Met dit rapport krijgt je instelling een nauwkeurig beeld van de manier waarop studenten, faculteitsleden en anderen je leerplatform gebruiken. Je kunt relevante activiteitsgegevens vinden over de activiteit van je Learning Management System (LMS), activiteit van de samenwerkingstool, activiteit van de toegankelijkheidstoolen activiteit van de originaliteitstool.  

Gebruik dit rapport om te begrijpen hoe studenten, faculteitsleden en andere gebruikers je leerplatform gebruiken. Ontdek relevante inzichten om het Gebruik van het Leerplatform van je instelling te stimuleren.   

Patronen identificeren. Bekijk hoeveel gebruikers actief zijn in je leerplatform en welke rol ze het meest gebruiken om het platform te openen. Ontdek op welke dagen van de week en tijdsintervallen er meer activiteit is. Bepaal de meest en minst gebruikte tools.   

Onderneem datagestuurde acties om het gebruik van je Leerplatform te verbeteren, en gebruik datumvergelijkingen om de resultaten bij te houden. 

Kennis nemen van het rapport 

Het rapport Gebruik van Leerplatform is een duidelijk hulpmiddel om gegevens voor instellingen te verzamelen. Op die manier zijn meerdere concepten en instructies hetzelfde binnen de verschillende gegevenspunten. Neem kennis van dit rapport en haal het meeste eruit.   

Het rapport begint met tabbladen waarop je een tool kunt selecteren waarmee je gegevens wilt bekijken.Je moet er rekening mee houden dat tabbladen alleen statistieken weergeven voor de tools die de instelling gebruikt.Als je toegang wilt krijgen tot andere tools kun je contact opnemen met een Blackboard-vertegenwoordiger

Elk tabblad kan opmerkingen weergeven aan het einde waarin context wordt aangeboden en de getoonde gegevens verder worden uitgelegd.Neem een kijkje zodat je niets mist. 

Primair en vergelijking datumbereik

Het rapport geeft gegevens weer op basis van de tijdsperioden die je selecteert. Aan het begin van het rapport kun je je primaire en vergelijkingsdatumbereiken selecteren.  

Het Primaire datumbereik is de periode die je wilt instellen als een basis.Het Vergelijkingsdatumbereik is de periode waarmee je je basis wilt vergelijken.   

Het Primaire datumbereik spant standaard de afgelopen 30 dagen, en het Vergelijkingsdatumbereik omvat de 30 dagen vóór het Primaire datumbereik. Selecteer het gewenste datumbereik om de weergegeven gegevens bij te werken.   

Gebruik datumbereiken van dezelfde lengte voor nauwkeurige vergelijkingen

Zet datumbereiken terug naar de standaard

 • Selecteer het datumbereik. 

 • Selecteer het menu Meer opties in de rechterbovenhoek.

 • Selecteer Opnieuw instellen

 • Stappen herhalen voor andere datumbereiken die je opnieuw wilt instellen. 

Gegevensvisualisatie

Dit rapport maakt gebruik van diverse gegevensvisualisatie-indelingen.Hieronder vallen bijvoorbeeld indicatoren, ringdiagrammen, lijndiagrammen, heatmaps, en staafgrafieken.  

Indicatoren zijn handig voor een momentopname van een activiteit die je moet bijhouden. Dit verslag gebruikt de waarde Primair datumbereik als de basis van de indicatoren. Wanneer de titel verwijst naar een specifiek datumbereik, is dit datumbereik de basis van de indicator.   

 • Pijl omhoog: De waarde, of het cijfer, is verminderd in vergelijking met het vergelijkingsdatumbereik

 • Pijl omlaag: De waarde, of het cijfer, is verminderd in vergelijking met het vergelijkingsdatumbereik

 • Naar rechts: Er is geen aanpassing tussen datumbereiken. 

 • DIV/0: Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het geselecteerde vergelijkingsdatumbereik

 

In ringdiagrammen zie je de deel-geheelrelatie tussen verschillende categorieën.  

