Meta veriler, bir öğeyle ilgili açıklayıcı bilgilerdir. Content Collection'da, meta veriler büyük miktarlarda içeriğin düzenli kalmasına ve başka kullanıcılar tarafından aranabilmesine yardımcı olur. Kullanıcılar, tarih veya kategori gibi farklı meta veri türlerini tek bir öğeyle ilişkilendirebilir. Bir öğenin meta verisini düzenlemek için öğenin menüsünden Meta veri'yi seçin.

Bu özelliğin kullanılıp kullanılamayacağını kurumunuz belirler.

Blackboard Learn'de varsayılan olarak eklenmiş dört meta veri şablonu vardır: Dublin Core, Tam IMS, Genel ve IMS. Bu şablonlar, tüm kullanıcılar için kullanıma sunabilir ve düzenlenebilir ancak sistemden silinemezler. Yöneticiler meta veri öznitelikleri ve şablonları oluşturacak ve düzenleyecek kullanıcılar atayabilirler.

Klasörler ve öğeler, ilişkilendirilmiş meta verilerle içeri ve dışarı aktarılabilir.