Llegir textos llargs i densos sense un esquema o una organització clars pot ser descoratjador. Els títols poden ajudar a analitzar i comprendre el contingut, perquè li aporten estructura.

Visualment, els títols sovint destaquen de la resta del contingut. Aquest canvi d'aspecte no només és una pausa agraïda visualment, sinó que a més ajuda els lectors a explorar la pàgina i trobar el que cerquen.

Per exemple, els títols d'aquesta pàgina d'ajuda permeten veure d'un cop d'ull on es pot trobar la manera d'aplicar nivells de títols i les pràctiques recomanades per a l'estructura dels títols.

Si es creen correctament, els títols ajuden a navegar per la pàgina. Els navegadors, connectors i lectors de pantalla poden utilitzar títols per anar directament a un tema. Per exemple, els usuaris de lectors de pantalla poden escoltar una llista de títols, triar si volen saltar directament al títol que els interessa i començar a llegir en aquell punt.

Estructura dels títols

Els títols han de seguir un ordre seqüencial descendent i no s'hi ha d'ometre cap nivell. S'utilitzen nombres per representar el nivell de títols, on l'1 és el nivell més alt i el 6 és la subsecció més baixa.

La majoria de tecnologies, inclosos els lectors de pantalla, estan limitades a sis nivells de títols. Utilitzar més de sis nivells pot fer que els títols no es puguin llegir i, per tant, s'ha d'evitar.

El nivell de títol 1 sovint representa el títol de la pàgina web o el document. Us podeu imaginar que és el títol d'un llibre. Si el llibre té tres actes, utilitzaríeu el nivell de títol 2 per als títols de l'acte. El títol 3 s'utilitzaria per als títols de capítol, i així successivament.

El fet que els títols no segueixin un ordre lògic suposa un problema menor. Els problemes lleus també s'han de resoldre per millorar l'experiència. 

Ally us ajuda a identificar els títols que no segueixen un ordre lògic i us explica com corregir-los. Ally fa aquestes comprovacions:

 • Hi ha títols a la pàgina web o el document?
 • Els nivells de títol comencen per l'1?
 • Hi ha un ordre i una jerarquia lògics i coherents? 
 • Els títols estan estructurats en més de 6 nivells?

Si el contingut no passa alguna de les comprovacions, Ally marca el títol com un problema.

Utilitzar Ally per trobar els títols que no segueixen un ordre lògic

Utilitzeu l'informe d'accessibilitat d'Ally per detectar i corregir problemes d'accessibilitat al vostre lloc web. Utilitzeu l'enllaç proporcionat per a l'informe i inicieu la sessió. Obriu l'informe i consulteu la llista de problemes a la taula Problemes d'accessibilitat.

La taula Problemes d'accessibilitat es mostra a les pestanyes Resum i Domini. Comenceu a la pestanya Domini per veure els problemes específics d'un domini.

El fet que els títols no segueixin un ordre lògic suposa un problema menor. Utilitzeu la pestanya Lleu de la taula Problemes d'accessibilitat per veure la llista de problemes lleus. Seleccioneu els problemes de títols que no segueixen un ordre lògic.

Si comenceu a la pestanya Resum, seleccioneu el problema i, a continuació, el domini on hi ha el problema. Els problemes de títols es poden mostrar a la llista amb noms que comencin per Document o HTML.

A la llista de problemes de títols del domini, seleccioneu l'indicador de puntuació al costat d'un element que tingui aquest problema. S'obre el tauler de comentaris de l'editor de contingut.

Veure els títols que no segueixen un ordre lògic a la visualització prèvia

El tauler de comentaris d'Ally us mostra una vista preliminar del contingut, així com comentaris detallats i ajuda per solucionar els problemes d'accessibilitat. Utilitzeu la visualització prèvia per veure els títols que no segueixen un ordre lògic.

La vista preliminar mostra les parts del document on hi ha problemes d'accessibilitat específics. La vista preliminar mostra tots els casos d'un tipus de problema cada vegada. Per exemple, per al problema dels títols que no segueixen un ordre lògic, la visualització prèvia destaca tots els títols on hi ha aquest problema concret.

