Bir SafeAssign Orijinallik Raporu, bir öğrencinin gönderdiği makale ile mevcut kaynaklar arasında bulunan eşleşmeler hakkında ayrıntılı bilgi sunar. Hem eğitmenler hem de öğrenciler bu raporu orijinalliğini değerlendirmek ve kaynakları başka sözcüklerle kullanmak yerine doğru şekilde atıfta bulunarak kullanma yöntemlerini tanımlama fırsatı oluşturmak için kullanabilir. Eğitmenler bir ödev oluşturduğunda ve SafeAssign hizmetini kullanmayı seçtiklerinde, öğrencilerin rapor sonucunu görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirler.

Rapor tüm eşleşen metin bloklarını tanımlar. Eğitmenler ve öğrencilerinin eşleşen metne uygun şekilde atıfta bulunulup bulunulmadığını belirlemesi gerekmektedir. Her bir eşleşmenin incelenmesi alıntı yapma standartlarındaki farklılıklardan kaynaklanan algılama hatalarını önler.

Orijinallik Raporu, potansiyel kaynakların listesini görüntüler ve her bir kaynağı farklı renkte vurgular. Rapor 30 farklı kaynağı temsil edecek şekilde 30 farklı renk ile gösterim yapabilir.

Orijinallik Raporu bilgileri göründüğü ekrana (iPad® veya iPhone® gibi) uyarlanır.


Rapora erişim sağlayın

Tanıdık gelmiyor mu? SafeAssign Orijinallik Raporları ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Bir SafeAssign raporunun işleme alınması tamamlandığında, rapora Ödeve Not Ver sayfasından erişebilirsiniz. Not Merkezi veya Not Verme Gerekiyor sayfasından Ödeve Not Ver sayfasına erişin.

Not Merkezi'nde, SafeAssign seçeneklerini etkinleştirdiğiniz ödevin konumunu bulun. Öğrenciler gönderimde bulunduğunda, not verme gerekiyor simgesini görürsünüz. Hücre menüsüne erişin ve denemeyi seçin.

Ödeve Not Ver sayfasında, not verme kenar çubuğunda bir SafeAssign bölümü görüntülenir. Rapor işleme alınırken aşağıdaki ifade görüntülenir: Rapor işlemleri sürdürülüyor...

Rapor görüntülenmeye hazır olduğunda, not verme kenar çubuğunda bir yüzde değeri görüntülenir. Sonuçları yeni pencerede görüntülemek için SafeAssign bağlantısını genişletin ve  Orijinallik Raporunu Görüntüle'yi seçin.


Rapor sayfa düzeni

Bir SafeAssign Orijinallik Raporu, üç bölüme ayrılır:

 • Rapor bilgileri
 • Alıntılar
 • Yazılı eser metni

Kağıt metnini görüntülemek için daha fazla alana ihtiyaç duymanız halinde, sağa dönük ok işaretini tıklatarak sağ paneli daraltabilirsiniz. Daraltılmış görünümde, vurgulanan renkler sabit kalır.

Rapor bilgileri

Rapor bilgileri, raporun sağ panelinde görüntülenir. Görüntüleme alanının genişliğini azalttığınızda, bu bilgiler en üstte görüntülenir. Makale ile ilgili eşleşen metin yüzdesi, sözcük sayısı ve gönderim zamanı gibi verileri görüntüleyebilirsiniz. Birden fazla ek iliştirdiyseniz, bu ekler rapor bilgileri ile birlikte görüntülenir. Aynı zamanda yazdırılabilir sürümü görüntüleme seçeneği de sunulmaktadır. Bu yazdırılabilir sürüm, Blackboard Learn'e erişmek için yardımcı teknolojilerden faydalanan kullanıcılar için raporu en etkili şekilde görüntüleme yöntemidir. Yazdırılabilir sürümü görüntülemek için sayfanın üstünde yer alan Yazdır seçeneğini belirleyin. PDF dosyasını başkalarına e-posta ile göndermek için indirin.

Alıntılar

Gönderilen makale metni ile eşleşen metin içeren kaynaklar raporun sağ panelinde listelenir. Başka bir öğrencinin kağıdı alıntı olarak listelenmişse gönderim başka bir kurumla ilişkilendirilir ve gizlilik yasalarından dolayı görüntülemeniz mümkün olmayabilir.

Yazılı eser metni

Gönderilen makale, raporun son panelinde görüntülenir. Tüm eşleşen metin blokları tanımlandırılır. Her bir kaynağın kendine özel bir rengi vardır; 30 farklı kaynak için 30 benzersiz renk kullanılabilir. Bir kaynak ile eşleşen metin kaynağın renginde vurgulanır ve bir sayı ile tanımlanır. Kaynak vurgulama özelliğini tüm kaynaklar için bir seferde kapatmak veya açmak için Tüm Vurguları Göster/Gizle seçeneğini belirleyebilirsiniz. Vurgulama özelliğini tek bir alıntı için kapatabilir veya açabilirsiniz. Alıntının yanında yer alan alanda Kaldırveya Vurgu Göster seçeneğini belirleyin.

Orijinal kaynak ile blok veya cümlenin kaynaktan kopyalanmış olma ihtimali hakkında bilgileri görüntülemek için eşleşen metin bloğuna tıklayın.


Çoklu ek ve deneme

Tanıdık gelmiyor mu? SafeAssign'da birden fazla deneme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

SafeAssign, aynı ödev için aynı öğrencinin gönderdiği birden fazla denemeyi tanır. SafeAssign, geçerli denemenin içeriğini daha önceki gönderimlerin içeriği ile karşılaştırmaz.

