Vad är sammanställningar?

Sammanställningar är återanvändbart material som kan läggas till i portföljer.

Kurssammanställningar är bedömda arbeten från kurser. Du har åtkomst till materialet även om du inte längre har åtkomst till kursen. Personliga sammanställningar är allt det material som du skapar eller lägger upp – text, filer, bilder eller videoklipp.

Du kan skapa sammanställningar på två sätt:

 • Skapa sammanställningar på lagringsplatsen Mina sammanställningar i förväg, så att de går att använda i framtida portföljer.
 • Skapa sammanställningar när du redigerar en portfölj. Sammanställningarna sparas ändå automatiskt på lagringsplatsen Mina sammanställningar. Du kan även återanvända dem i andra portföljer.

Skapa sammanställningar

 1. Välj Lägg till personlig sammanställning på sidan Mina sammanställningar.
 2. Ange namn, beskrivning och innehåll. Det är bara du som är ägare som ser beskrivningen.
 3. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Du kan även bifoga filer från Content Collection, om den funktionen används på din institution.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

  Du kan inte dra filer som ska laddas upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 4. Klicka på Skicka.

Konvertera inlämnade uppgifter till sammanställningar

Du kan skapa kurssammanställningar genom att konvertera en bedömd uppgiftsinlämning i en Blackboard Learn-kurs till en sammanställning. Kurssammanställningar omfattar inte bara inskickade filer/inskickat innehåll utan även metadata om uppgiften, som information om den, resultatet som deltagaren fick och all återkoppling från läraren. När deltagare har konverterat inlämningsuppgifter till uppgiftssammanställningar har de permanenta kopior av sina uppgiftssammanställningar i Mina sammanställningar. Om uppgiften eller kursen senare görs otillgängliga för en deltagare eller till och med raderas finns uppgiftssammanställningen fortfarande på lagringsplatsen Mina sammanställningar.

 1. Välj Lägg till från kurs på sidan Mina sammanställningar.
 2. Leta reda på och välj den bedömda uppgiften i dina tillgängliga kurser.
 3. Klicka på Skicka.

När du lägger till en kurssammanställning i en portfölj måste du välja vilka metadata som ska visas när du visar kurssammanställningen i den portföljen.

Exempel: För en portfölj som du skapar för en potentiell arbetsgivare kanske du inte vill ta med resultat-/återkopplingsinformation om sammanställningar.