De bruikbaarheid en toegankelijkheid van inhoud verbeteren

De studenten die je lesgeeft, hebben allemaal unieke leervaardigheden. Als je ervoor kiest om beter toegankelijke, originele inhoud aan te bieden, kunnen ze het formaat kiezen dat het meest geschikt is: HTML om beter te kunnen lezen op een smartphone, elektronische braille voor studenten met een visuele beperking en audio om onderweg te leren. Ally scant automatisch de originele inhoud en voert een aantal stappen uit om de inhoud beter toegankelijk te maken.

  • Er worden alternatieve bestandsformaten gegenereerd die studenten kunnen downloaden
  • Toekennen van toegankelijkheidsscores
  • Feedback voor de cursusleider geven om de toegankelijkheidsscore te verbeteren

Als het goed is, zie je jouw toegankelijkheidsscore binnen 15 tot 90 seconden. Dit kan langer duren als de inhoud complex is of als je erg veel cursusinhoud hebt en deze allemaal tegelijk wordt beoordeeld.

Beknopte instructies voor Ally voor cursusleiders


Alternatieve formaten

Ally maakt alternatieve formaten van je cursusinhoud op basis van het origineel. Deze formaten worden samen met de oorspronkelijke Inhoud beschikbaar gemaakt, zodat studenten alles op één plek kunnen vinden.

Je hoeft dus verder niets te doen. De alternatieve formaten worden automatisch gemaakt. Als je wilt, kun je om wat voor reden dan ook alternatieve formaten uitschakelen voor afzonderlijke inhoudsitems.

Selecteer het pictogram Alternatieve formaten downloaden telkens wanneer je dit tegenkomt om de verschillende beschikbare formaten te zien en deze uit te schakelen.

Meer informatie over alternatieve formaten


Indicatoren toegankelijkheidsscore

Ally meet de toegankelijkheid van elk bestand dat aan een cursus is gekoppeld en je kunt in een oogopslag zien wat de score is. Scores variëren van Laag tot Perfect. Hoe hoger de score des te minder problemen.

  • Laag: Het bestand is niet toegankelijk en heeft directe aandacht nodig.
  • Gemiddeld: Het bestand is redelijk toegankelijk, maar verbeteringen zijn wenselijk.
  • Hoog: Het bestand is toegankelijk, maar het kan nog beter.
  • Perfect: Het bestand is toegankelijk. Er zijn geen verbeteringen nodig.

Bij bestanden met een score tussen Laag en Hoog worden de problemen vermeld en zie je stapsgewijze instructies om deze op te lossen.

Zoek een bestand en selecteer de toegankelijkheidsscore. Volg de weergegeven stappen om de toegankelijkheid te verbeteren. Selecteer Alle problemen om elk probleem in het bestand weer te geven en te besluiten welke problemen je eerst wilt oplossen.

Selecteer Alle problemen als je wilt zien hoeveel het oplossen van elk probleem bijdraagt aan de toegankelijkheid van het bestand.

Meer informatie over toegankelijkheidsscores


Feedback voor cursusleider

Ally geeft je gedetailleerde feedback en ondersteuning om je te helpen je toegankelijkheidsscores te verbeteren. Leer meer over toegankelijkheidsproblemen, waarom ze belangrijk zijn en hoe je ze kunt verhelpen. Ga voor groen! 

Selecteer de toegankelijkheidsscore om de feedback voor cursusleider te openen.Volg de weergegeven stappen om de toegankelijkheid te verbeteren. Selecteer Alle problemen om elk probleem in het bestand weer te geven en te besluiten welke problemen je eerst wilt oplossen.

Selecteer Alle problemen als je wilt zien hoeveel het oplossen van elk probleem bijdraagt aan de toegankelijkheid van het bestand.


Cursustoegankelijkheidsrapport

Het cursustoegankelijkheidsrapport fungeert als aanvulling op de bestaande toegankelijkheidsindicatoren. Het rapport bevat een toegankelijkheidsoverzicht en een overzicht op cursusniveau.

In het rapport kunnen cursusleiders deze nuttige informatie bekijken:

  • Toegankelijkheidsscore voor de cursus
  • Verdeling van cursusinhoud per inhoudstype
  • Lijst met alle problemen die zijn vastgesteld in de cursus

Cursusleiders zien de inhoudsitems die problemen hebben. Cursusleiders kunnen dan de feedback voor de cursusleider openen vanuit het rapport om het probleem op te lossen.

Het rapport helpt cursusleiders bij het bepalen van de prioriteit en biedt opties voor de verbetervolgorde. Bijvoorbeeld, begin met inhoud met de meeste ernstige problemen of start met inhoud die het eenvoudigst op te lossen is.

Meer informatie over het toegankelijkheidsrapport van een cursus