Content Collection ögesine meta veri ekleme

  1. Düzenlemek istediğiniz ögeyi içeren klasöre gidin.
  2. Ögenin menüsünden bir meta veri türü seçin.

Genel meta veriler

Meta Veri Türleri
Alan Açıklama
Genel Meta Veriler
Adı Öge için bir ad yazın. Bu, dosya adını değiştirmez.
Açıklama Öge için bir açıklama yazın.
Anahtar Sözcükler Ögeyle ilişkilendirilmiş anahtar sözcükleri virgüllerle ayırarak listeleyin.
Öğrenim Amaçları Ögeyle ilişkilendirilmiş öğrenim amaçlarını virgüllerle ayırarak listeleyin.

Özel meta veriler

Özel Meta Veriler sayfası, kullanıcıların bir ögeye ait öznitelikleri yazmalarına olanak verir. Öznitelikler kurum tarafından tanımlanır.

IMS meta verileri

IMS Meta Verilerini Yönet sayfası, kullanıcıların öznitelikleri IMS Meta Verileri standardınagöre girmelerini sağlar.

IMS Meta Veri Açıklamaları
Alan Açıklama
IMS Meta Verileri
Tanımlayıcı Öge için benzersiz bir etiket.
Katalog Türü Bu ögenin kataloglandığı kitaplık kataloğu türü.
Katalog Girdisi Ögeye ait katalog numarası.
Dil Ögenin dili.
Kaynak Türü Egzersiz, Simülasyon, Anket, Şema, Şekil, Grafik, Dizin, Slayt, Tablo, Anlatı Metni, Sınav, Deney, Sorun Bildirimi veya Kendi Kendini Değerlendirme gibi kaynak türü.
Eğitim Bağlamı Öğrenim nesnesi kullanımının gerçekleşmesi tasarlanan tipik öğrenim ortamı. Örneğin, İlk Öğretim, Orta Öğretim, Yüksek Öğrenim, Üniversite Birinci Dönemi, Üniversite İkinci Dönemi, Üniversite Lisans Üstü, Teknik Okul Birinci Dönemi, Teknik Okul İkinci Dönemi, Profesyonel Formasyon, Sürekli Formasyon, Mesleki Eğitim
Yaş Aralığı Hedeflenen kullanıcıların yaş aralığı.
Zorluk Bu ögenin zorluk düzeyini belirleyin.
Ücretsiz Kaynak Bu öge ücretsiz ise onay kutusunu seçin.
Kısıtlı Kullanım Bu öge kısıtlandıysa onay kutusunu seçin.

Tam IMS Meta Verileri

Tam IMS Meta Verilerini Yönet sayfası, kullanıcıların IMS Öğrenim Kaynağı Meta Verileri Bilgi Modelinde kullanılabilir tüm alanlardan faydalanmalarını sağlar.

