This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Cyrchu'r Ganolfan Raddau

Rydych yn cyrchu'r Ganolfan Raddau o'r Panel Rheoli. Dewiswch ddolen pennawd 4 ar gyfer y Ganolfan Raddau wedyn dewiswch Canolfan Raddau Lawn. Ar ôl i'r Ganolfan Raddau lwytho, dewiswch y ddolen Troi Modd Darllenydd Sgrîn Ymlaen. Gwasgwch Insert + T i weld a yw'r Modd Darllenydd Sgrîn yn weithredol.

Bydd angen i chi droi'r modd darllenydd sgrîn ymlaen bob tro y byddwch yn llwytho Blackboard Learn.

Prif nodwedd a gwedd ddiofyn y Ganolfan Raddau yw tabl. Mae rhesi'r tabl hwn yn cyfateb i fyfyrwyr unigol, heblaw am y rhes uchaf. Mae'r colofnau'n cyfateb i eitemau y gellir eu graddio, fel aseiniadau a phrofion.

Gwasgwch Alt + Ctrl + Chwith a Alt + Ctrl + De i symud rhwng yr eitemau gwahanol y gellir eu graddio ar gyfer myfyriwr penodol.

Mantais defnyddio'r bysellau hyn dros tab a Shift+Tab yw y gallwch ddeall ffiniau pob rhes yn hawdd.

Mwy o wybodaeth ynghylch marcio


Cyrchu dewislenni colofnau

Mae rhes uchaf pob colofn yn Ganolfan Raddau'n cynnwys graffigyn. Mae label y graffigyn yn nodi p'un a yw aseiniad wedi cael ei raddio ai beidio.

 • Mae JAWS yn dweud "Clicio am Fwy o Opsiynau", os gellir newid gradd.
 • Mae JAWS yn dweud "Dim Gradd", os na ellir graddio eitem.

Mae'r graffigyn yn agor dewislen y golofn hefyd. Dewiswch y graffigyn yn rhes uchaf y golofn i weld manylion y golofn honno (p'un a yw'n arolwg, aseiniad. prawf ac yn y blaen) neu i'w golygu.

Os nad yw'r ffocws yn neidio'n awtomatig i'r rhestr dolenni ar gyfer gorchmynion ar ôl i chi ddewis dolen yn y rhes hon, gwasgwch Ctrl + End i neidio i waelod y ddogfen. Fe ddewch o hyd iddynt yno.


Creu colofn cyfartaledd

 1. Yn y Ganolfan Raddau, dewiswch y ddolen Creu Colofn.
 2. Defnyddiwch y saeth I Lawr i ddod o hyd i'r pennawd lefel 2 Creu Colofn a Gyfrifir a'i dewis.
 3. Defnyddiwch y saeth I Lawr i ddod o hyd i Colofn Gyfartalog a'i dewis.
 4. Teipiwch enw byr. Mae'r enw hwn yn dod yn enw'r golofn yn y Ganolfan Raddau ac ar dudalennau Fy Ngraddau myfyrwyr.
 5. Gwasgwch Tab i symud trwy'r meysydd nesaf ar y dudalen hon. Mae hwn hefyd yn helpu osgoi'r offer rheoli fformatio ar gyfer y blwch testun Disgrifiad.
 6. Pan fyddwch yn cyrraedd botwm radio sy'n darllen Pob Colofn Gradd, rydych wedi cyrchu'r adran Dewis Colofnau. Os ydych eisiau dewis colofnau a chategorïau i'w cynnwys, defnyddiwch y saeth I Lawr i ddewis Colofnau a Chategorïau Dewisedig.
 7. Gwasgwch Tab unwaith i lanio ar y blwch Rhestr Colofnau i'w Dewis.
 8. Gwasgwch a daliwch y bysell Ctrl i lawr. Defnyddiwch y saethau I Fyny ac I Lawr i symud trwy'r rhestr eitemau. Gwasgwch Ctrl + Space i ddewis eitem. Gwasgwch Ctrl + Space eto i ddad-ddewis eitem.

  Ar ôl i'r blwch rhestr gael ei ffocysu a'r modd ffurflenni gael ei weithredu, daliwch y bysell control i lawr ac ar yr un pryd defnyddiwch y bysellau saeth i symud trwy'r eitemau yn y rhestr hon. Noder bod JAWS yn cyhoeddi "Heb ei Ddewis" cyn bron pob un o'r eitemau. Gwasgwch Ctrl + Space i ddewis eitem. Mae'n bwysig dal Ctrl i lawr wrth ddefnyddio'r bysellau saeth i symud i fyny ac i lawr yn y rhestr hon. Mae gwasgu'r bysellau saeth i fyny ac i lawr heb ddal Ctrl i lawr yn symud i'r eitem nesaf ac yn ei dewis, ac ar yr un pryd yn dad-ddewis yr holl eitemau a ddewiswyd yn flaenorol.

