İçerik Koleksiyonu, içerikleri paylaşmanıza ve aramanıza yönelik birçok araç içerir. Bu seçenekler, paylaşılan klasör düzeyine bağlıdır. Örneğin üst düzey bir klasör için ayarladığınız izni alt klasör için kullanırsanız bu durum, kullanıcıların arama araçlarını etkileyebilir.

Bir klasörün ne zaman paylaşıldığını, izinlerin klasördeki tüm içeriğe ne zaman verildiğini unutmayın.


Tüm klasörler ile kayıtlı klasörlerin karşılaştırması

İçerik Koleksiyonu'nu açtığınızda, kullanıcı klasörünüz ve kayıtlı olduğunuz kurslar ile organizasyonlara ilişkin klasörler görüntülenir. İçeriği bulmayı kolaylaştırmak üzere klasörler arasında gösterimi filtrelemek için Tüm Klasörleri Göster ve Kaydolunan Klasörleri Göster arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bu seçenek aşağıdaki üst düzey klasörlerde kullanılabilir:

 • Kullanıcılar
 • Kurslar
 • Organizasyonlar
 • eKaynaklar

Bu araç, özellikle eKaynaklar'da yer alan çok sayıda klasöre erişim iznine sahip olabilen eKaynak kütüphanecileri için faydalıdır. Bu araç, kütüphanecinin kurslara kaydolmadan İçerik Koleksiyonu menüsündeki eKaynaklar altından bu klasörleri göstermesini sağlar.


Klasör Bul

Klasör Bul seçeneği, izinleriniz olan üst düzey klasörler için arama yapmanıza izin verir. Örneğin bir kullanıcı, kendi kullanıcı adı klasörü için size okuma izni verdiyse bu, Klasör Bul seçeneği kullanılarak görüntülenebilir. Ayrıca İçerik Koleksiyonu menünüze de klasör ekleyerek klasöre düzenli erişimi kolay hale getirebilirsiniz.

Üst düzey bir klasörü başka bir kullanıcıyla paylaşmaya ve ardından içerikleriyle ilgili izinleri bu kullanıcının erişebildiği içeriği sınırlayarak ayarlamaya karar verebilirsiniz. Örneğin bir kullanıcıya kullanıcı adı klasörünüz için okuma izni vermek isteyip rağmen diğer her konuda izin vermek istemiyorsanız bu kullanıcının görmemesi gereken klasör içeriklerine yönelik okuma iznini kaldırın. Kullanıcı hâlâ Klasör Bul seçeneğini kullanabilir, ancak yalnızca klasördeki belirli içeriği görüntüleyebilir.

Klasör Bul seçeneği, iç içe geçen klasörleri bulmak için kullanılamaz.


Tüm dosya ve klasörleri arama

Ara kullanıcıların onlarla paylaşılan tüm dosyaları ve klasörleri bulmalarını sağlar. Bir kullanıcı arama gerçekleştirdiğinde sistem, sadece kullanıcının izni olan ögeleri geri döndürür. İzinler yuvalanmış klasöre verilirse (ve üst düzey klasöre verilmezse) kullanıcı klasörü arayabilir ve yer imi olarak ekleyebilir.

İçerik Koleksiyonunda arama yapma hakkında daha fazla bilgi


Konuma Git

Konuma Git, doğrudan İçerik Koleksiyonu'nda kendileriyle paylaşılan belirli bir klasöre gitmenize izin verir. Bu zaman kazandırıcı özellik, aynı anda bir klasörü açmak ve yer imi olarak eklemek için yol girmenize imkan verir.


Yer İşaretleri

Yer işaretleri, bir klasörde gezinmek zorunda kalmadan sık kullanılan içeriğe hızlı erişim sağlar. Yer imlerini klasörlere ve alt klasörlere düzenleyebilirsiniz. Bu araç, Klasör Bul aracının iç içe geçmiş klasörleri geri döndürmemesi nedeniyle başka klasörlerin içindeki bir klasöre erişirken faydalıdır.

