Beth yw arteffactau?

Eitemau cynnwys ailddefnyddiadwy y gallwch eu hatodi i bortffolio yw arteffactau.

Cynnwys graddedig o'ch cwrs yw arteffactau cwrs. Maen nhw ar gael i chi hyd yn oed os nad oes gennych fynediad at y cwrs bellach. Mae unrhyw eitemau cynnwys yr ydych yn eu creu neu eu huwchlwytho yn arteffactau personol - testun, ffeiliau, dolenni a chynnwys amlgyfrwng.

Gallwch greu arteffactau mewn dwy ffordd:

 • Gallwch greu arteffactau ymlaen llaw yng nghronfa Fy Arteffactau er mwyn iddynt fod ar gael i chi eu defnyddio yn eich portffolios yn y dyfodol.
 • Crëwch arteffactau wrth greu portffolio. Caiff yr arteffactau eu storio'n awtomatig yng nghronfa Fy Arteffactau. Gallwch hefyd eu hailddefnyddio mewn portffolios eraill.

Creu arteffactau

 1. Ar dudalen Fy Arteffactau, dewiswch Ychwanegu Arteffact Personol.
 2. Darparwch deitl, disgrifiad a chynnwys. Mae'r disgrifiad yn weladwy i chi, y perchennog, yn unig.
 3. Dewiswch Pori Fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Gallwch hefyd atodi ffeil o'r Casgliad o Gynnwys, os ydyw ar gael yn eich sefydliad.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn ei ganiatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch aseiniad ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

  Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

 4. Dewiswch Cyflwyno.

Trosi cyflwyniadau aseiniadau yn arteffactau

Rydych yn creu arteffactau cwrs wrth drosi cyflwyniad a raddiwyd i aseiniad mewn cwrs Blackboard Learn i mewn i arteffact. Mae arteffactau cwrs yn cynnwys nid yn unig y ffeil/cynnwys a gyflwynwyd, ond maent hefyd yn cynnwys metadata am yr aseiniad, fel manylion yr aseiniad, y radd a dderbyniodd y myfyriwr, ac unrhyw adborth a roddwyd gan yr hyfforddwr. Ar ôl i fyfyrwyr drosi aseiniadau a gyflwynwyd yn arteffactau aseiniad, mae ganddynt gopïau parhaol o'u harteffactau aseiniad yng nghronfeydd Fy Arteffactau. Os yw'r aseiniad neu'r cwrs yn cael eu wneud ddim ar gael nes ymlaen i fyfyrwyr neu hyd yn oed yn cael ei dileu, mae'r arteffact aseiniad yn parhau yng nghronfa Fy Arteffactau.

 1. Ar dudalen Fy Arteffactau, dewiswch Ychwanegu o Gwrs.
 2. Dewch o hyd i a dewiswch yr aseiniadau a raddiwyd yn eich cyrsiau sydd ar gael.
 3. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fyddwch yn ychwanegu arteffact cwrs at bortffolio, mae'n rhaid i chi ddewis pa fetadata i'w ddangos wrth arddangos arteffact y cwrs hwnnw yn y portffolio penodol hwnnw.

Enghraifft: Ar gyfer portffolio rydych yn ei greu ar gyfer darpar gyflogwr, efallai na fyddwch am gynnwys unrhyw wybodaeth gradd/adborth am arteffactau.