälpa deltagarna att kontakta förlaget.