Content Collection öğesine meta veri ekleme

  1. Düzenlemek istediğiniz öğeyi içeren klasöre gidin.
  2. Öğenin menüsünden bir meta veri türü seçin.

Genel meta veriler

Meta Veri Türleri
Alan Açıklama
Genel Meta Veriler
Adı Öğe için bir ad yazın. Bu, dosya adını değiştirmez.
Açıklama Öğe için bir açıklama yazın.
Anahtar Sözcükler Öğeyle ilişkilendirilmiş anahtar sözcükleri virgüllerle ayırarak listeleyin.
Öğrenim Amaçları Öğeyle ilişkilendirilmiş öğrenim amaçlarını virgüllerle ayırarak listeleyin.

Özel meta veriler

Özel Meta Veriler sayfası, kullanıcıların bir öğeye ait öznitelikleri yazmalarına olanak verir. Öznitelikler kurum tarafından tanımlanır.

IMS meta verileri

IMS Meta Verilerini Yönet sayfası, kullanıcıların öznitelikleri IMS Meta Verileri standardınagöre girmelerini sağlar.

IMS Meta Veri Açıklamaları
Alan Açıklama
IMS Meta Verileri
Tanımlayıcı Öğe için benzersiz bir etiket.
Katalog Türü Bu öğenin kataloglandığı kitaplık kataloğu türü.
Katalog Girdisi Öğeye ait katalog numarası.
Dil Öğenin dili.
Kaynak Türü Egzersiz, Simülasyon, Anket, Şema, Şekil, Grafik, Dizin, Slayt, Tablo, Anlatı Metni, Sınav, Deney, Sorun Bildirimi veya Kendi Kendini Değerlendirme gibi kaynak türü.
Eğitim Bağlamı Öğrenim nesnesi kullanımının gerçekleşmesi tasarlanan tipik öğrenim ortamı. Örneğin, İlk Öğretim, Orta Öğretim, Yüksek Öğrenim, Üniversite Birinci Dönemi, Üniversite İkinci Dönemi, Üniversite Lisans Üstü, Teknik Okul Birinci Dönemi, Teknik Okul İkinci Dönemi, Profesyonel Formasyon, Sürekli Formasyon, Mesleki Eğitim
Yaş Aralığı Hedeflenen kullanıcıların yaş aralığı.
Zorluk Bu öğenin zorluk düzeyini belirleyin.
Ücretsiz Kaynak Bu öğe ücretsiz ise onay kutusunu seçin.
Kısıtlı Kullanım Bu öğe kısıtlandıysa onay kutusunu seçin.

Tam IMS Meta Verileri

Tam IMS Meta Verilerini Yönet sayfası, kullanıcıların IMS Öğrenim Kaynağı Meta Verileri Bilgi Modelinde kullanılabilir tüm alanlardan faydalanmalarını sağlar.