Yer işaretlerine kullanıcı menünüzden de erişebilirsiniz. Kullanıcı menüsüne, sayfa üstbilgisindeki adınızın yanından erişilir.

Kullanıcı menüsündeki yer işaretlerine erişme konusunda daha fazla bilgi


İş Akışları

Bir kullanıcının bir ögeye işlem yapması veya yanıtlaması bekleniyorsa ögeyle bir iş akışı modeli göndermek faydalı olur. Bir iş akışı modeli oluşturduğunuzda ögeyi paylaşmak istediğiniz kullanıcıları seçersiniz ve bu kişilere bunun için izin verirsiniz. Ayrıca bu ögenin kullanıcı il paylaşıldığına dair bir e-posta göndererek ve iş akışı modelini buna ekleyerek de gönderme seçeneğini tercih edebilirsiniz.

İş akışları hakkında daha fazla bilgi


Geçiş oluşturma

Geçişler, bir dosyayı belirli bir süre bir kullanıcıyla paylaşmak için kullanılır. Bu özellikle sistem hesapları olmayan kullanıcılarla dosyaları paylaşmada faydalıdır. Bir geçiş oluşturduğunuzda, kullanıcı geçişe sahip dosyaya okuma veya okuma ve yazma izni verip vermeyeceğinize karar verirsiniz. Geçiş için ayrılan süre bittiğinde, kullanıcı artık dosyaya erişemez.

Geçiş oluşturmak için öge menüsünden Geçişler'i seçin. Geçiş Oluştur'u seçin ve ayarlarınızı belirleyin. İşlemi tamamladığınızda Gönder'i seçin.

Geçişlerle ilgili daha fazla bilgi


Portföy oluşturma

Portföyler, dosyaları özel web sayfalarında toplayıp düzenlemeniz izin verir. Bu portföyleri kurslarınızın dışındaki bireylere ve kullanıcı gruplarına sunabilirsiniz. Portföyde bağlantısı verilen dosyalar için seçilen izinleri dikkate almak önemlidir. Başka bir kullanıcı bir portföye bağlı bir dosyada okuma dışında izinlere sahipse dosya düzenlenebilir veya silinebilir ve portföy kullanıcıları için sorunlara neden olabilir.


E-posta

İçerik Koleksiyonu'ndaki bir alandan dosyaları ve klasörleri belirli kullanıcılara, bir kullanıcı grubuna veya geçerli bir e-posta adresine sahip herkese e-posta ile gönderebilirsiniz.

Bu aracın kullanılıp kullanılamayacağını kurumunuz belirler.

 1. İçerik Koleksiyonu'nda göndermek istediğiniz dosyaların veya klasörlerin yer aldığı klasöre gidin.
 2. Kullanıcı, ögeleri seçmek için onay kutularını işaretler ve ardından E-posta Ögeleri'ni seçer.
 3. E-posta mesajını kime göndereceğinizi seçmek için Kime düğmesini seçin:
  • Kullanıcı adı aramak için Belirli Kullanıcıları Seç'i kullanın. Kullanıcıları alıcı listesine eklemek için Gönder'i seçin.
  • Grup seçmek için Kullanıcı Grubu Seç'i kullanın. Kurs, Kurs Grubu, Organizasyon veya Organizasyon Grubu seçin. İlgili onay kutularını işaretleyerek bir grup seçin. Kullanıcıları alıcı listesine eklemek için Gönder'i seçin.
  • Manuel olarak e-posta adresi girmek için E-posta Adresi Ekle'yi seçin. İşlemi tamamladığınızda Gönder'i seçin.
 4. İsteğinize bağlı olarak e-posta mesajının kopyasının kimlere gönderileceğini seçmek için Cc ve Bcc'yi kullanın.
 5. Gönder'i seçin.