 9. Ar ôl i chi ddewis eich colofnau, Gwasgwch Tab unwaith a dewiswch Symud y colofnau dewisedig trosodd i'w hychwanegu at gyfrifiad y golofn newydd hon.
 10. Diffoddwch y modd ffurflenni a defnyddiwch y bysellau saeth i symud trwy'r dudalen. Mae hwn yn eich helpu i ddeall y nifer o feysydd nesaf sy'n ymdrin â'r cyfrifiad yn well. Gwasgwch y bar Space i dicio'r opsiynau botwm radio rydych eu heisiau.
 11. Yn y pen draw fe ddewch o hyd i'r blwch rhestr Categorïau. Ychwanegwch gategorïau at y cyfrifiad hwn trwy ddal Ctrl i lawr a defnyddio'r bysellau saeth i symud i'w heitem. Gwasgwch Ctrl + Space i ddewis eitem. Tabiwch i Symud Eitemau Dewisedig Trosodd i'w dewis a'i hychwanegu.
 12. Dewch o hyd i Cyflwyno a dewiswch ef.

Creu cynllun graddau

 1. Yn y Ganolfan Raddau, dewiswch y pennawd lefel 2 Rheoli. Bydd dewislen gyda nifer o opsiynau yn ymddangos.
 2. Gwasgwch y saeth I Lawr i ddod o hyd i Gynlluniau Graddau. Dewiswch ef.

  Mae Cynlluniau Graddau wedi'u rhestru mewn tabl o ddwy golofn hefyd: teitl a disgrifiad.

 3. Dewiswch y ddolen Creu Cynllun Graddau uwchben y prif dabl.
 4. Teipiwch enw ar gyfer y cynllun graddau.
 5. Gwasgwch T i symud i'r tabl Mapio Cynllun a diffinio'r amrediadau pwynt.

Os bydd angen i chi olygu cynllun presennol, dewiswch y Ddewislen Opsiynau: Dolen Teitl yn y Golofn Teitl. Mae rhestr opsiynau'n ymddangos ar waelod y dudalen.

Tabl Mapio Cynllun

Mae gan y tabl Mapio Cynllun bum colofn.

 • Graddau wedi'u Sgorio Rhwng: Defnyddiwch y meysydd golygu yn y golofn hon i ddiffinio'r sgorau isaf ac uchaf mewn amrediad. Mae gan y rhes gyntaf feysydd golygu ar gyfer gwerthoedd isaf ac uchaf yr amrediad. Mae gan resi ychwanegol un maes golygu'n unig. Mae'r holl feysydd golygu yn y golofn hon wedi'u labelu "Llai na".
 • Yn Hafal Â: Defnyddiwch y maes golygu yn y golofn hon i ddiffinio pa sgorau y mae'r Graddau wedi'u Sgorio Rhwng yn hafal â nhw.
 • Graddau Wedi'u Nodi Eich Hun Fel: Bydd y golofn hon yn dangos yr un gwerth â'r golofn Yn Hafal Â.
 • Yn Cyfrifo Fel: Defnyddiwch y maes golygu i ddiffinio'r ganran radd gyffredinol.
 • Mewnosod Rhesi: Dewiswch Mewnosod Rhes Newydd Yma i ychwanegu rhes uwchben y rhes bresennol. Mae'r gwerth yn y rhes wreiddiol yn cael ei addasu i weithio gyda'r rhes a gwerthoedd newydd.

Defnyddiwch orchmynion llywio tabl JAWS , Alt + Ctrl + bysellau Saeth i symud rhwng meysydd golygu.

Enghraifft:

Mae gennych dair gradd wedi'u diffinio mewn cynllun: Rhagorol, Da, ac ac Angen Gwella. Rydych eisiau diffinio dwy radd newydd: Da Iawn a Methu.

I greu'r radd Da Iawn, symudwch i'r rhes Da a gwasgwch Alt + Ctrl + Shift + De i neidio i'r golofn olaf. Y golofn Mewnosod Rhesi. Dewiswch Mewnosod Rhes Newydd Yma. Gwasgwch Alt + Ctrl + I Fyny i symud i'r rhes sydd newydd gael ei hychwanegu. Defnyddiwch Alt + Ctrl + Chwith i symud rhwng colofnau. Addaswch y pwyntiau gwerth ac enwch ef "Da Iawn".

I greu'r radd Methu, gwasgwch Alt + Ctrl + Shift + I Lawr i neidio i'r rhes olaf. Gwasgwch Alt + Ctrl + Shift + De i neidio i'r golofn Mewnosod Rhesi. Dewiswch Mewnosod Rhes Newydd Yma. Rhes olaf y tabl hwn yw'r radd Methu newydd. Y rhes newydd sy'n cael ei mewnosod yw Angen Gwella. Golygu gwerthoedd y rhes olaf. Disodlwch Angen Gwella gyda Methu yn y golofn Yn Hafal Â. Gwasgwch Alt + Ctrl + I Fyny i symud i'r rhes newydd a diffinio gwerthoedd Angen Gwella.