This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Dosyalarınızı düzenlemek amacıyla Kurs Dosyaları klasörleri ve alt klasörleri oluşturabilirsiniz. Mantıksal dosyalama sistemi oluşturma, kursunuzda içerik oluştururken dosyaları bulma ve bağlanmayı kolaylaştırır. Kurs Dosyaları'ndaki klasör yapısı, kursunuzun içerik alanındakilerden ayrıdır ve içeriğin sunumu üzerinde bir etkisi yoktur.

Ayrıca klasörler sayesinde, içeriğinize ait izinleri yönetmek çok daha kolaylaşabilir. Belirli kullanıcılara ögeleri okuma, yazma veya kaldırma izni vermek istiyorsanız bu ögeleri bir klasörde gruplayabilir ve her bir ögenin izni yerine klasörün iznini düzenleyebilirsiniz.

Klasör oluşturma

Kurs Dosyaları en üst klasöründe veya başka bir klasör içinde klasörler oluşturabilirsiniz.

  1. Kurs Dosyaları ögesinde yeni klasör oluşturmak istediğiniz alana gidin.
  2. Klasör Oluştur düğmesini seçin ve ad girin.
  3. İçeriği daha ayrıntılı bir şekilde düzenlemek için klasörün başlığını seçerek bir veya daha fazla alt klasör oluşturun.

Klasör ayarlarını düzenleme

En üst düzey kurs kimliği klasörü dışındaki herhangi bir klasörün adını düzenleyebilirsiniz. Bir klasörün adını değiştirme kursunuzdaki içeriğe olan bağlantıları bozmaz. Klasörün menüsünü açın ve Ayarları Düzenle ögesini seçin.


Klasör silme

En üst düzey kurs kimliği klasörü dışındaki herhangi bir klasörü silebilirsiniz. Bir klasörü silerseniz klasörün içeriği kalıcı olarak silinir ve kursunuzdaki o içeriğe olan bağlantılar bozulur. Sistem, Sil seçeneği ile belirlenen eylemin, bağlantıların bozulmasına yol açacağını size bildirir. Kursunuzdaki bozulan bağlantılar yanlarında "Geçersiz Dosya" ifadesiyle birlikte görünür.

  1. Bir klasörün menüsünü açın ve Sil ögesini seçin. Klasörün onay kutusunu da seçebilir ve Sil ögesini belirleyebilirsiniz.
  2. Bir uyarı görünür. Silme işlemini onaylamak için Tamam ögesini seçin.
  3. Dosya ve Klasörleri Bağlantılarla Listele sayfasında sistem, bir kursta klasörün veya klasördeki herhangi bir dosyanın bağlantısı olduğu konusunda sizi bilgilendirir. Silmek istediğiniz ögeler için onay kutularını temizleyebilirsiniz. 360° görünüm raporunu görüntüleyerek kursunuzda ögelerin tam olarak nerede göründüğüne de bakabilirsiniz.
  4. Gönder'i seçin.