Blackboard Ally, sunulan tüm ürün ve hizmetlerin; yaş, yetenek veya durumlarından bağımsız olarak tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve erişilebilir olmasına son derece önem vermektedir. Erişilebilirlik konusundaki güçlü liderlik geleneğimizi sürdürmek amacıyla ürünlerimiz, uluslararası alanda kabul gören Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzları (WCAG) 2.0, AA Seviyesinin yanı sıra ABD'de Bölüm 508 standartlarına uygun olarak tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. Kalite beklentilerinin karşılandığından ve sürdürüldüğünden emin olmak amacıyla yazılımımız düzenli olarak bir üçüncü tarafça denetlenmektedir.

Tüm belgeler yalnızca İngilizce olarak sunulmaktadır.

Erişilebilirlik uygunluğu: Blackboard Ally