Wanneer je de toegankelijkheidsscore van bepaalde inhoud hebt gevonden, kun je de toegankelijkheidsproblemen bekijken en de inhoud verbeteren om de score te verhogen. Het is voor elke doelgroep van belang dat inhoud toegankelijk is. Ally biedt je de hulpmiddelen om veelvoorkomende problemen te begrijpen en je inhoud te verbeteren.

Meer informatie over het belang van toegankelijkheid in het onderwijs