Kaybı önlemek için metin kopyalama ve yapıştırma

Kursunuza metin eklerken, internet bağlantısı kesildiğinde veya yazılım hataları ortaya çıktığında olabilecek iş kaybını önleyebilirsiniz. Not Defteri veya TextEdit gibi basit bir çevrim dışı metin düzenleyicisinde metin yazabilir, ardından çalışmanızı kopyalayıp kursunuza yapıştırabilirsiniz.

Veya göndermeden ya da kaydetmeden önce, eklemek istediğiniz tüm metni kopyalayabilirsiniz. Kopyalamak için metni seçin ve sağ tıklatın. Ayrıca kopyalama ve yapıştırma için tuş kombinasyonlarını da kullanabilirsiniz:

 • Windows: Tüm metni seçmek için Ctrl + A, kopyalamak için Ctrl + C, yapıştırmak için de Ctrl + V tuşlarına basın.
 • Mac: Tüm metni seçmek için Komut + A, kopyalamak için Komut + C, yapıştırmak için de Komut + V tuşlarına basın.

Microsoft® Word'den metin yapıştırabilir miyim?

Metninizi doğrudan düzenleyicide yazıp mevcut seçenekleri kullanarak biçimlendirdiğinizde en iyi sonuçları elde edersiniz.

Metni doğrudan bir Word belgesinden kopyalayıp düzenleyiciye yapıştırdığınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Orijinal biçimlendirmeniz istediğiniz gibi görünmeyebilir. Ayrıca metni düzenleyiciye yapıştırdıktan sonra biçimlendirmeyi kaldıramayabilir veya yeni biçimlendirme ekleyemeyebilirsiniz. Biçimlendirme sorunlarıyla karşılaşmamak için, biçimlendirmeyi kaldırıp düzenleyicideki seçenekleri kullanarak tekrar biçimlendirebilirsiniz.

Metni düzenleyiciye yapıştırdıktan sonra Word biçimlendirmesini kaldırmak için tüm metni seçin, ardından Biçimlendirmeyi Kaldır simgesini seçin. Bu seçeneği sadece tüm biçimlendirmenin kaldırılmasını istiyorsanız kullanın. Tüm madde işaretleri, numaralandırılmış listeler, girintiler, satır araları, ortalanmış metinler, yazı tipi biçimlendirmeleri ve boyutlandırmaları kaldırılır.

Remove text formatting

Veya düzenleyicide metninizi eklemeden önce Not Defteri ya da TextEdit gibi basit bir çevrim dışı metin düzenleyiciye yapıştırabilir, ardından biçimlendirmeyi temizleyebilirsiniz. Sonra, metni düzenleyiciye yapıştırabilir ve istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz.


Metin ekleme

Ödevlere, testlere, tartışmalara, bloglara ve günlüklere metin ekleyebileceğiniz ve biçimlendirebileceğiniz durumlarda düzenleyici görüntülenir.

Content editor example for adding text

Ayrıca dosya eklemek, multimedya yerleştirmek, denklemler, bağlantılar ve tablolar eklemek için düzenleyicideki seçenekleri de kullanabilirsiniz. İçeriğinizin görünümü sizin yaratıcılığınıza kalmıştır ve içeriğin sıralama ve görünüşünü istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Varsayılan görünüm WYSIWYG (Ne Görürsen Onu Alırsın) türündedir. Kod düzenlemek veya eklemek için Kaynak kodu simgesini ya da Kod örneği ekle/düzenle simgesini seçebilirsiniz.

Ayrıca sağ tıklatarak sık kullanılan seçeneklere de erişebilirsiniz. Menü, imlecin bulunduğu yere ve metin seçip seçmediğinize bağlı olarak değişir.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac'te Fn + OPT + F10 tuşlarına basın. Seçim odağı, en üst satırda soldaki ilk simgenin üzerine gelir. İleri ve geri gitmek için sağ ve sol okları kullanabilirsiniz. Yukarı ve aşağı oklar farklı satırlara gitmek için kullanılamaz. Ok tuşlarını, bir satırın sonuna ve ardından sonraki satırda yukarı veya aşağı gitmek için kullanın.


Listelerle çalışma

Düzenleyicide, metninize madde işareti ve numaralı listeler ekleyebilirsiniz.

Content editor's number lists available
 • Numaralı Liste: Mevcut liste seçeneklerinden birini seçin:
  • Varsayılan: Rakamlar
  • Alfabetik
  • Romen rakamları
  • Yunan sembolleri
 • Madde İşareti Listesi: İçi dolu daire, boş daire veya kare şekillerinden istediğinizi seçin.

Madde işareti ile numara ögeleri arasındaki aralığı ayarlama

Madde işareti ve numara ögeleri arasındaki aralığı, Kaynak kodu görünümünden veya WYSIWYG (Ne Görürsen Onu Alırsın) görünümünden ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak, madde işaretli ve numaralı listelerde paragraf satırlarının arasındaki aralıkla aynı aralık kullanılır. Listedeki her ögede her bir madde işaretli veya numaralı ögeyi oluşturmak için <li> etiketi kullanılır.

Content editor example for spacing list items

WYSIWYG görünümünde aralığı ayarlama

WYSIWYG görünümünde, listenizi oluşturduktan sonra, fare imlecinizi her bir madde işaretli veya numaralı satırın sonuna yerleştirin ve Üstkarakter + Enter'a basın. Her bir liste ögesi arasına bir satır aralığı eklersiniz. Tuş kombinasyonuna basmaya devam ederseniz ek satır aralıkları eklenir. kod görünümünde, her satır aralığı için <br /><br /> ögesini görürsünüz. Bu kod, her madde işaretli veya numaralı ögenin kapatma etiketi (</li>) içinde görünür.