Tam IMS Meta Verileri Açıklamaları
Alan Açıklama
Genel Meta Veriler
Genel Tanımlayıcı Öge için benzersiz bir etiket.
Genel Başlık Öge başlığı.
Genel Katalog Bu ögenin kataloglandığı kitaplık kataloğu türü.
Genel Girdi Bu özel ögeye ait katalog numarası.
Genel Dil Ögenin dili.
Genel Açıklama Öge için bir genel açıklama.
Genel Anahtar Sözcük Belirtilen amacıyla ilgili öge açıklaması.
Genel Kapsam Ögenin geçmiş bağlamı.
Genel Yapı Ögenin yapısı.
Genel Toplama Düzeyi Kaynağın işlevsel boyutu. Listeden 1-4 arasında seçim yapın.
Yaşam Döngüsü
Yaşam Döngüsü Sürümü Ögenin sürümü.
Yaşam Döngüsü Durumu Ögenin düzenleme durumu.
Yaşam Döngüsü Rolü Katılım cinsi.
Yaşam Döngüsü Varlığı Ögeyle ilgili tek varlık veya varlıklar. Örneğin, yazar, yayıncı veya üniversite departmanı dahildir.
Yaşam Döngüsü Tarihi Yaşam döngüsüne katılım tarihi.
Meta Veriler
Meta Veri Tanımlayıcısı Meta veri için benzersiz bir etiket.
Meta Veri Kataloğu Aşağıdaki dizi değerinin kaynağı.
Meta Veri Girdisi Kaynaktan başka bir açıklama özelliği.
Meta Veri Rolü Katılım cinsi.
Meta Veri Varlığı İlgili varlık veya varlıklar, önce en çok ilgili olan.
Meta Veri Tarihi Katılım tarihi.
Meta Veri Şeması Sürüm dâhil meta veri yapısı.
Meta Veri Dili Ögenin dili.
Teknik
Teknik Biçim Öge teknik verileri. Örneğin, PDF, veritabanı dosyası veya Word belgesi dahil.
Teknik Boyut Ögenin bayt olarak boyutu. Yalnızca 0-9 rakamları kullanılmalıdır. Birimin MB, GB, vb. değil bayt olduğuna dikkat edin.
Teknik Konum İçerik Koleksiyonu'nda ögenin konumu.
Teknik Tür Gereklilik türü.
Teknik Ad Gerekli ögenin adı.
Teknik Minimum Sürüm Gerekli ögenin en düşük sürümü.
Teknik Maksimum Sürüm Gerekli ögenin en yüksek sürümü.
Teknik Yükleme Açıklamaları Ögeyi yükleme açıklaması.
Teknik Dış Platform Gereksinimleri Ögeye erişmek için özel gereksinimler. Örneğin, bir PDF dosyasına erişmek için Adobe Reader gerekir.
Teknik Süre Saniye olarak bir öge tasarlandığı hızda oynatıldığında sürekli bir ögenin kullandığı süre.
Eğitimle İlgili
Eğitim Etkileşimi Türü Ögenin desteklediği etkileşim türü.
Eğitim Öğrenim Kaynağı Türü Özel kaynak cinsi, en etkin cins önce gelir.
Eğitim Etkileşimi Düzeyi Son kullanıcı ve öğrenim amacı arasındaki etkileşim düzeyi.
Eğitim Anlam Yoğunluğu Boyutu ve süresine göre karşılaştırıldığında, öğrenim amacının öznel ölçümü.
Eğitimle İlgili Tasarlanan Kullanıcı Rolü Ögenin kullanıcı türü. Örneğin, Eğitmen, Öğrenci ve kütüphaneci dahil.
Eğitim Bağlamı Öğrenim nesnesi kullanımının gerçekleşmesi tasarlanan tipik öğrenim ortamı. Örneğin, İlk Öğretim, Orta Öğretim, Yüksek Öğrenim, Üniversite Birinci Dönemi, Üniversite İkinci Dönemi, Üniversite Lisans Üstü, Teknik Okul Birinci Dönemi, Teknik Okul İkinci Dönemi, Profesyonel Formasyon, Sürekli Formasyon, Mesleki Eğitim
Eğitim Normal Yaş Aralığı Hedeflenen kullanıcıların yaş aralığı.
Eğitim Zorluğu Bu ögenin zorluk düzeyini belirleyin.
Eğitim Normal Öğrenim Süresi Kaynakla çalışması için geçen yaklaşık veya normal süre.
Eğitim Açıklaması Öğrenim amacının nasıl kullanılacağıyla ilgili yorumlar.
Eğitim Dili Doğal kullanıcı dili.
Haklar
Haklar Maliyeti Öge kullanımının ödeme gerektirip gerektirmediği.
Haklar Telif Hakkı ve Diğer Kısıtlamalar Telif hakkı veya diğer kısıtlamaların uygulanıp uygulanmadığı.
Haklar Açıklaması Kaynak kullanımı koşullarıyla ilgili yorumlar.
İlişki
İlişki Türü Açıklanan ve Kaynak (7.2) tarafından tanımlanan öge arasındaki ilişkinin doğası.
İlişki Tanımlayıcısı Benzersiz başka öge tanımlayıcısı.
İlişki Açıklaması İçerik Koleksiyonu'ndaki diğer ögelerle ilişkili ögenin özellikleri.
İlişki Kataloğu Aşağıdaki dizi değerinin kaynağı.
İlişki Girdisi Gerçek değer.
EK Açıklama
Ek Açıklama Kişisi Bir ögeyle ilgili yorum yapan kullanıcı.
Ek Açıklama Tarihi Bir ögede yapılan yorumların tarihi.
Ek Açıklama Açıklaması Ögenin eğitimle ilgili kullanımı hakkındaki yorumlar.
Sınıflandırma
Sınıflandırma Amacı Sınıflandırma girdilerine göre ögenin karakteristik açıklaması.
Sınıflandırma Kaynağı Özel sınıflandırma.
Sınıflandırma Cinsi Grubu Öge sınıflandırma girdisi; cins grubu sıralı listesi bir cins grubu yolu oluşturur.
Sınıflandırma Kimliği Sınıflandırmacı sistemde Cins Grubu tanımlayıcısı.
Sınıflandırma Girdisi Cins grubu adı veya etiketi (tanımlayıcı dışında).
Sınıflandırma Açıklaması Belirtilen amacıyla ilgili öğrenim nesnesinin metin açıklaması.
Sınıflandırma Anahtar Sözcüğü Belirtilen amacıyla ilgili öğrenim amacının anahtar sözcüğü açıklaması.
Kaynak Türü Egzersiz, Simülasyon, Anket, Şema, Şekil, Grafik, Dizin, Slayt, Tablo, Anlatı Metni, Sınav, Deney, Sorun Bildirimi veya Kendi Kendini Değerlendirme gibi kaynak türü.

