Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae ‘Cetris Cwrs’ yn ddeunyddiau a gyfansoddwyd eisoes gan awduron, golygyddion a chyhoeddwyr y gallwch eu lawrlwytho a’u hychwanegu at gwrs.

Mae Cetris Cwrs yn ddeunyddiau dysgu cynhwysfawr gan gyhoeddwyr academaidd. Mewn un man canolog, gallwch ddod o hyd i ddeunyddiau perthnasol a grëwyd gan gyhoeddwyr. Ar ôl lawrlwytho’r deunyddiau i’ch cwrs, gallwch addasu’r cynnwys fel y mynnwch. Gallwch ychwanegu neu ddileu deunyddiau i gyd-fynd â’r pynciau rydych yn eu trafod yn yr ystafell ddosbarth.

I ddefnyddio Cetris Cwrs yn eich cwrs, lawrlwythwch nhw o’r safle a restrir yn y cyfarwyddiadau hyn, a’u gosod trwy ddefnyddio allwedd lawrlwytho. Mae’r allwedd honno ar gael gan y cyhoeddwr. Allwch chi ddim ychwanegu cynnwys o Getris Cwrs heb allwedd lawrlwytho.

Ynghylch Cetris sydd dan hawlfraint.

Gall cetris gael eu pennu’n rhai wedi’u hamddiffyn rhag copïo neu’n rhai mynediad agored. Fydd cynnwys o Getris sydd dan hawlfraint ddim ar gael wrth allforio neu gopïo cwrs. Dim ond un cetrisen sydd wedi’i hamddiffyn rhag copïo sy’n gallu bodoli mewn cwrs.

Cewch ychwanegu sawl Cetris mynediad agored at gwrs serch hynny, gan gynnwys cwrs sydd eisoes yn cynnwys Cetris dan hawlfraint.

Mae hawl gennych i gopïo, allforio a mewnforio cynnwys cetris â mynediad agored a ychwanegir at gwrs.


Gweithrediadau Cetris

Does yna ddim cyfyngiadau ar gyfer cynnwys cetris mynediad agored yn ystod gweithrediadau mewnfudo, allfudo, archifo, adfer neu gopïo. Caiff y cynnwys hwn ei drin fel unrhyw gynnwys arall yn eich cwrs.

Mae gan cetris sydd wedi'u hamddiffyn rhag copïo y cyfyngiadau canlynol yn ystod gweithrediadau:

 • Archifo: Wrth archifo cwrs, bydd yr holl gynnwys y cetris yn y cwrs hwnnw hefyd yn cael ei arbed yn yr archif.
 • Adfer: Wrth adfer cwrs sydd wedi archifo, bydd cynnwys y cetris ar gael yn y cwrs adferedig hwnnw.
 • Allforio: Fydd cynnwys y cetris ddim ar gael wrth allforio cwrs.
 • Mewnforio: Yr unig adeg lle mae cynnwys y cetrisen yn cael ei gynnwys gyda mewnfudiad cwrs yw os yw'r pecyn wedi'i greu fel archif. Dydy cynnwys y cetris ddim ar gael mewn pecynnau sydd wedi eu hallforio.
 • Copïo: Bydd cynnwys y cetris ar gael bob amser mewn Copi o Gwrs gyda gweithrediad Defnyddwyr (Copi Union Gywir). Gallwch gynnwys deunydd cetris wrth gopïo Deunyddiau Cwrs i Gwrs Newydd neu wrth gopïo Deunyddiau Cwrs i Gwrs Presennol.

Mewnforio Cetris Cwrs

 1. Mynnwch allwedd lawrlwytho'r hyfforddwr gan gyhoeddwr y gwerslyfr. Allwch chi ddim mewnforio cynnwys o Getris Cwrs heb allwedd lawrlwytho.
 2. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Pecynnau a Chyfleustodau a dewiswch Mewnforio Cetris Cwrs.
 3. Mewnbynnwch allwedd lawrlwytho’r Cetris Cwrs yn y blwch.
 4. Dewiswch Cyflwyno. Bydd cynnwys y Cetris Cwrs wedi ei ychwanegu at eich deunyddiau cwrs.

Lawrlwytho Cetris Cwrs

 1. Dewiswch werslyfr sydd â Chetris Cwrs cyfatebol yn y rhestr o Getris Cwrs. Ar y dudalen Estyniadau, dewiswch Cetris Cwrs yn y ddewislen Hidlo yn ôl
 2. Mynnwch allwedd lawrlwytho'r hyfforddwr gan gyhoeddwr y gwerslyfr. Allwch chi ddim mewnforio cynnwys o Getris Cwrs heb allwedd lawrlwytho.
 3. Cychwyn y broses o greu cwrs.
 4. Yn ystod y broses o greu cwrs, darparwch yr allwedd lawrlwytho i hyfforddwyr a gawsoch yng Ngham 2.
 5. PwyswchCyflwyno i greu’r cwrs.
 6. Bydd e-bost yn cyrraedd pan mae cetris y cwrs wedi gorffen llwytho i mewn i'ch cwrs newydd.

Mynediad myfyrwyr at Getris Cwrs

Gofynnwch i’r myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y cwrs i brynu’r werslyfr neu’r deunyddiau angenrheidiol sy’n cynnwys yr allwedd mynediad.

Wrth ddefnyddio cynnwys y cwrs am y tro cyntaf, bydd gofyn i’r myfyrwyr roi’r allwedd mynediad. Ar ôl ei roi unwaith, fydd dim rhaid i’r myfyrwyr wneud hyn eto.

Os na allwch chi ateb cwestiwn yn ymwneud â chetris cwrs, gofynnwch i’r myfyrwyr gysylltu â chyhoeddwr y Cetris Cwrs hwnnw yn uniongyrchol. Mae’n bosibl y bydd y siop lyfrau ar y campws neu’r adran sy’n gyfrifol am archebu gwerslyfrau yn gallu helpu’r myfyrwyr i gysylltu â’r cyhoeddwr.