Als u een Managed Hosting-klant bent, is dit onderwerp voor u niet van toepassing.

Vanaf de versie Q2 2016 is het Blackboard Learn 9.1-installatieprogramma gebaseerd op Gradle en Maven. Het installatieproces is gewijzigd, maar is uiteindelijk gestroomlijnder geworden. Het nieuwe installatieprogramma wordt volledig vanaf de opdrachtregel uitgevoerd. Blackboard Learn-eigenschappen worden vooraf geconfigureerd in een plat bestand met enkele instellingen aan de hand waarvan het installatieproces wordt gedefinieerd. In dit bestand staan slechts enkele vereiste vermeldingen. De meeste instellingen hebben een redelijke standaardwaarde waarvoor alleen een vermelding nodig is als je de instelling moet wijzigen.


De eigenschappen van het installatieprogramma voorbereiden

Het nieuwe Blackboard Learn-installatieprogramma heeft geen gebruikersinterface. Er zijn daarom geen formulieren beschikbaar voor het verzamelen van gegevens tijdens de installatie. Om deze informatie te kunnen opgeven, heeft het installatieprogramma een plat bestand nodig met de configuratiegegevens die eerder tijdens de installatie zijn ingevoerd. Voor dit document wordt het configuratiebestand installation.properties genoemd, maar er zijn geen vereisten voor een bepaalde bestandsnaam. Het volledige pad naar het bestand wordt namelijk als opdrachtregelargument aan het installatiescript doorgegeven.

Er zijn verscheidene parameters vereist voor het installatieprogramma, plus een subset met vereiste parameters die afhankelijk zijn van de database die door het systeem wordt gebruikt.


Schone installatie

Eigenschap Beschrijving
bbconfig.basedir Dit is de map waarin Learn wordt geïnstalleerd. Doorgaans /usr/local/blackboard of C:/blackboard
bbconfig.file.license Dit is het volledige pad naar de Blackboard-licentie die wordt gebruikt bij de installatie van Learn
bbconfig.java.home Dit is het volledige pad naar de Java 8-map /usr/local/jdk1.8.0_60
bbconfig.appserver.fullhostname De volledige hostnaam van de Learn-toepassingsserver
bbconfig.admin.email Het e-mailadres van de beheerder
bbconfig.smtpserver.hostname De hostnaam van de SMTP-mailserver
bbconfig.inst.name De naam van de instelling
bbconfig.inst.city De plaats van de instelling
bbconfig.inst.state De provincie van de instelling
bbconfig.inst.zip De postcode van de instelling
bbconfig.inst.country Het land van de instelling
bbconfig.inst.type Type instelling: Developer, K12, Corporate, NAHE, INTL, etc.
antargs.default.users.integration.password Wachtwoord voor gebruiker 'integratie', wordt gebruikt voor integratie van momentopnamen
antargs.default.users.rootadmin.password Wachtwoord voor gebruiker 'root_admin', wordt gebruikt voor de uitgeschakelde functie Virtuele installatie.
antargs.default.users.administrator.password Wachtwoord voor gebruiker 'administrator'
antargs.default.users.guest.password Wachtwoord voor gebruiker 'guest'
bbconfig.database.datadir De map waarin de databasebestanden worden geplaatst. Dit mag geen map in de Blackboard-installatiemap zijn.
bbconfig.database.type Het type database. Moet mssql of oracle zijn.
bbconfig.database.server.instancename De instantienaam van de database
bbconfig.database.server.fullhostname De volledige hostnaam van de databaseserver
bbconfig.database.server.systemuserpassword Het systeemwachtwoord voor de databaseserver
antargs.default.vi.db.password Wachtwoord voor de BBLEARN-database
antargs.default.vi.stats.db.password Wachtwoord voor de BBLEARN_stats-database
antargs.default.vi.report.user.password Wachtwoord voor de BBLEARN_report-database
bbconfig.database.admin.password Wachtwoord voor de BBLEARN_admin-database
bbconfig.cs.db.cms-user.pass Wachtwoord voor de BBLEARN_cms- en BBLEARN_cms_doc-database
bbconfig.database.server.instancenametype.oracle De Oracle-SID of SERVICE_NAME
bbconfig.oracle.client.drivertype Het stuurprogrammatype van Oracle, bijvoorbeeld 'thin'
bbconfig.database.indexdir.oracle De map met de Oracle-indexen
bbconfig.server.type Servertype voor de installatie. Deze eigenschap is alleen nodig als je Learn-omgeving mobiel is geregistreerd in PRODUCTION MODE. Mobiele registratie vindt mogelijk standaard plaats in TEST MODE als deze eigenschap niet is ingesteld op PRODUCTION. Ga naar Behind the Blackboard voor meer informatie over dit bekende probleem.

