סנן את רשימת התכונות כדי לקבל מידע נוסף.

המשך לדף זה כדי לקבל עדכונים בדואר אלקטרוני כאשר אנחנו מפרסמים הערות בדיקות פונקציונליות חדשות

Blackboard מתחייבת לספק את חוויות המוצר שעומדות בתקני הנגישות הגלובליים. כחלק ממחויבות זו, Blackboard כוללת בדיקות פונקציונליות בביקורת הנגישות שלנו. בדיקות פונקציונליות מורכבות ממשתמשי קורא מסך המנסים לבצע משימות בעיקר באמצעות JAWS. הם בודקים פונקציונליות חדשה שזמינה ומשימות נפוצות. לדוגמה, יצירת משימה כמנחה או ביצוע בדיקה כתלמיד. בדיקות פונקציונליות אלה מספקות משוב של Blackboard בנוגע למקומות שבהם ניתן לשפר את האפליקציות שלנו. Blackboard משתמשת במשוב זה כדי לתעדף פתרון של בעיות נגישות.

להלן מה שבדקנו.


Ally student features tested in 2022

  • Ally Alternative Formats Icons
  • Download alternative formats dialog
  • Alternative Formats downloading modal
  • Alternative Formats Terms of Use dialog

 

Download alternative formats dialog

Download alternative formats dialog