Wat zijn werkstukken?

Werkstukken zijn items met herbruikbare inhoud die je aan een portfolio kunt toevoegen.

Cursuswerkstukken zijn beoordeelde inhoud van je cursus. Je hebt altijd toegang tot de werkstukken, zelfs als je geen toegang meer hebt tot de cursus. Persoonlijke werkstukken zijn alle inhoudsitems—tekst, bestanden, koppelingen en multimedia—die je hebt gemaakt of geüpload.

Je kunt op twee manieren een werkstuk maken:

 • Maak werkstukken op een eerder tijdstip en bewaar ze op de opslaglocatie Mijn werkstukken, zodat je ze later kunt gebruiken in portfolio's.
 • Maak werkstukken terwijl je een portfolio samenstelt. De werkstukken worden nog steeds automatisch opgeslagen in Mijn werkstukken. Je kunt ze natuurlijk ook gebruiken in andere portfolio's.

Werkstukken maken

 1. Selecteer Persoonlijk werkstuk toevoegen op de pagina Mijn werkstukken.
 2. Geef een titel, beschrijving en inhoud. Alleen de eigenaar kan de beschrijving zien.
 3. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer. Je kunt ook een bestand toevoegen vanuit de Content Collection, als deze optie beschikbaar is in de instelling.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden één voor één geüpload. Als je in de browser een opdracht niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden.

  Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

 4. Selecteer Verzenden.

Inzendingen voor opdrachten omzetten in werkstukken

Je maakt cursuswerkstukken door een beoordeelde inzending voor een opdracht in een cursus van Blackboard Learn om te zetten in een werkstuk. Cursuswerkstukken bevatten niet alleen het bestand of de inhoud die is verzonden, maar ook metagegevens van de opdracht, zoals details van de opdracht, het cijfer dat de student heeft gekregen en eventuele feedback van de cursusleider. Wanneer studenten ingestuurde opdrachten hebben geconverteerd in werkstukken, staat er een permanente kopie van hun werkstukken in hun bibliotheek Mijn werkstukken. Als de opdracht of bijbehorende cursus later niet meer beschikbaar is voor een student of zelfs wordt verwijderd, staat het werkstuk nog steeds in Mijn werkstukken.

 1. Selecteer Toevoegen uit cursus op de pagina Mijn werkstukken.
 2. Zoek en selecteer de beoordeelde opdrachten in beschikbare cursussen.
 3. Selecteer Verzenden.

Wanneer je een cursuswerkstuk toevoegt aan een portfolio, moet je aangeven welke metagegevens zichtbaar moeten zijn wanneer dat werkstuk in die portfolio wordt weergegeven.

Voorbeeld: Als het een portfolio is die je bij sollicitaties wilt gaan gebruiken, kun je de cijfers/feedback voor werkstukken bijvoorbeeld weglaten.