This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Dosyaları Kurs Dosyaları'na iki şekilde karşıya yükleyebilirsiniz:

 • Dosyaları doğrudan Kurs Dosyaları içine karşıya yükleyin. Kursunuzda içerik oluşturduğunuzda, dosyalara bağlanabilirsiniz.
 • Kursunuzda içerik oluştururken dosyaları karşıya yükleme. Bu dosyaların çoğu Kurs Dosyaları'na otomatik kaydedilir.

Bilgisayarıma Gözat ögesini kullanarak bilgisayarınızdan dosyaları karşıya yüklediğinizde çoğu dosya Kurs Dosyaları'na otomatik kaydedilir. Bunları kurs alanına yüklerseniz aynı dosyaları doğrudan Kurs Dosyaları'na yüklemeniz gerekmez. Dosya içerik ögesinde bir bağlantı olarak görünür ve otomatik olarak en üst düzey klasördeki Kurs Dosyaları'na da kaydedilir. Dosyanın bağlantısını bir veya daha fazla kurs alanına yeniden ekleyebilirsiniz, ancak eğitimini yaptığınız başka kurslara ekleyemezsiniz.

Otomatik olarak kaydedilen dosyalar

Kurs alanında içerik oluşturma işleminin parçası olarak bir dosyayı karşıya yüklediğinizde, aşağıdakiler gibi birçok dosya Kurs Dosyaları'na otomatik olarak kaydedilir:

 • İçerik Oluştur listesinden içerik türlerine karşıya yüklenen öge, dosya, URL, görüntü, ses, video, ders izleği ve kurs bağlantısı gibi dosyalar
 • Siz ödev oluştururken karşıya yüklenen dosyalar
 • Siz duyuru oluştururken karşıya yüklenen dosyalar
 • Açıklamalara, talimatlara ve testlerdeki sorulara karşıya yüklenen dosyalar
 • Kurs giriş noktasına karşıya yüklenen kurs başlığı dosyaları
 • Günlükler ve blog konuları için düzenleyicideki işlevler kullanılarak ve wiki oluştururken karşıya yüklenen dosyalar
 • Düzenleyici veya Ekler bölümü yoluyla tartışma panosuna karşıya yüklenen dosyalar
 • Siz HTML nesneleri oluştururken karşıya yüklenen dosyalar

Bu listeye bir kurs paketinde bulunan dosyalar da dahildir. Kurs paketini içeri aktarırsanız bu tür dosyalar Kurs Dosyaları'na eklenir.


Otomatik olarak kaydedilmeyen dosyalar

Siz içerik oluştururken, aşağıdakiler gibi bazı dosyalar olası gizlilik sorunları veya dosyanın türü nedeniyle Kurs Dosyaları'na otomatik olarak kaydedilmez:

 • Kendisi ve Eş Değerlendirme dosyaları
 • Günlük/Blog Girdi Dosyaları bölümünde günlüklere ve blog girdilerine karşıya yüklenen dosyalar
 • Wiki sayfalarına ve wiki ana sayfasına karşıya yüklenen dosyalar
 • SCORM dosyaları
 • Sözlük dosyaları
 • Günlük girişleri oluştururken dosya ekleme veya bir ödev belgesini karşıya yükleme gibi kurs etkinliklerine katılma durumunda karşıya yüklenen öğrenci dosyaları