Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Programstøtten for Blackboard-emnekassett avsluttet den 31. desember 2019. Brukere har ikke lenger tilgang til Blackboard-emnekassetter. Du kan finne ut mer ved å se  støttebulletin for avslutning av produktsyklusen til Blackboard-emnekassett på Behind the Blackboard (bare tilgjengelig på engelsk).


Hvem kontakter jeg hvis jeg har problemer?

Hvis du har problemer, kan du kontakte noen av disse ressursene for å få hjelp:

  • Selskapet som har utgitt emnekassetten
  • Institusjonens IT-avdeling
  • Bokhandelen som selger teksten eller tilgangsnøkkelen