Hidlwch y rhestr o nodweddion i ddysgu rhagor.

Dilynwch y dudalen hon i gael diweddariadau ar e-bost pan fyddwn yn cyhoeddi nodiadau profion swyddogaethol newydd

Mae Blackboard wedi ymrwymo i gyflwyno profiadau cynnyrch o ansawdd sy'n bodloni safonau hygyrchedd cyffredinol. Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae Blackboard yn cynnwys profion swyddogaethol yn ein harchwiliad hygyrchedd. Mae profion swyddogaethol yn gofyn i ddefnyddwyr darllenwyr sgrin geisio tasgau gan ddefnyddio JAWS yn bennaf. Maen nhw’n profi swyddogaethau newydd sydd ar gael a thasgau cyffredin. Er enghraifft, creu aseiniad fel hyfforddwr neu gymryd prawf fel myfyriwr. Mae’r profion swyddogaethol hyn yn rhoi adborth i Blackboard am le gellir gwella ein rhaglenni. Mae Blackboard yn defnyddio'r adborth hwn i flaenoriaethu trwsio problemau hygyrchedd.

Y canlynol yw'r hyn rydym wedi’i brofi.Ally instructor features tested in 2018

Blackboard Ally

  • Accessibility score in the Instructor Feedback panel
  • What this means carousel slide

More on the Instructor Feedback panel

Accessibility score

What this means carousel slide 1

What this means carousel slide 2


Ally student features tested in 2018

Blackboard Ally

  • Download dialog
  • PDF document
  • HTML document
  • ePub document

More on alternative formats

Download dialog

PDF document

HTML document

ePub document
Ally student features tested in 2017

Blackboard Ally

  • Download dialog
  • PDF document
  • HTML document
  • ePub document

More on alternative formats

Download dialog

PDF document

HTML document

ePub document