Tam IMS Meta Verileri Açıklamaları
Alan Açıklama
Genel Meta Veriler
Genel Tanımlayıcı Öğe için benzersiz bir etiket.
Genel Başlık Öğe başlığı.
Genel Katalog Bu öğenin kataloglandığı kitaplık kataloğu türü.
Genel Girdi Bu özel öğeye ait katalog numarası.
Genel Dil Öğenin dili.
Genel Açıklama Öğe için bir genel açıklama.
Genel Anahtar Sözcük Belirtilen amacıyla ilgili öğe açıklaması.
Genel Kapsam Öğenin geçmiş bağlamı.
Genel Yapı Öğenin yapısı.
Genel Toplama Düzeyi Kaynağın işlevsel boyutu. Listeden 1-4 arasında seçim yapın.
Yaşam Döngüsü
Yaşam Döngüsü Sürümü Öğenin sürümü.
Yaşam Döngüsü Durumu Öğenin düzenleme durumu.
Yaşam Döngüsü Rolü Katılım cinsi.
Yaşam Döngüsü Varlığı Öğeyle ilgili tek varlık veya varlıklar. Örneğin, yazar, yayıncı veya üniversite departmanı dahildir.
Yaşam Döngüsü Tarihi Yaşam döngüsüne katılım tarihi.
Meta Veriler
Meta Veri Tanımlayıcısı Meta veri için benzersiz bir etiket.
Meta Veri Kataloğu Aşağıdaki dizi değerinin kaynağı.
Meta Veri Girdisi Kaynaktan başka bir açıklama özelliği.
Meta Veri Rolü Katılım cinsi.
Meta Veri Varlığı İlgili varlık veya varlıklar, önce en çok ilgili olan.
Meta Veri Tarihi Katılım tarihi.
Meta Veri Şeması Sürüm dâhil meta veri yapısı.
Meta Veri Dili Öğenin dili.
Teknik
Teknik Biçim Öğe teknik verileri. Örneğin, PDF, veritabanı dosyası veya Word belgesi dahil.
Teknik Boyut Öğenin bayt olarak boyutu. Yalnızca 0-9 rakamları kullanılmalıdır. Birimin MB, GB, vb. değil bayt olduğuna dikkat edin.
Teknik Konum İçerik Koleksiyonu'nda öğenin konumu.
Teknik Tür Gereklilik türü.
Teknik Ad Gerekli öğenin adı.
Teknik Minimum Sürüm Gerekli öğenin en düşük sürümü.
Teknik Maksimum Sürüm Gerekli öğenin en yüksek sürümü.
Teknik Yükleme Açıklamaları Öğeyi yükleme açıklaması.
Teknik Dış Platform Gereksinimleri Öğeye erişmek için özel gereksinimler. Örneğin, bir PDF dosyasına erişmek için Adobe Reader gerekir.
Teknik Süre Saniye olarak bir öğe tasarlandığı hızda oynatıldığında sürekli bir öğenin kullandığı süre.
Eğitimle İlgili
Eğitim Etkileşimi Türü Öğenin desteklediği etkileşim türü.
Eğitim Öğrenim Kaynağı Türü Özel kaynak cinsi, en etkin cins önce gelir.
Eğitim Etkileşimi Düzeyi Son kullanıcı ve öğrenim amacı arasındaki etkileşim düzeyi.
Eğitim Anlam Yoğunluğu Boyutu ve süresine göre karşılaştırıldığında, öğrenim amacının öznel ölçümü.
Eğitimle İlgili Tasarlanan Kullanıcı Rolü Öğenin kullanıcı türü. Örneğin, Eğitmen, Öğrenci ve kütüphaneci dahil.
Eğitim Bağlamı Öğrenim nesnesi kullanımının gerçekleşmesi tasarlanan tipik öğrenim ortamı. Örneğin, İlk Öğretim, Orta Öğretim, Yüksek Öğrenim, Üniversite Birinci Dönemi, Üniversite İkinci Dönemi, Üniversite Lisans Üstü, Teknik Okul Birinci Dönemi, Teknik Okul İkinci Dönemi, Profesyonel Formasyon, Sürekli Formasyon, Mesleki Eğitim
Eğitim Normal Yaş Aralığı Hedeflenen kullanıcıların yaş aralığı.
Eğitim Zorluğu Bu öğenin zorluk düzeyini belirleyin.
Eğitim Normal Öğrenim Süresi Kaynakla çalışması için geçen yaklaşık veya normal süre.
Eğitim Açıklaması Öğrenim amacının nasıl kullanılacağıyla ilgili yorumlar.
Eğitim Dili Doğal kullanıcı dili.
Haklar
Haklar Maliyeti Öğe kullanımının ödeme gerektirip gerektirmediği.
Haklar Telif Hakkı ve Diğer Kısıtlamalar Telif hakkı veya diğer kısıtlamaların uygulanıp uygulanmadığı.
Haklar Açıklaması Kaynak kullanımı koşullarıyla ilgili yorumlar.
İlişki
İlişki Türü Açıklanan ve Kaynak (7.2) tarafından tanımlanan öğe arasındaki ilişkinin doğası.
İlişki Tanımlayıcısı Benzersiz başka öğe tanımlayıcısı.
İlişki Açıklaması İçerik Koleksiyonu'ndaki diğer öğelerle ilişkili öğenin özellikleri.
İlişki Kataloğu Aşağıdaki dizi değerinin kaynağı.
İlişki Girdisi Gerçek değer.
EK Açıklama
Ek Açıklama Kişisi Bir öğeyle ilgili yorum yapan kullanıcı.
Ek Açıklama Tarihi Bir öğede yapılan yorumların tarihi.
Ek Açıklama Açıklaması Öğenin eğitimle ilgili kullanımı hakkındaki yorumlar.
Sınıflandırma
Sınıflandırma Amacı Sınıflandırma girdilerine göre öğenin karakteristik açıklaması.
Sınıflandırma Kaynağı Özel sınıflandırma.
Sınıflandırma Cinsi Grubu Öğe sınıflandırma girdisi; cins grubu sıralı listesi bir cins grubu yolu oluşturur.
Sınıflandırma Kimliği Sınıflandırmacı sistemde Cins Grubu tanımlayıcısı.
Sınıflandırma Girdisi Cins grubu adı veya etiketi (tanımlayıcı dışında).
Sınıflandırma Açıklaması Belirtilen amacıyla ilgili öğrenim nesnesinin metin açıklaması.
Sınıflandırma Anahtar Sözcüğü Belirtilen amacıyla ilgili öğrenim amacının anahtar sözcüğü açıklaması.
Kaynak Türü Egzersiz, Simülasyon, Anket, Şema, Şekil, Grafik, Dizin, Slayt, Tablo, Anlatı Metni, Sınav, Deney, Sorun Bildirimi veya Kendi Kendini Değerlendirme gibi kaynak türü.

