Digitale media kunnen onverwachte reacties triggeren bij studenten

Het internet staat vol met leuke content, en door creatieve media-elementen toe te voegen aan je cursus kun je de betrokkenheid van studenten vergroten. Houd er echter wel rekening mee dat GIF’s en andere snel bewegende of knipperende media, en zelfs zeer complexe stilstaande beelden, aanvallen of andere schadelijke reacties kunnen veroorzaken bij studenten.

Ally herkent deze bestanden en geeft ze een lage score. Volg de instructies om ervoor te zorgen dat alle studenten veilig kunnen werken met je cursusmateriaal.

Als er potentieel schadelijke content wordt aangetroffen, krijgt het bestand een lage toegankelijkheidsscore.

Selecteer de indicator Toegankelijkheidsscore voor meer informatie en om een beschrijving toe te voegen.

Toelichting van probleem

Het bestand is 0% toegankelijk omdat het in potentie epileptische aanvallen of andere schadelijke reacties kan veroorzaken bij studenten.

Selecteer Wat betekent dit voor een uitleg.

Bestand verwijderen

De aanbevolen oplossing is om het bestand te verwijderen en te vervangen door een vergelijkbaar bestand dat minder schadelijk is. Hierdoor kunnen alle studenten veilig met de inhoud werken.

Selecteer Verwijderen.

Bestand behouden en markeren

Als de inhoud essentieel is voor de cursus, selecteer je Nee, moet behouden blijven.

De inhoud wordt dan gemarkeerd en studenten krijgen een waarschuwing voordat het bestand wordt geopend. In het geval dat studenten gevoelig zijn voor aanvallen als gevolg van knipperende of visueel complexe beelden, krijgen ze een waarschuwing van Ally voordat het bestand wordt geopend.