De gegevensmap moet beschikbaar zijn voor de database en de map MOET van tevoren bestaan. Aangezien de Blackboard-installatiemap niet bestaat voordat er een schone installatie wordt uitgevoerd, moet de gegevensmap NIET onder de installatiemap staan.

Voorbeeldbestand met installatie-eigenschappen

Het volgende voorbeeld geeft aan hoe een installation.properties-bestand eruit kan zien. Voor de volledigheid zijn de instellingen voor zowel SQL Server als Oracle vermeld, maar je gebruikt alleen de instellingen die overeenkomen met jouw installatie.

Windows

#
# Installatieoverschrijvingen
#
bbconfig.basedir=C:/blackboard
bbconfig.file.license=C:/bbinstaller/license/bb-license.xml
bbconfig.java.home=C:/java/jdk1.8.0_91

#
# Gedeelde inhoudsmap
#
bbconfig.base.shared.dir=//filer/path/bb_content
#
# Gedeelde inhoudsmap
#
UNIX STYLE:
bbconfig.base.shared.dir=/mnt/shares/bb_content

 

#
# Expliciet ingestelde hostnaameigenschappen
#
bbconfig.appserver.fullhostname=dev.bbdn.local
bbconfig.appserver.machinename=dev.bbdn.local
bbconfig.collabserver.fullhostname.default=dev.bbdn.local
bbconfig.smtpserver.hostname=mail.monument.edu#
# SQL Server gebruiken
#
bbconfig.database.type=mssql

bbconfig.database.server.portname=1433

bbconfig.database.datadir=C:/mssql/bbdata

bbconfig.database.server.fullhostname=mssql.monument.edu
bbconfig.database.server.instancename=SQLSERVER

bbconfig.database.server.systemuserpassword=mssql

#
# Niet-vereiste instellingen demonstreren
#
bbconfig.tomcat.debug.enable=true
bbconfig.min.heapsize.tomcat=2048m
bbconfig.max.heapsize.tomcat=2048m
bbconfig.max.stacksize.tomcat=1M
bbconfig.jvm.options.extra.tomcat=-XX:+UseCompressedOops -XX:+DoEscapeAnalysis -Xverify:none
bbconfig.group.javascript.files=false
bbconfig.unix.max.open.files=5000

#
# Front-endinstellingen
#
bbconfig.frontend.fullhostname=dev.bbdn.local
bbconfig.frontend.protocol=https
bbconfig.frontend.portnumber=8443

#
# Door het installatieprogramma ingestelde wachtwoorden
#
antargs.default.users.guest.password=password
antargs.default.users.administrator.password=password
antargs.default.users.integration.password=password
antargs.default.users.rootadmin.password=password
antargs.default.vi.report.user.password=mssql
antargs.default.vi.db.password=mssql
antargs.default.vi.stats.db.password=mssql
antargs.default.vi.report.user.password=mssql
bbconfig.database.admin.password=mssql
bbconfig.cs.db.cms-user.pass=mssql

#
# Instellingsinformatie
#
bbconfig.admin.email=admin@monument.edu
bbconfig.inst.city=Washington
bbconfig.inst.country=USA
bbconfig.inst.name=Monument University
bbconfig.inst.state=DC
bbconfig.inst.type=NAHE
bbconfig.inst.zip=20036

