Veelgestelde algemene vragen van cursusleiders over Ally

Algemeen

Welke talen worden ondersteund in Blackboard Ally?

Blackboard Ally is beschikbaar in een groot aantal verschillende talen. De beschikbaarheid geldt voor de Ally-interface, maar ook voor de alternatieve formaten, met inbegrip van het audioformaat.

Dit formaat wordt beschikbaar gesteld in een stem die de taal van het brondocument vertegenwoordigt. Hierbij wordt een accent gebruikt dat het best past bij de locatie van de Ally-implementatie. Een gebruiker in Noord-Amerika hoort de tekst van een Engelstalig document bijvoorbeeld in een Noord-Amerikaans Engels accent, een gebruiker in Europa in een Brits Engels accent en een gebruiker in Australië in een Australisch Engels accent.

Blackboard Ally is beschikbaar in deze talen.

 • Arabisch
 • Catalaans
 • Deens
 • Nederlands
 • Engels, VS
 • Engels, VK
 • Fins
 • Frans
 • Frans, Canada
 • Duits
 • Hebreeuws (op dit moment is alleen de Ally-interface beschikbaar)
 • Iers
 • Italiaans
 • Maori (op dit moment is alleen de Ally-interface beschikbaar)
 • Noors, Bokmål
 • Noors, Nynorsk
 • Pools
 • Portugees
 • Portugees,Brazilië
 • Spaans, Amerika
 • Spaans, Colombia
 • Spaans, Mexico
 • Zweeds
 • Turks
 • Welsh

Voor welke Learning Management Systems is Ally beschikbaar?

Ally is momenteel beschikbaar voor deze Learning Management Systems:

 • Blackboard Learn 9.1 (Q2 2017 CU3 en hoger)
 • Blackboard Learn SaaS originele cursusweergave en Ultra-cursusweergave
 • Instructure Canvas
 • Moodle met zelfhosting
 • Open LMS
 • D2L Brightspace
 • Schoology

Welke browsers worden ondersteund?

Ally wordt ondersteund in dezelfde browser als het Learning Management System (LMS) van waaruit de service wordt geopend.

 • Google Chrome™
 • Mozilla Firefox®
 • Microsoft Edge®
 • Internet Explorer®
 • Safari®

Wat gebeurt er wanneer een cursus wordt gekopieerd? Is de cursuskopie inclusief Ally?

Ja. Wanneer je een cursus kopieert, zijn alle alternatieve formaten en feedback voor de cursusleider ook beschikbaar in de nieuwe cursus.

Er kan een vertraging optreden voordat alles is overgebracht naar de nieuwe cursus.

Als je een cursus archiveert, zijn alleen verwijzingen naar de toegankelijkheid van een bestand beschikbaar. Ally is een cloudservice waarmee de alternatieve formaten worden opgeslagen op de Ally-servers, wat betekent dat deze niet worden overgebracht naar het LMS. De alternatieve formaten worden niet opgeslagen in het cursusarchief, maar de verwijzingen uit het cursusarchief blijven beschikbaar.

Wat zijn enkele voorbeelden van hoe toegankelijkheid gunstig kan zijn voor alle studenten?

In veel gevallen is het verbeteren van de toegankelijkheid van cursusinhoud gunstig voor alle studenten, ook die zonder een beperking. Toegankelijkheid houdt vaak nauw verband met de kwaliteit en bruikbaarheid van het cursusmateriaal.

Voorbeeld 1: Een goede digitale kopie van een document in plaats van een scan maakt het document beter bruikbaar voor alle studenten. Het document is waarschijnlijk makkelijker te lezen, met name bij scans van een lage kwaliteit, en studenten hebben ook de mogelijkheid om het document te doorzoeken en specifieke inhoud te vinden, gedeelten van het document te kopiëren en plakken, enzovoort.

Voorbeeld 2: Het alternatieve formaat Semantische HTML is volledig responsief en mobielvriendelijk en maakt het eenvoudiger voor alle studenten om inhoud op een mobiel apparaat te bekijken. Het alternatieve formaat ePub maakt het gemakkelijk om de visuele weergave van een document te wijzigen en zorgt er bovendien voor dat aantekeningen en markeringen kunnen worden toegevoegd. Het alternatieve formaat Audio kan worden gebruikt tijdens een trein- of busreis, hardlopen, etc. Het alternatieve formaat Vertaalde versie kan handig zijn voor studenten met een andere moedertaal.

Voorbeeld 3: Een video met ondertiteling of een transcriptie zorgt ervoor dat de video beter bruikbaar is voor alle studenten. Studenten kunnen de video doorzoeken en specifieke gedeelten vinden, de video kan ook worden bekeken in omgevingen met veel geluid (bijvoorbeeld in een trein of bus)), enzovoort.