Eines de la visualització prèvia

Feu servir les eines de la vista preliminar per explorar els problemes del document.

 • Desplaceu-vos per la vista preliminar pàgina a pàgina.
 • Comproveu quantes vegades apareix un problema concret.
 • Desplaceu-vos pels casos destacats del problema.
 • Oculteu o mostreu els casos destacats.
 • Apropeu o allunyeu el contingut de la visualització prèvia.
 • Si el problema és en un document adjunt, baixeu el fitxer original.

Seguir la guia pas a pas d'Ally per canviar els nivells de títols

Ally dona per suposat que teniu coneixements bàsics d'HTML i sabeu com utilitzar el sistema de gestió del contingut (Content Management System, CMS). Per seguir la guia pas a pas, heu de saber editar una pàgina web al codi HTML o codi font del CMS.

Junt amb la vista preliminar, Ally us ofereix una guia pas a pas per corregir el problema. Ally organitza els comentaris en arbre de decisions. Simplement heu de llegir les indicacions i respondre el que se us va demanant. Obteniu informació sobre quin és el problema, per què és important i com el podeu corregir correctament.

Seleccioneu Com canviar l'ordre dels títols per seguir les indicacions pas a pas.

Maneres d'aplicar nivells de títols a les pàgines web

Hi ha més d'una manera d'aplicar nivells de títols a les pàgines web.

 • HTML: La guia pas a pas d'Ally us indica com trobar i editar els nivells de títols al codi HTML. Bàsicament, es tracta de trobar la pàgina web on hi ha el títol. Editeu la pàgina. Al codi HTML, actualitzeu l'etiqueta de títol al nivell correcte. Desar la pàgina.
 • RTE: Alguns CMS tenen un editor de text enriquit (Rich Text Editor, RTE) que pot proporcionar maneres fàcils d'aplicar títols. Localitzeu el títol a la pàgina web. Seleccioneu el títol i utilitzeu les eines de CMS per aplicar un altre nivell de títol. Desar la pàgina.

Visiteu w3schools per obtenir més informació sobre HTML i CSS

Per què no veig el nivell de títol que vull triar com a opció?

Ally no controla quins nivells hi ha disponibles al CMS. Ally comprova que l'ordre de títols sigui lògic a partir dels nivells de títol utilitzats.

És una bona pràctica limitar el nombre de nivells de títol a sis. Amb tot, és possible que no veieu tots sis nivells a l'editor de contingut.

El nombre de nivells de títol pot estar definit a la guia d'estil del lloc web o bé en una plantilla. Abans de fer canvis, consulteu la guia d'estil del lloc.

En alguns casos, els títols dels nivells més alts s'utilitzen com a part del CMS. Per exemple, el títol d'aquesta pàgina d'ajuda és un títol de nivell 1. Com que el títol utilitza el nivell 1, els nivells de títol de l'editor comencen al nivell 2.

Utilitzeu els nivells de títol disponibles per crear un ordre de títols lògic a la pàgina.

Pràctiques recomanades per a l'estructura dels títols

No feu destacar els títols en el contingut amb la mida i el color del tipus de lletra. Utilitzeu les opcions de nivell de títol que us ofereix l'eina de l'editor.

Trieu sempre "Títol 1" per al títol de nivell superior. Utilitzeu "Títol 2" per als títols de secció, "Títol 3" per als títols de subsecció, etc. "Normal" s'utilitza per als paràgrafs.

Si esteu actualitzant un document, feu servir els estils de títols disponibles en el vostre processador de textos.

Estils de títol

No feu destacar els títols en el contingut amb la mida i el color del tipus de lletra. És important utilitzar els nivells de títol que ofereix l'editor de contingut o les etiquetes de títol adequades, . Els nivells de títol oferts i les etiquetes són crítics perquè els usuaris de lectors de pantalla puguin navegar per la pàgina.

Si no us agrada l'estil del títol, podeu actualitzar la plantilla.

Els estils de títol sovint estan definits a la guia d'estil d'un lloc i poden reflectir la personalització de marca. Abans de fer canvis, consulteu la guia d'estil del lloc.