Linux

#
# Installatieoverschrijvingen
#
bbconfig.basedir=/usr/local/blackboard
bbconfig.file.license=/usr/local/license/bb-license.xml
bbconfig.java.home=/usr/local/jdk1.8.0_91
#
# Expliciet ingestelde hostnaameigenschappen
#
bbconfig.appserver.fullhostname=dev.bbdn.local
bbconfig.appserver.machinename=dev.bbdn.local
bbconfig.collabserver.fullhostname.default=dev.bbdn.local
bbconfig.smtpserver.hostname=mail.monument.edu#
# Oracle gebruiken
#
bbconfig.database.type=oracle
bbconfig.database.server.portnumber=1521

bbconfig.database.datadir=/usr/local/oracle/bbdata
bbconfig.database.indexdir.oracle=/usr/local/oracle/bbdata

bbconfig.database.server.fullhostname=oracle.monument.edu
bbconfig.database.server.instancename=ORACLE.monument.edu
bbconfig.database.server.instancenametype.oracle=BBLEARN

bbconfig.database.server.systemuserpassword=oracle
bbconfig.oracle.client.drivertype=thin

#
# Niet-vereiste instellingen demonstreren
#
bbconfig.tomcat.debug.enable=true
bbconfig.min.heapsize.tomcat=2048m
bbconfig.max.heapsize.tomcat=2048m
bbconfig.max.stacksize.tomcat=1M
bbconfig.jvm.options.extra.tomcat=-XX:+UseCompressedOops -XX:+DoEscapeAnalysis -Xverify:none
bbconfig.group.javascript.files=false
bbconfig.unix.max.open.files=5000

#
# Front-endinstellingen
#
bbconfig.frontend.fullhostname=dev.bbdn.local
bbconfig.frontend.protocol=https
bbconfig.frontend.portnumber=8443

#
# Door het installatieprogramma ingestelde wachtwoorden
#
antargs.default.users.guest.password=password
antargs.default.users.administrator.password=password
antargs.default.users.integration.password=password
antargs.default.users.rootadmin.password=password
antargs.default.vi.report.user.password=oracle
antargs.default.vi.db.password=oracle
antargs.default.vi.stats.db.password=oracle
antargs.default.vi.report.user.password=oracle
bbconfig.database.admin.password=oracle
bbconfig.cs.db.cms-user.pass=oracle

#
# Instellingsinformatie
#
bbconfig.admin.email=admin@monument.edu
bbconfig.inst.city=Washington
bbconfig.inst.country=USA
bbconfig.inst.name=Monument University
bbconfig.inst.state=DC
bbconfig.inst.type=NAHE
bbconfig.inst.zip=20036


Upgraden

De versie Q2 2016 bevat een upgrade voor ActiveMQ. Het is belangrijk dat de tabel ACTIVEMQ_MSGS leeg is voordat de upgrade wordt uitgevoerd. Als je een klant met zelfhosting bent en ondersteuning nodig hebt bij deze handeling, dien je een ticket in bij de klantondersteuning.

Als je een upgrade van een bestaande Blackboard Learn-installatie uitvoert, zijn er veel minder vereiste parameters.

Hier zie je een voorbeeld van het installer.properties-bestand met de minimale eigenschappen:

Windows

# Minimaal vereiste parameters voor een upgrade naar Q2 2016

antargs.default.vi.db.password=######
antargs.default.users.administrator.password=######
antargs.default.users.integration.password=######
antargs.default.users.rootadmin.password=######
bbconfig.basedir=C:/blackboard
bbconfig.file.license=C:/license/blackboard-license.xml
bbconfig.java.home=C:/java/jdk1.8.0_91

Linux

# Minimaal vereiste parameters voor een upgrade naar Q2 2016

antargs.default.vi.db.password=######
antargs.default.users.administrator.password=######
antargs.default.users.integration.password=######
antargs.default.users.rootadmin.password=######
bbconfig.basedir=/usr/local/blackboard
bbconfig.file.license=/usr/local/license/blackboard-license.xml
bbconfig.java.home=/usr/local/jdk1.8.0_91

De wachtwoorden zijn vervangen door '######'. In het upgradeproces moeten de waarden in deze parameters worden genegeerd, omdat er een upgrade van een bestaand systeem wordt uitgevoerd waarin deze waarden al bekend zijn. De waarde voor antargs.default.vi.db.password moet overeenkomen met de parameter in je bestand bb-config.properties.

Nadat de upgrade is voltooid, kun je aangepaste jvm-opties weer toevoegen in het bestand bb-config.properties en PushConfigUpdates uitvoeren. Java 8 heeft verscheidene JVM-opties afgeschaft.

Meer informatie over Java 8