Voorbeeld 4: Een afbeelding met een goede beschrijving kan de afbeelding beter bruikbaar maken voor alle studenten. De beschrijving kan helpen om de inhoud van de afbeelding toe te lichten en hoe deze zich verhoudt tot de omringende context, de afbeelding kan worden doorzocht, enzovoort.

Voorbeeld 5: Een goede structuur met koppen voor een lang document maakt het document beter bruikbaar voor alle studenten. De koppen bieden extra structuur, waardoor de inhoud gemakkelijker kan worden doorgenomen en verwerkt. Er kan automatisch een inhoudsopgave worden gegenereerd, die bijdraagt aan de navigeerbaarheid van het document.

Komt mijn cursus er anders uit te zien door Ally?

Het enige verschil dat je in je cursus zult zien, is dat Ally een toegankelijkheidsscore aan je bestanden toevoegt. De score wordt weergegeven aan de hand van een meterpictogram naast je cursusbestanden. Selecteer het meterpictogram om de toegankelijkheid van je bestand te bekijken en te verbeteren.

Wat zien studenten?

Studenten zien links of rechts van elk document een menu. In dit menu kunnen ze alternatieve formaten selecteren om toegang te krijgen tot de beschikbare versies die ze kunnen downloaden. Hoewel ze alternatieve formaten van je bestanden kunnen downloaden, is het beter om de documenten te verbeteren aan de hand van feedback voor de cursusleider.

Meer informatie over Ally voor studenten

Wat gebeurt er met mijn originele bestanden?

Het oorspronkelijke bestand blijft in je LMS. Ally slaat geen kopie van het origineel op en verplaatst of verwijdert het niet.

Veelgestelde vragen over de checklist voor toegankelijkheid van Ally


Checklist voor toegankelijkheid

Welke inhoud wordt door Ally gecontroleerd?

Welke inhoud wordt door Ally gecontroleerd?

Momenteel controleert Ally bestanden met de volgende opmaak:

 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® PowerPoint®-bestanden
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden
 • Afbeeldingsbestanden (JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF)
 • WYSIWYG/VTBE-inhoud

  De resultaten voor WYSIWYG-inhoud verschijnen alleen in het  Instellingsrapport en het Cursustoegankelijkheidsrapport.

 • Video's van YouTubeTM die zijn ingesloten in WYSIWYG/VTBE-inhoud

  GoogleTM privacybeleid

Naar welke toegankelijkheidsproblemen zoekt Ally?

De toegankelijkheidscontrolelijst van Ally is gebaseerd op WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Dit is een internationale toegankelijkheidsstandaard die door de meeste wereldwijde regelgevings- en wettelijke vereisten wordt toegepast.

Hier voegt Ally een aantal extra controles aan toe, die zich nog meer toespitsen op de bruikbaarheid en kwaliteit van het cursusmateriaal.

Wat doet Ally met inhoud die niet kan worden gecontroleerd?

Ally plaatst inhoud die niet op toegankelijkheidsproblemen kan worden gecontroleerd, zoals zip- en XML-bestanden, onder 'Overig' in het instellingsrapport. Deze inhoud ontvangt geen toegankelijkheidsscore, draagt niet bij aan de toegankelijkheidsscore van de instelling en bevat geen indicator of optie om alternatieve formaten in de gebruikersinterface te downloaden.

Meer informatie over het instellingsrapport voor beheerders

Wat is een contrastcontrole?

Contrastcontroles bevestigen of er voldoende contrast tussen de tekst- en achtergrondkleur bestaat. Tekst met weinig contrast kan lastig te lezen zijn, met name voor studenten met een visuele beperking, zoals kleurenblindheid.

Ally maakt gebruikt van de contrastvereisten gespecificeerd als onderdeel van de WCAG 2.1 AA-richtlijnen.

Maak altijd gebruik van de Colour Contrast Analyser van de Paciello Group om je inhoud te controleren.

Veelgestelde vragen over alternatieve formaten

Alternatieve formaten

Welke alternatieve formaten worden door Ally gegenereerd?

Welke alternatieve formaten worden door Ally gegenereerd?

Ally biedt alternatieve formaten voor deze inhoudstypen:

 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® PowerPoint®-bestanden
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden
 • Inhoud gemaakt in de cursuseditor van het LMS (WYSIWYG)

  Alternatieve indelingen voor WYSIWYG-inhoud is momenteel alleen beschikbaar voor Blackboard Learn Ultra, Blackboard Learn Original, Instructure Canvas, D2L Brightspace en Schoology.

