Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Daeth cefnogaeth ar gyfer Cetris Cwrs Blackboard i ben ar Ragfyr 31, 2019. Ni all defnyddwyr gyrchu Cetris Cwrs Blackboard bellach. I ddysgu rhagor, gweler bwletin cymorth Diwedd Oes Cetris Cwrs Blackboard ar Behind the Blackboard (ar gael yn Saesneg yn unig).


Beth ddylwn i wneud os oes gen i broblem?

Os ydych yn cael trafferth, cysylltwch ag unrhyw un o'r adnoddau hyn am gymorth:

  • Y cwmni sy'n cyhoeddi cetrisen y cwrs
  • Desg gymorth cyfrifiaduron eich sefydliad
  • Y siop lyfrau sy’n gwerthu'r testun neu allwedd mynediad