הודעת שגיאה

בחירה לא חוקית זוהתה בטופס. אנא פנו למנהל האתר.

סנן את רשימת התכונות כדי לקבל מידע נוסף.

המשך לדף זה כדי לקבל עדכונים בדואר אלקטרוני כאשר אנחנו מפרסמים הערות בדיקות פונקציונליות חדשות

Blackboard מתחייבת לספק את חוויות המוצר שעומדות בתקני הנגישות הגלובליים. כחלק ממחויבות זו, Blackboard כוללת בדיקות פונקציונליות בביקורת הנגישות שלנו. בדיקות פונקציונליות מורכבות ממשתמשי קורא מסך המנסים לבצע משימות בעיקר באמצעות JAWS. הם בודקים פונקציונליות חדשה שזמינה ומשימות נפוצות. לדוגמה, יצירת משימה כמנחה או ביצוע בדיקה כתלמיד. בדיקות פונקציונליות אלה מספקות משוב של Blackboard בנוגע למקומות שבהם ניתן לשפר את האפליקציות שלנו. Blackboard משתמשת במשוב זה כדי לתעדף פתרון של בעיות נגישות.

להלן מה שבדקנו.


The filter you selected does not contain any release notes yet, please try a different filter.