סנן את רשימת התכונות כדי לקבל מידע נוסף.

המשך לדף זה כדי לקבל עדכונים בדואר אלקטרוני כאשר אנחנו מפרסמים הערות בדיקות פונקציונליות חדשות

Blackboard מתחייבת לספק את חוויות המוצר שעומדות בתקני הנגישות הגלובליים. כחלק ממחויבות זו, Blackboard כוללת בדיקות פונקציונליות בביקורת הנגישות שלנו. בדיקות פונקציונליות מורכבות ממשתמשי קורא מסך המנסים לבצע משימות בעיקר באמצעות JAWS. הם בודקים פונקציונליות חדשה שזמינה ומשימות נפוצות. לדוגמה, יצירת משימה כמנחה או ביצוע בדיקה כתלמיד. בדיקות פונקציונליות אלה מספקות משוב של Blackboard בנוגע למקומות שבהם ניתן לשפר את האפליקציות שלנו. Blackboard משתמשת במשוב זה כדי לתעדף פתרון של בעיות נגישות.

להלן מה שבדקנו.Ally instructor features tested in 2018

Blackboard Ally

  • Accessibility score in the Instructor Feedback panel
  • What this means carousel slide

More on the Instructor Feedback panel

Accessibility score

What this means carousel slide 1

What this means carousel slide 2


Ally student features tested in 2018

Blackboard Ally

  • Download dialog
  • PDF document
  • HTML document
  • ePub document

More on alternative formats

Download dialog

PDF document

HTML document

ePub document
Ally student features tested in 2017

Blackboard Ally

  • Download dialog
  • PDF document
  • HTML document
  • ePub document

More on alternative formats

Download dialog

PDF document

HTML document

ePub document