Deze alternatieve indelingen kunnen worden gegenereerd:

 • OCR-versie (voor gescande documenten)
 • PDF-versies met tags (momenteel voor Word-, PowerPoint- en OpenOffice-/LibreOffice-bestanden)
 • Mobielvriendelijke HTML
 • Audio
 • ePub
 • Elektronische braille
 • BeeLine Reader
 • Vertaalde versie
  • Vertaalde versie is standaard uitgeschakeld. Beheerders kunnen een supportticket indienen om deze functie in te schakelen.

Meer informatie over alternatieve formaten

Worden er alternatieve formaten gegenereerd als er een downloadverzoek wordt ingediend?

Wanneer een bepaald alternatief formaat voor een inhoudsitem voor het eerst wordt aangevraagd, wordt het alternatieve formaat op verzoek gegenereerd door Ally. In de meeste gevallen wordt dit binnen 1-2 minuten gegenereerd.

Zodra het alternatieve formaat is gegenereerd, wordt dit gedownload. Het resultaat wordt door Ally opgeslagen in de cache, zodat volgende aanvragen voor hetzelfde alternatieve formaat direct vanuit de cache kunnen worden verwerkt en gedownload.

Veelgestelde vragen van cursusleiders over alternatieve formaten

Wat moet de cursusleider doen om alternatieve formaten te genereren voor een inhoudsitem?

Niets. Ally past automatisch de checklist voor toegankelijkheid toe op bestaande of nieuwe inhoud, en maakt de alternatieve formaten beschikbaar aan zowel de student als de cursusleider.

Is er een limiet voor de bestandsgrootte?

Er wordt geen maximale bestandsgrootte afgedwongen door Ally. Het kan gebeuren dat het algoritme er niet in slaagt om alternatieve indelingen te genereren voor bepaalde grote bestanden.

 • Zorg dat de oorspronkelijke inhoud uit minder dan 100 pagina's bestaat om een OCR-indeling te genereren voor gescande documenten.
 • Beperk inhoud tot 100.000 tekens voor de audio-indeling. Dit maximale tekenlimiet komt meestal overeen met minimaal 30 pagina's of meerdere uren audio.
 • Beperk inhoud tot 30.000 tekens voor de vertaalde indeling.
 • Beperk gecorrigeerde bestanden die zijn geüpload via het feedbackvenster voor de cursusleider tot 50 MB.

Hoe gaat Ally om met inhoud die met een wachtwoord is beveiligd?

Ally detecteert inhoud die met een wachtwoord is beveiligd en geeft de inhoud een toegankelijkheidsscore van 0%. Ally biedt vervolgens ondersteuning om het wachtwoord te verwijderen via de feedback van de cursusleider. Ally maakt geen alternatieve formaten voor inhoud die met een wachtwoord beveiligd is, omdat we geen toegang kunnen krijgen tot de inhoud.

Kan ik alternatieve formaten uitschakelen?

Ja. Je kunt alternatieve formaten indien gewenst uitschakelen voor individuele inhoudsitems. Je kunt deze later opnieuw inschakelen.

Veelgestelde vragen over het alternatieve formaat Vertaalde versie


Alternatief formaat Vertaalde versie

Dit alternatieve formaat biedt een door de machine vertaalde versie van de originele inhoud in 50 verschillende talen. Pdf-, Word-, PowerPoint-en HTML-documenten worden ondersteund.

De nauwkeurigheid verschilt en is afhankelijk van de taal die wordt gebruikt in het document. Als er bijvoorbeeld veel technisch taalgebruik, complexe zinnen en lokale uitdrukkingen worden gebruikt.

Waarom het alternatieve formaat Vertaalde versie gebruiken?

Het alternatieve formaat Vertaalde versie is handig voor inhoud die niet in je moedertaal beschikbaar is. De Vertaalde versie is een ideaal hulpmiddel om met het originele document te vergelijken wanneer je niet verder komt of de inhoud niet begrijpt.

In welk talen is het alternatieve formaat Vertaalde versie beschikbaar?

Het formaat Vertaalde versie is op dit moment beschikbaar in de volgende talen:

 • Afrikaans
 • Albanees
 • Amhaars
 • Arabisch
 • Armeens
 • Azerbeidzjaans
 • Bengaals
 • Bosnisch - Latijn
 • Bulgaars
 • Catalaans
 • Chinees - Vereenvoudigd)
 • Chinees - Traditioneel
 • Kroatisch
 • Tsjechisch
 • Deens
 • Dari
 • Nederlands
 • Engels
 • Ests
 • Fins
 • Frans
 • Frans (Canada)
 • Georgisch
 • Duits
 • Grieks, modern
 • Gujarati
 • Haïtiaans
 • Hausa
 • Hebreeuws
 • Hindi
 • Hongaars
 • IJslands
 • Indonesisch
 • Italiaans
 • Japans
 • Kannada
 • Kazachs
 • Koreaans
 • Lets
 • Litouws
 • Macedonisch
 • Maleis
 • Malayalam
 • Maltees
 • Mongools
 • Noors Bokmål
 • Pasjtoe
 • Perzisch (Farsi)
 • Pools
 • Portugees
 • Roemeens
 • Russisch
 • Servisch - Latijn
 • Singalees
 • Slowaaks
 • Sloveens
 • Somalisch
 • Spaans
 • Spaans (Mexico)
 • Swahili
 • Zweeds
 • Tagalog
 • Tamil
 • Telugu
 • Thai
 • Turks
 • Oekraïens
 • Urdu
 • Oezbeeks
 • Vietnamees
 • Welsh