Dublin Core Meta Verileri

Kullanıcılar, Dublin Core Meta Verileri standardıyla ilgili öznitelikleri yazabilir.

Dublin Core Meta Veri Açıklamaları
Alan Açıklama
Dublin Core Meta Verileri
Başlık Ögenin adı. Bu, dosya adını değiştirmez.
Oluşturan Ögeyi oluşturan kişi veya organizasyon.
Konu Ögenin konusu.
Açıklama Ögenin açıklaması.
Yayıncı Ögeyi yayınlayan kişi veya organizasyonun adı.
Katkıda Bulunan Öge içeriğine katkıda bulunan kişilerin adları.
Tarih Ögenin oluşturulduğu tarih.
Tür Bu ögenin kategorisi veya türü.
Biçim Ögenin medya türü veya boyutu ve süresi. Bu, kaynağı kullanmak için gerekli yazılım veya donanımı tanımlamak için kullanılabilir.
Tanımlayıcı Bu öge için benzersiz bir referans; örneğini, bir tanıma sisteminde ilişkilendirildiği bir sayı.
Kaynak Bu ögenin geldiği kaynağın adı.
Dil Ögenin dili.
İlişki Bu ögeyle ilgili kaynak için bir referans.
Kapsam Bu ögenin konumu ve tarih aralığı.
Haklar Fikri Mülkiyet Hakları ve Telif Hakkı bilgileri.

Dinamik Meta Veriler

Eğitmenler, ögeyi bir kursa eklerken, meta verileri bir İçerik Koleksiyonu'na ekleyebilir. Eğitmenler, bu meta verilerin üzerine yazabilir veya İçerik Koleksiyonu bağlantısını İçerik Koleksiyonu'nda güncelleştirildiğinde meta veriler kursta yükseltilecek şekilde korur.

Dinamik Meta Veriler Açıklamaları
Meta Veriler Açıklama
Onay kutusu Bu meta veri türüne ait tüm kullanılabilir öznitelikleri seçmek için ilgili onay kutusunu seçin.
Meta Veri Seçici İlgili meta veri özniteliklerini genişletmek ve seçmek için artı işaretini seçin. Listeyi daraltmak için eksi işareti simgesini seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Meta Veri Öznitelikleri
Seçenek Açıklama
Değerler Ögeye ait İçerik Koleksiyonu ve kurs arasındaki dinamik bağlantıyı korumak için, Bu değerleri eşitlenmiş olarak tut onay kutusunu seçin.

Bu seçenek işaretlenmezse meta veriler, yalnızca kursa kopyalanır. Ögenin meta verilerinde yapılan değişiklikler kursta yansıtılmaz veya aksi de yapılmaz.

Biçim Meta veriler için tablo şeklinde veya sıkıştırılmış biçim seçin. Örnek Biçim alanında her seçeneğin nasıl görüneceği gösterilir.