Dublin Core Meta Verileri

Kullanıcılar, Dublin Core Meta Verileri standardıyla ilgili öznitelikleri yazabilir.

Dublin Core Meta Veri Açıklamaları
Alan Açıklama
Dublin Core Meta Verileri
Başlık Öğenin adı. Bu, dosya adını değiştirmez.
Oluşturan Öğeyi oluşturan kişi veya organizasyon.
Konu Öğenin konusu.
Açıklama Öğenin açıklaması.
Yayıncı Öğeyi yayınlayan kişi veya organizasyonun adı.
Katkıda Bulunan Öğe içeriğine katkıda bulunan kişilerin adları.
Tarih Öğenin oluşturulduğu tarih.
Tür Bu öğenin kategorisi veya türü.
Biçim Öğenin medya türü veya boyutu ve süresi. Bu, kaynağı kullanmak için gerekli yazılım veya donanımı tanımlamak için kullanılabilir.
Tanımlayıcı Bu öğe için benzersiz bir referans; örneğini, bir tanıma sisteminde ilişkilendirildiği bir sayı.
Kaynak Bu öğenin geldiği kaynağın adı.
Dil Öğenin dili.
İlişki Bu öğeyle ilgili kaynak için bir referans.
Kapsam Bu öğenin konumu ve tarih aralığı.
Haklar Fikri Mülkiyet Hakları ve Telif Hakkı bilgileri.

Dinamik Meta Veriler

Eğitmenler, öğeyi bir kursa eklerken, meta verileri bir İçerik Koleksiyonu'na ekleyebilir. Eğitmenler, bu meta verilerin üzerine yazabilir veya İçerik Koleksiyonu bağlantısını İçerik Koleksiyonu'nda güncelleştirildiğinde meta veriler kursta yükseltilecek şekilde korur.

Dinamik Meta Veriler Açıklamaları
Meta Veriler Açıklama
Onay kutusu Bu meta veri türüne ait tüm kullanılabilir öznitelikleri seçmek için ilgili onay kutusunu seçin.
Meta Veri Seçici İlgili meta veri özniteliklerini genişletmek ve seçmek için artı işaretini seçin. Listeyi daraltmak için eksi işareti simgesini seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Meta Veri Öznitelikleri
Seçenek Açıklama
Değerler Öğeye ait İçerik Koleksiyonu ve kurs arasındaki dinamik bağlantıyı korumak için, Bu değerleri eşitlenmiş olarak tut onay kutusunu seçin.

Bu seçenek işaretlenmezse meta veriler, yalnızca kursa kopyalanır. Öğenin meta verilerinde yapılan değişiklikler kursta yansıtılmaz veya aksi de yapılmaz.

Biçim Meta veriler için tablo şeklinde veya sıkıştırılmış biçim seçin. Örnek Biçim alanında her seçeneğin nasıl görüneceği gösterilir.