Hva er artefakter?

Artefakter er innholdselementer du kan legge til i mapper og bruke flere ganger.

Emneartefakter er vurdert innhold fra emnet ditt. Du har tilgang til dem, selv om du ikke har tilgang til emnet lenger. Personlige artefakter er alt slags innhold – tekst, filer, lenker og multimedieinnhold – du oppretter eller laster opp.

Du kan opprette artefakter på to måter:

 • Du kan opprette artefakter på forhånd i Mine artefakter-repositoriet, slik at de de bare brukes i fremtidige mapper.
 • Du kan opprette artefakter mens du utarbeider en mappe. Artefaktene lagres fortsatt automatisk i Mine artefakter-repositoriet. Du kan også bruke dem på nytt i andre mapper.

Opprett artefakter

 1. Mine artefakter-siden velger du Legg til personlig artefakt.
 2. Legg til tittel, beskrivelse og innhold. Beskrivelsen er bare synlig for deg (eieren).
 3. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Du kan også legge ved en fil fra Mitt innhold – hvis det er tilgjengelig ved institusjonen din.

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 4. Velg Send.

Konverter oppgaveinnsendinger til artefakter

Du oppretter emneartefakter ved å konvertere en vurdert innsending for en oppgave i et Blackboard Learn-emne til en artefakt. Emneartefakter inkluderer ikke bare innsendte filer eller innsendt innhold, men også metadata om oppgaven, for eksempel oppgaveinformasjon, studentenes vurderinger og all tilbakemelding fra læreren. Når studentene konverterer oppgaveinnsendinger til oppgaveartefakter, opprettes det permanente kopier av oppgaveartefaktene i Mine artefakter-repositorier. Hvis oppgaven eller emnet den hører til, senere blir gjort utilgjengelig for studentene eller til og med slettet, beholdes oppgaveartefakten fortsatt i Mine artefakter-repositoriet.

 1. Mine artefakter-siden velger du Legg til fra emne.
 2. Finn og velg vurderte oppgaver i de tilgjengelige emnene dine.
 3. Velg Send.

Når du legger til en emneartefakt i en mappe, må du velge hvilke metadata som skal vises når den aktuelle emneartefakten vises i den spesifikke mappen.

Eksempel: I en mappe du oppretter for en potensiell arbeidsgiver, vil du kanskje ikke inkludere vurderingen/tilbakemeldingen om artefakter.