Anthologie raadt af om alleen toegangs- en activiteitenlogboeken te gebruiken voor beslissingen over de academische integriteit van studenten. Het is weliswaar technisch mogelijk om individuele of kleine gegevensvoorbeelden te analyseren vanwege belangrijke beslissingen, zoals het bepalen van misbruik, maar deze soorten analyses worden vaak beïnvloed door veelvoorkomende vooroordelen over gegevens, zo worden voornamelijk bevestigingsdrang en vaak gelijk gesteld aan causaliteit. We geven hier twee voorbeelden waarin vooroordelen over gegevensanalyses kunnen leiden tot onjuiste conclusies:

  • Als het IP-adres van een student wijzigt op het moment dat een toets begint, kan dit duiden op misbruik, omdat iemand anders dan mogelijk de toets maakt. Het kan ook aangeven dat de student zijn/haar router opnieuw moest opstarten of een VPN-verbinding gebruikt om toegang te verkrijgen vanaf een openbaar netwerk om zo zijn/haar computer beter te beveiligen.
  • Verschillende studenten die tegelijkertijd aan een toets beginnen kan ook duiden op misbruik, omdat ze mogelijk geregeld hebben dat ze de toets als groep maken. Maar het kan ook aangegeven dat deze studenten vergelijkbaar werk- en privéschema's hanteren, waardoor ze hun cursuswerk op zeer vergelijkbare momenten doen.

Daarom wordt afgeraden om alleen functies zoals de toegangslogboeken bij toetsen of andere toegangs- en activiteitslogboeken met tijdsanalyses te gebruiken om de academische integriteit te bepalen. Deze kunnen echter wel andere bevindingen in een onderzoek naar wangedrag versterken. Toegangs- en activiteitenlogboeken zijn voornamelijk ontworpen voor samengevoegde analyses en het oplossen van problemen met het systeem en gebruikers. Sommige rapporten zijn samengesteld uit systeemlogboekbestanden in plaats van transactionele databasetabellen. Hoewel deze rapporttypen niet vaak voorkomen, kan het hierbij vaker voorkomen dat er gegevens af en toe verloren gaan of worden gedupliceerd. Het gebruik hiervan voor zeer kleine steekproeven zoals voor personen kan op een bepaald moment mogelijk onnauwkeurigheden opleveren.

Als je je zorgen maakt over misbruik of academische integriteit, raden we je aan om eerst contact op te nemen met de dienst van de instelling die verantwoordelijk is voor het afhandelen van dergelijke gevallen van wangedrag. Dit kan een afdeling zijn, zoals academische zaken of academische technologie. Er zijn meestal beleidsregels en goedgekeurde procedures voor het uitvoeren van onderzoek, ongeacht of de activiteit in kwestie online heeft plaatsgevonden of niet. Als u alleen een logboek gebruikt of een kleine gegevensset over activiteiten gebruikt om wangedrag vast te stellen, kunnen er verschillende soorten vooroordelen over gegevens ontstaan. Anthologie raadt daarom af om alleen gegevens te gebruiken voor het vaststellen van wangedrag.