 

In lijndiagrammen kun je afzonderlijke gegevenspunten plotten om trends weer te geven in het geselecteerde datumbereik.  

 

In staafdiagrammen kun je vergelijken tussen meerdere categorieën in een gegevensreeks. 

 

Heatmaps beoordelen gegevens ten opzichte van de hoeveelheid activiteit per dag van de week en met tijdsintervallen van twee uur. De kleurvariaties vertegenwoordigen periodes van meer of minder activiteit. Donkere kleuren vertegenwoordigen dagen en tijdsintervallen met meer activiteit. Lichte kleuren vertegenwoordigen dagen en tijdsintervallen met minder activiteit. 

 

Selecteer geplotte gegevens in grafieken en heatmaps om unieke gegevenspunten weer te geven. 

Je gegevens exporteren naar CSV

Terwijl je het rapport bekijkt, kun je de gegevens downloaden in een CSV-bestand om het bestand in tabelindeling te bekijken. 

 • Selecteer de gegevens die je wilt exporteren.  

 • Selecteer het pictogram Meer opties

 • Selecteer Exporteren naar CSV.  

 • Selecteer de optie Voltooid als de download is voltooid om terug te gaan naar het rapport.  

Gebruikers versus sessies

Dit rapport bevat gegevens voor gebruikersactiviteit en sessie-activiteit. Let erop dat gebruikers en sessies twee verschillende concepten vertegenwoordigen.    

Een gebruiker is een persoon die je LMS heeft geopend. Een actieve LMS-gebruiker is iemand die je LMS heeft geopend tijdens een geselecteerd datumbereik.   

Sessies geeft aan hoe vaak elke gebruiker je LMS heeft geopend. Een gebruiker kan veel sessies openen.  

Op één dag kan een student bijvoorbeeld veel sessies maken. Een voorbeeld: een student heeft zich tijdens het ontbijt aangemeld bij je LMS om zijn planning te bekijken. Vervolgens heeft dezelfde student zich opnieuw aangemeld om de inhoud te downloaden waar de cursusleider in de les naar verwijst. Als laatste opent hij thuis je LMS om een opdracht te uploaden.    

In dit voorbeeld vertegenwoordigt de student een gebruiker. De verschillende keren dat de student je LMS heeft geopend, is het aantal sessies. In dit geval zou je één gebruiker hebben, en drie sessies van dezelfde gebruiker

Verschillende gebruikers

In Blackboard Data heeft elke gebruiker een aparte ID. Dit zorgt ervoor dat dezelfde gebruiker niet twee keer wordt meegeteld als ze bijvoorbeeld twee keer aan dezelfde sessie deelnemen. 

 

Relevante inzichten genereren

Nadat je je datumbereiken selecteert, toont het rapport Gebruik van Leerplatform de gewenste gegevens op een eenvoudige manier. Nu is het tijd om te zorgen dat deze gegevens in het voordeel van je instelling werken.  

Vanuit dit rapport kun je je prestaties van het Gebruik van Leerplatform begrijpen, gegevensgestuurde acties definiëren om deze te verbeteren en inzichten ontwikkelen om besluitvorming binnen je instelling te steunen. 

Gegevens zijn net zo krachtig als de verbindingen die eruit voortkomen. Bewaar een overzicht van je ontdekkingen om deze verder te ontwikkelen tot actie-gerichte inzichten. Hier zijn enkele ideeën om het meeste uit je rapport Gebruik van Leerplatform te halen.  

Stel vragen op die je wilt beantwoorden

Je kunt de gegevens van je rapport op verschillende manieren koppelen. Bepaal de eerste vragen die je wilt beantwoorden. Deze vragen kunnen breed of specifiek zijn. Houd tijdens het bekijken van de gegevens je vragen in gedachten om snel inzichten te creëren.  