Content editor example for spacing list items using the shift key

Kod görünümünde aralığı ayarlama

Liste ögeleri arasındaki aralık miktarını kontrol etmek isterseniz kod görünümünde çalışmanız gerekir. Kod penceresini açmak için Kaynak kodu simgesini seçin. Her bir liste ögesinin etiketine bir miktar değeri ekleyebilirsiniz. Örneğin, <li> gördüğünüz yerlerde, her birini şu şekilde değiştirin: <li style="margin-bottom: 20px;">. 20px için gerek duyduğunuz miktarı ekleyebilirsiniz. Aralık, liste ögeleri arasında boşluk oluşturarak her bir madde işaretli veya numaralı ögenin altına eklenir.

Content editor example for spacing list items via code view

Aynı yöntemlerle paragraf aralığını ayarlayabilirsiniz.


Yatay satır ekleme

İçerik düzenleyicide eklediğiniz içeriğe, çizgiler ve yatay cetveller ekleyebilirsiniz.

Geçerli fare imleci konumuna, metin alanı genişliğince uzanan ince bir yatay çizgi eklemek için Yatay çizgi simgesini seçin.


Yazım denetimi yapma

Bu seçeneğin kullanılıp kullanılmayacağını kurumunuz belirler.

Otomatik yazım denetimi seçeneğini etkinleştirmek için Yazım Denetimi simgesini seçin. Dille ilgili sözlüğü menüden değiştirebilirsiniz. Kurumlar ve eğitmenler yazım denetimini devre dışı bırakabilirler. Hangi yazım denetimi sözlüklerinin yükleneceğini kurumunuz belirler.

Yazım Denetimi'ni etkinleştirdiğinizde ve gözden geçirilmesi gereken sözcükler olduğunda, size tek tek her bir yanlış yazılmış olma ihtimali bulunan veya yüklü sözlükte bulunamayan sözcükleri gösteren yeni bir pencere açılır. Aynı zamanda bu sözcükleri metin alanında dalgalı ve kırmızı renkte altı çizili olarak da görürsünüz.Sözcüğü önerilen alternatiflerden biriyle değiştirme, yok sayma, tümünü yok sayma veya Yazım Denetimi penceresini kapatma seçeneklerine sahipsiniz.

Content editor spelling menu example

Sözcüğü değiştirmeyi seçerseniz listedeki önerilen alternatiflerden birini seçin ve Değiştir'i tıklatın. Yazım Denetimi size gözden geçirilecek bir sonraki sözcüğü gösterir. Tüm sözcüklerin kontrolü bittiğinde Yazım Denetimi penceresi kapanır.

Gözden geçirilmesi gereken hiç sözcük yoksa Yazım Denetimi, size Yazım hatası bulunmadı iletisini gösterir.


Bağlantı ekleme

Bir web sitesi bağlantısını, bilgisayarınızdan bir dosyayı veya kurumunuzun erişimi varsa kursun dosya deposunu (İçerik Koleksiyonu gibi) belirtebilirsiniz.

Bir metin veya nesne seçin, ardından Bağlantı Ekle/Düzenle simgesini seçerek yeni bir bağlantı ekleyin ya da mevcut bir bağlantıyı düzenleyin. Bir bağlantıyı kaldırmak için bağlantıyı ve ardından Bağlantıyı Kaldır simgesini seçin. Ayrıca sağ tıklatma menüsünü kullanarak bağlantı yapabilir ve bağlantıları kaldırabilirsiniz. Bir bağlantı adresini yazarken veya yapıştırırken http:// protokolünü kullanmalısınız.

Bir metin veya nesne seçmedikçe, Bağlantı Ekle/Düzenle ve Bağlantı Kaldır simgeleri gri olur ve kullanılamaz.

Bağlantıyı aç menüsünden, bağlantının nerede açılacağını (örneğin, yeni bir pencerede) seçin. Kullanıcılar bağlantıyı seçtiğinde gösterilecek pencere veya çerçeve için isteğe bağlı bir başlık da yazabilirsiniz.


Metin bulma ve değiştirme

Eşleşen metin aramak ve isteğe bağlı olarak başka metinle değiştirmek için Bul simgesini seçin.

Metin bulma

Açılır pencerede, bulunacak metni Bul kutusuna yazın.

Dişli ayarları simgesi üç arama seçeneği arasında seçim yapmanıza olanak tanır:Büyük ve küçük harfleri eşleştirmek üzere Büyük/Küçük Harf Eşleştir, Yalnızca tam kelimeleri bul ve Seçimde bul. Metin, bulunursa, metin kutusunda vurgulanmış olarak görünür.

Otomatik olarak vurgulanarak gösterilecek metindeki tüm eşleşmeleri bulmak için Bul'u, pencereyi kapatmak içinse sağ üst köşedeki X simgesini tıklatın.

Metin değiştirme

Şununla değiştir kutusuna, bulunan metni değiştirmek için kullanılacak yeni metni girin ve bir eylem seçin:

 • Değiştir: Sonraki bulunan örneği değiştirin.
 • Tümünü Değiştir: Eşleşen her örneği değiştirin.

Değişiklik yapmadan arama yapmak için Bul düğmesini de tıklatabilirsiniz.