Er is geen ondersteuning beschikbaar voor de volgende talen binnen de alternatieve indeling voor Vertaalde versie:

 • Bosnisch (Cyrillisch)
 • Servisch (Cyrillisch)

Feedbackvenster voor de cursusleider

Veelgestelde vragen over feedback voor de cursusleider

Hoe kan ik alle problemen zien?

Selecteer Alle problemen om alle problemen in het bestand te bekijken. In deze weergave zie je met hoeveel de score kan worden verbeterd als je een bepaald probleem oplost. Zoek het probleem dat je wilt oplossen en selecteer Oplossen.

Welke drempel wordt er gebruikt om de kleur van de toegankelijkheidsindicator te bepalen?

We geven ieder document een toegankelijkheidsscore die wordt uitgedrukt als een percentage dat aangeeft hoe toegankelijk een item is, hoeveel mensen erdoor kunnen worden beïnvloed, in welke mate ze er last van hebben, enzovoort. De toegankelijkheidsscore voor een document wordt berekend aan de hand van het gewogen gemiddelde van de verschillende regels/controles voor toegankelijkheid, aangezien sommige regels belangrijker of meer invloed hebben dan andere regels.

Binnen de gebruikersinterface gebruiken we drempels om de kleur van de indicator te bepalen.

Pictogrammen voor Ally-toegankelijkheidsscores

Scores variëren van Laag tot Perfect. Hoe hoger de score des te minder problemen.

 • Laag (0-33%): Heeft hulp nodig! Er zijn verschillende toegankelijkheidsproblemen.
 • Gemiddeld (34-66%): Iets beter. Het bestand is redelijk toegankelijk, maar heeft aandacht nodig.
 • Hoog (67-99%): Bijna klaar. Het bestand is toegankelijk, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk.
 • Perfect (100%): Perfect! Ally heeft geen toegankelijkheidsproblemen gevonden, maar misschien zijn er nog wel verbeteringen mogelijk.

Toegankelijkheid is een onderwerp waarbij altijd verbeteringen mogelijk zijn. Het is dus lastig om het punt te bepalen waarop het item als ‘toegankelijk’ wordt beschouwd. Een item presteert goed als dit groen is gemarkeerd.

Van welke inhoudstypen kan een voorbeeld worden bekeken in browsers?

Op dit moment kan er voor deze bestanden een voorbeeld worden weergegeven in browsers:

 • Afbeeldingen
 • PDF-documenten
 • Word-documenten
 • PowerPoint-presentaties
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden (Writer en Impress)
 • WYSIWYG-inhoud gemaakt in je LMS

Deze voorbeelden kunnen daarna gebruikt worden om specifieke toegankelijkheidsproblemen in het document te vinden. De markeringen geven momenteel een melding van de volgende problemen:

 • Afbeeldingen zonder een geschikte alternatieve beschrijving
 • Tekstfragmenten met onvoldoende contrast
 • Tabellen zonder tabelkoppen

De feedback voor andere toegankelijkheidsproblemen geeft alleen een voorbeeld weer van de inhoud zonder markeringen.

Meer informatie over voorbeelden


YouTube-video’s

Wat doet Ally met YouTube-video's?

Ally controleert YouTubeTM-video's op ondertitels en geeft deze informatie weer in de toegankelijkheidsrapporten. Automatisch gegenereerde YouTube-ondertitels worden niet beschouwd als geldige ondertitels. Een YouTube-video met automatisch gegenereerde ondertitels wordt beschouwd als 'niet ondertiteld' in het Instellingsrapport.

Ally controleert op zowel ingesloten YouTube-video's als koppelingen naar YouTube video's.

In het rapport geeft de kolom ‘HTML: De HTML-inhoud bevat video's zonder ondertitels’ het aantal HTML-inhoudsitems en -bestanden dat YouTube-video's bevat zonder ondertitels. In de export van het instellingsrapport is de kolomnaam HtmlCaption:2.

Dit probleem draagt niet bij aan de totale score omdat Ally de nauwkeurigheid van automatisch gegenereerde ondertitels nog niet kan valideren.

Op dit moment zijn feedback of alternatieve formaten niet beschikbaar voor video's.