Sta open voor nieuwe vragen die kunnen ontstaan naarmate je meer begrip krijgt voor de prestaties van je Gebruik van Leerplatform

Vergelijk soortgelijke academische periodes

De manier waarop studenten, cursusleiders en andere gebruikers met je Leerplatform omgaan verschuift gedurende de gehele academische kalender van de instelling.  

Als je vergelijkt hoe vergelijkbare academische perioden hebben gepresteerd in vergelijking met een ander jaar kun je gebruikscycli opsporen. Het gebruik kan bijvoorbeeld aan het begin van elk academisch jaar een piek vertonen en de week voor de voorjaarsvakantie flink dalen. 

Als je een duidelijk overzicht hebt van de gebruikscycli, kun je zien wanneer deze cycli verbroken worden. Daarnaast kun je ongebruikelijk gedrag bepalen waarnaar je kunt handelen.  

De vergelijking van onregelmatige gegevensperiodes kan een vertekend beeld geven van de gegevens. 

Gebruik maatstaven

Maatstaven ondersteunen het stellen van doelen en strategieontwikkeling. Richt je niet alleen op gebruiksprocessen van andere instellingen als maatstaf. Ontwikkel je eigen interne maatstaven. 

Verzamel inzichten van je faculteit en ontdek welke acties cursusleiders ondernemen om het gebruik van je Leerplatform door studenten aan te nemen en te steunen. Vind best practices en deel ze om de gebruiksprestaties binnen je instelling te verbeteren. 

Combineer gegevensinzichten

Voeg verschillende gegevens in het rapport bij elkaar en vergelijk deze. Doe dit binnen een tabblad en tussen verschillende tabbladen. Onthul nieuwe informatie en ontdek hoe de verschillende informatie aan elkaar is gerelateerd.  

Ontdek bijvoorbeeld of je LMS-gebruikscycli gerelateerd zijn aan de gebruiksprestaties van andere tools zoals Ally of SafeAssign. Zoek niet-gerelateerde gebruikspatronen in elke tool. Als het een positief gebruikspatroon is,zoek je acties om het in andere tools te implementeren.Als het een schadelijk gebruikspatroon is, voer je implementatieacties uit om het te verbeteren.  

Patronen ontdekken

Een van de meest waardevolle aspecten van gebruiksgegevens is dat deze patronen aantonen in de manier waarop je gebruikers met je Leerplatform werken.  

Ontdek patronen die je kunt gebruiken in cursussen, activiteiten en administratieve taken. Je kunt op het tabblad LMS-activiteit bijvoorbeeld zien van welke toegangsrol studenten, cursusleiders en anderen het meest gebruikmaken.Als de meest gebruikte toegangsrol een mobiele toepassing is, kun je acties ontwikkelen om je cursusleiders te ondersteunen bij het ontwikkelen van inhoud die geschikt is voor mobiele apparaten.

Zoek aanvullende gebruiksmiddelen

Leerplatform-tools zoals Ally bieden hulpmiddelen aan voor het ontwikkelen van tools. Bekijk deze koppelingen om bekendheid te geven en gebruik te stimuleren.  

Toolkit voor communicatie en implementatie van Ally

Blackboard App - Communicatie- en implementatiekit

Blackboard Instructor-app - Communicatie- en implementatiekit

Learn Ultra - Communicatie- en implementatiekit

Creëer gegevensgestuurde acties 

Steun het gebruik zodat dit kan groeien. Gebruik je inzichten om gegevensgestuurde acties die het gebruik binnen je instelling tot een hoger niveau kunnen tillen, verder te ontwikkelen.  

Resultaten bijhouden 

Zodra je hebt bepaald welke acties nodig zijn om het gebruik van je Leerplatform te stimuleren. Bepaal hoe je dit wilt meten op basis van de gegevens in je rapport Gebruik van Leerplatform.   

Gebruik het Vergelijkingsdatumbereik om de implementatie bij te houden en vroege successen voor je instelling te herkennen.