Het deelvenster Deelnemers zoeken

 1. Ga vanuit het venster Collaborate naar het tabblad Deelnemers.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer het tabblad Deelnemers om het tabblad te openen.
 3. Zoek het kopje [aantal] deelnemers met behulp van de betreffende sneltoetscombinaties, de Tab-toets of visueel.
 4. Navigeer verder in het deelvenster om naar de volgende functies te gaan:
  1. De pop-upknop Meer opties
  2. Lijst van deelnemers gegroepeerd op rollen onder de kopjes Moderators (aantal), Presentatoren (aantal) en Deelnemers (aantal)
  3. De pop-upknop Deelnemerbediening voor elke deelnemer
  4. Knopinfo voor indicator van netwerksterkte voor elke deelnemer

De pop-upknop Meer opties

 1. Ga naar de pop-upknop Meer opties.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de pop-upknop Meer opties om een menu te openen.
 3. Het menu Meer opties bevat de volgende functies:
  1. De knop Deelnemer zoeken
  2. De knop Deelvenster loskoppelen of de knop Deelvenster samenvoegen
  3. De knop Alles dempen (alleen voor de rol van moderator)