Yapılar nedir?

Yapılar, bir portföye ekleyebileceğiniz yeniden kullanılabilir içerik ögeleridir.

Kurs yapıları, not verilen kurs içeriklerinizdir. Kursa artık erişiminiz olmasa bile bunları kullanabilirsiniz. Kişisel yapılar, oluşturduğunuz/karşıya yüklediğiniz tüm içeriktir (metinler, dosyalar, bağlantılar ve multimedya ögeleri gibi).

Yapıları iki şekilde oluşturabilirsiniz:

 • Gelecekte portföylerinizde kullanıma hazır olmaları için Yapılarım deposunda saklanacak yapıları önceden oluşturun.
 • Portföy yazarken yapı oluşturun. Yapılar otomatik olarak Yapılarım deposunda saklanır. Bu yapıları da diğer portföylerde yeniden kullanabilirsiniz.

Yapı oluşturma

 1. Yapılarım sayfasında, Kişisel Yapı Ekle'yi seçin.
 2. Bir başlık, açıklama ve içerik sağlayın. Açıklamayı yapının sahibi olarak yalnızca siz görebilirsiniz.
 3. Bilgisayarınızdaki dosyaları karşıya yüklemek istiyorsanız Bilgisayarıma Gözat seçeneğini tıklatın. Kurumunuz etkinleştirmişse İçerik Koleksiyonu'ndan bir dosya ekleyebilirsiniz.

  -VEYA-

  Dosyaları bilgisayarınızdan Dosya Ekle alanındaki "etkin noktaya" sürükleyin. Tarayıcınız destekliyorsa dosya içeren klasörleri de sürükleyebilirsiniz. Dosyalar birer birer karşıya yüklenir. Tarayıcınız bir klasörü karşıya yükledikten sonra ödevinizi göndermenize izin vermiyorsa kaldırmak için klasör satırında Ekleme ögesini seçin. Dosyaları birer birer sürükleyip tekrar gönderebilirsiniz.

  Kurumunuz Blackboard Learn'ün eski bir sürümünü kullanıyorsa dosyaları sürükleyerek karşıya yükleyemezsiniz.

  Dosya adını kullanabilir veya dosya için başka bir ad sağlayabilirsiniz.

 4. Gönder'i seçin.

Ödev gönderimlerini yapılara dönüştürme

Blackboard Learn kursunda puanlandırılan bir ödev gönderimini bir yapıya dönüştürerek kurs yapıları oluşturabilirsiniz. Kurs yapıları yalnızca gönderilmiş dosyaları/içeriği içermekle kalmaz, aynı zamanda, ödev ayrıntıları, öğrencinin aldığı puan ve eğitmen tarafından sağlanan geri bildirim gibi ödev üst verilerini de içerir. Öğrenciler ödev gönderimlerini ödev yapılarına dönüştürdükten sonra, ödev yapılarının kalıcı kopyaları Yapılarım depolarında yer alacaktır. Ödev veya kurs daha sonra öğrencinin erişimine kapatılsa, hatta silinse dahi, ödev yapısı Yapılarım deposunda kalmaya devam eder.

 1. Yapılarım sayfasında, Kurstan Ekle'yi tıklatın.
 2. Kullanılabilir kurslarınız arasından puan verilen ödevleri bulun ve seçin.
 3. Gönder'i seçin.

Bir kurs yapısını bir portföye eklediğinizde, bu kurs yapısı bu portföyde görüntülendiği zaman hangi üst verilerin gösterileceğini seçmelisiniz.

Örnek: Olası bir işveren için oluşturduğunuz bir portföyde, yapılar ile ilgili puanlarınızın/geri bildirimlerin bulunmasını istemeyebilirsiniz.