Een Building Block is een Java-webtoepassing die als een invoegtoepassing wordt geïmplementeerd in Blackboard Learn en die als een component met speciale bevoegdheden wordt uitgevoerd binnen het Blackboard Learn-proces. Deze in-proces integraties kunnen toegang hebben tot bronnen zoals de database of het bestandssysteem waarbij een abnormaal verbruik van bronnen kan optreden. In een omgeving met meerdere tenants, zoals bij het SaaS-implementatiemodel, kan dit betekenen dat het gedrag van één Building Block van een klant nadelige gevolgen heeft voor andere klanten.

Om dit soort problemen te voorkomen, biedt Blackboard een vooraf gedefinieerde set Building Blocks voor alle klanten met een SaaS-implementatie. Klanten kunnen alleen deze vooraf geïnstalleerde Building Blocks gebruiken. Klanten kunnen niet zelf Building Blocks installeren of verwijderen. Klanten met Plus of Advantage SaaS-implementaties hebben volledige ondersteuning van Building Blocks. Om een aangekochte Building Block-installatie van een derde partij aan te vragen, neem je contact op met je Blackboard Client Support Engineer of Service Delivery Manager. Je kunt ook een ticket indienen op Behind the Blackboard en het .war-bestand meesturen om een begin te maken met de installatie van het aangepaste Building Block.

Blackboard is van plan om zo veel mogelijk commerciële Building Blocks te ondersteunen. Als een gewenst Building Block niet standaard is bijgeleverd, neem je contact op met je accountmanager. Het Blackboard-team kan dan contact opnemen met de leverancier om toestemming te vragen het Building Block vooraf te installeren in de SaaS-implementatie.


Vooraf geïnstalleerde Building Blocks

De Building Blocks die vooraf worden geïnstalleerd door Blackboard, zijn onder te verdelen in vier categorieën:

  1. Door Blackboard ontwikkelde Building Blocks die worden geleverd als onderdeel van Blackboard Learn, zoals de Building Blocks voor discussieruimten, het inline beoordelen van opdrachten en andere standaardfuncties van. Blackboard Learn.
  2. Door Blackboard ontwikkelde Building Blocks waarmee andere Blackboard-producten worden geïntegreerd met Blackboard Learn. Voorbeelden hiervan zijn de Building Blocks voor de Blackboard-app, de Blackboard Instructor-app, Blackboard Collaborate, Blackboard Connect, enzovoort.
  3. Building Blocks die zijn ontwikkeld door Premier Partners of Signature Partners van Blackboard, en door andere commerciële ontwikkelaars van Building Blocks.
  4. Open Source Building Blocks ontwikkeld door de community.

Alle vooraf geïnstalleerde Building Blocks die zijn ontwikkeld door Blackboard worden op de gebruikelijke manier aangeboden en ondersteund door Blackboard.

Commerciële en Open Source Building Blocks worden vooraf geïnstalleerd, maar krijgen de status Inactief. De beheerder van Blackboard Learn kan het Building Block desgewenst inschakelen.

De installatie vooraf van commerciële Building Blocks van derden betekent niet noodzakelijk dat alle functionaliteit van de integratie beschikbaar is. Het is mogelijk dat de instelling hiervoor een licentie moet kopen bij de externe leverancier. Blackboard biedt geen technische productondersteuning voor vooraf geïnstalleerde Building Blocks van andere leveranciers of die afkomstig zijn uit de Open Source-community. Ondersteuning voor deze Building Blocks is de verantwoordelijkheid van de leverancier of community.

Neem voor meer informatie contact op met je accountmanager.