This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Stöd för Blackboard kurspaket upphörde den 31 december 2019. Användare kan inte längre komma åt Blackboard kurspaket. Mer information finns i meddelandet om att stöd upphör för Blackboard kurspaket (Blackboard Course Cartridges End of Life support bulletin) på Behind the Blackboard (endast tillgängligt på engelska).


Vem ska jag kontakta om jag får problem?

Om du har problem kan du kontakta någon av följande för hjälp:

  • företaget som ger ut kurspaketet
  • Ditt lärosätes helpdesk
  • bokhandeln som säljer texten eller åtkomstnyckeln.