סנן את רשימת התכונות כדי לקבל מידע נוסף.

המשך לדף זה כדי לקבל עדכונים בדואר אלקטרוני כאשר אנחנו מפרסמים הערות בדיקות פונקציונליות חדשות

Blackboard מתחייבת לספק את חוויות המוצר שעומדות בתקני הנגישות הגלובליים. כחלק ממחויבות זו, Blackboard כוללת בדיקות פונקציונליות בביקורת הנגישות שלנו. בדיקות פונקציונליות מורכבות ממשתמשי קורא מסך המנסים לבצע משימות בעיקר באמצעות JAWS. הם בודקים פונקציונליות חדשה שזמינה ומשימות נפוצות. לדוגמה, יצירת משימה כמנחה או ביצוע בדיקה כתלמיד. בדיקות פונקציונליות אלה מספקות משוב של Blackboard בנוגע למקומות שבהם ניתן לשפר את האפליקציות שלנו. Blackboard משתמשת במשוב זה כדי לתעדף פתרון של בעיות נגישות.

להלן מה שבדקנו.


Ally Administrator Features Tested in 2022

 • Institutional Report Overview tab
 • Institutional Report Issue Description section
 • Institutional Report Courses Tab
 • Institutional Report Directory tab
 • Institutional Report Directory sub-list
 • Institutional Report Usage report
 • Ally Configuration – Administration Tools, Courses tab
 • Ally Configuration – Administration Tools, Help Settings tab
 • Ally Configuration – Administration Tools, Features tab
   
Institutional Report Overview tab

Institutional Report Overview tab