Bir ödeve birden fazla ek iliştirmeniz halinde, bunlar raporda listelenir. Dosya metnini sol panelde, sözcük sayısını da sağ panelde görüntülemek için bir dosya adına tıklayın.


SafeAssign puanlarını yorumlayın

Cümle eşleşme sonuçları iki tümceciğin aynı anlama sahip olma olasılığını yüzde olarak ifade eder. Bu değer, bu iki tümceciğin şans eseri bir benzerlik taşıma olasılığını ters bir şekilde ifade eder. Örneğin, yüz üzerinden 90 puan alınması, bu iki tümceciğin aynı kaynaktan olma olasılığının yüzde 90 olduğu anlamına gelir. Bu benzerliğin şans eseri olması ihtimali yüzde 10'dur ve bunun nedeni gönderilen makalede mevcut kaynaktan içerik bulunması değildir (uygun şekilde atıfta bulunulmuş olmasından bağımsız olarak).

Genel SafeAssign skoru, gönderilen makalenin mevcut kaynaklar ile eşleşme içerme olasılığını gösterir. Bu skor bir uyarı göstergesidir. Eşleşmelere uygun şekilde atıfta bulunulup bulunulmadığını görmek için makaleleri inceleyin.

 • Yüzde 15'in altında kalan puanlar: Bu makaleler, genellikle diğer belgeler ile eşleşen metin blokları ya da birkaç tümcecik ve alıntı içerir. Genellikle, bilgi hırsızlığına dair bir delil bulunmadığından bu makalelerde ileri düzey analiz gerçekleştirmeye gerek duyulmaz.
 • Yüzde 15 ile 40 arası puanlar: Bu makaleler, alıntı olarak kullanılmış ya da yeniden yorumlanmış materyal içerir veya bu makalelerde başkalarının yazılı eserleri kopyalanmıştır. Eşleşen metnin kaynağa uygun şekilde referans verip vermediğini belirlemek için bu makaleleri inceleyin.
 • Yüzde 40'ın üzerinde puanlar: Bu makalelerin diğer kaynaklardan kopyalanmış olma olasılığı çok yüksektir. Bu makaleler fazla miktarda alıntı yapılmış ya da yeniden yorumlanmış metin içermektedir ve bu metinlerin yazılı eser kopyalama olasılığına karşı incelenmesi gerekmektedir.

ULTRA: Rapora erişim sağlama

Tanıdık gelmiyor mu? SafeAssign Orijinallik Raporları ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Öğrencilerin, kaynaklarıyla ilgili atıfları gerektiği gibi yapıp yapmadıklarına emin olmak için SafeAssign Orijinallik Raporu'nu inceleyin.

SafeAssign, öğrencinin, denemesini göndermesinden kısa bir süre sonra (hatta siz daha not vermeden) bir Orijinallik Raporu oluşturur. Rapor analizini ilgili bağlamda görebilmeniz için; SafeAssign Orijinallik Raporu, gönderimin yanında görünür. Bu, raporun sonuçlarına ilişkin üç bölümlü bir önizlemedir: Genel Risk, Genel Metin Eşleşmesi ve Orijinallik Raporu.

 • Genel Risk, başkasının yazılı çalışmasını kopyalama bakımından denemenin risk seviyesini (düşük, orta veya yüksek) belirtir. Risk seviyesi, denemeye ilişkin ortalama metin eşleşmesi seviyesine göre belirlenir.

  SafeAssign puanlarını yorumlama ile ilgili daha fazla bilgi

 • Genel Metin Eşleşmesi, dosya ekleri de dahil olmak üzere denemenin bölümlerine ilişkin ortalama ve en yüksek metin eşleşmesi seviyesin gösterir. Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Raporların tamamını görüntülemek için Orijinallik Raporları bölümündeki öğelerden istediklerinizi seçin.
 • Orijinallik Raporları, sorular ve ekler de dahil olmak üzere gönderiminizin her bölümündeki muhtemel eşleşen metin yüzdesini gösterir. Sonuçları yeni bir pencere görüntülemek için listedeki girişlerden birini seçin.

ULTRA: Rapor düzeni

Gelişmiş Kurs Görünümü'ndeki gönderimlerin Orijinallik Raporları, Orijinal Kurs Görünümü'ndekilerle aynı şekilde görünür.

Orijinallik Raporu düzeni


ULTRA: Çoklu ek ve denemeler

Tanıdık gelmiyor mu? SafeAssign'da birden fazla deneme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

SafeAssign, belirli bir ödevi incelerken, aynı öğrencinin aynı ödev için gönderdiği birden fazla denemeyi fark eder. SafeAssign, geçerli denemenin içeriğini daha önceki gönderimlerin içeriği ile karşılaştırmaz. Her bir Orijinallik Raporu'nu, ilgili denemenin yanından görüntüleyebilirsiniz.

Bir öğrenci ödeve birden fazla ek iliştirirse bu ekler, SafeAssign panelinin Orijinallik Raporu bölümünde listelenir. Ayrıntılı metin eşleşme analizleriyle birlikte dosyanın metnini yeni bir pencerede görüntülemek için bir dosya adı bağlantısı seçin.


ULTRA: SafeAssign puanlarını yorumlama

Gelişmiş Kurs Görünümü'ndeki gönderimlerin SafeAssign puanlarında, Orijinal Kurs Görünümü'ndekilerle aynı aralıklar ve tanımlamalar kullanılır.

SafeAssign puanlarını yorumlama