This information applies only to the Ultra experience.

Soruları bir metin dosyasına çevrim dışı olarak yazabilir ve bu dosyayı testlere, anketlere ve soru havuzlarına yükleyebilirsiniz.

Dosyayı yüklendikten sonra, soruları tam olarak kursunuzda oluşturduğunuz sorular gibi düzenleyebilir ve kullanabilirsiniz.


Başlamadan önce

 • Yüklemek istediğiniz sorular ve dosya bu konuda ayrıntılı olarak verilen kuralları karşılamalıdır.
 • Hata içeren sorular karşıya yüklenemeyecektir. Hatasız sorular başarıyla karşıya yüklenecektir.
 • Sistem yinelenen soruları kontrol etmez.
 • Otomatik olarak yüklenen sorular, varsayılan olarak yüklendiklerinde atanan puan değerindedir. Varsayılan bir değer görmediyseniz sorular otomatik olarak sıfır puan değerine sahip olacaktır. Her soru için bir puan değeri girmeniz gerekir.

Karşıya yüklemek üzere soru dosyası oluşturma

Dosya biçimi kuralları

Yüklenen soruları içeren her dosya aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır:

 • Tüm dosyalar sekmeyle ayrılmış TXT dosyası olmalıdır. Bu dosyayı, Microsoft® Excel® veya bir metin düzenleyicide düzenleyebilirsiniz.
 • Çoğu tarayıcıda zaman aşımı kısıtlamaları olduğundan, Blackboard her bir toplu iş dosyasının 500 kaydı aşmamasını önerir.
 • Dosyaya bir üstbilgi satırı eklemeyin.
 • Kayıtların arasına boş satır eklemeyin. Boş satır işlenir ve bir hata döndürülür.
 • Satır başına yalnızca bir soru ekleyin.
 • Her satırın ilk alanı soru türünü tanımlar.
 • Satırdaki her alanı bir TAB ile ayırın.
 • correct, incorrect, true, false ve yanıtları tanımlayan diğer kelimeler İngilizce olmalıdır.

Soru biçimi kuralları

Karşıya sorunsuz yüklemek için metin dosyasındaki sorular, tablodaki kurallara uygun olmalıdır.

Bir ölçme sınavına yüklendiğinde, correct|incorrect yanıt tanımlaması yok sayılır. Ancak dosya, testler ve havuzlar için açıklanan biçime uygun olmalıdır.

Hata içeren sorular karşıya yüklenemeyecektir. Hatasız sorular başarıyla karşıya yüklenecektir.

Soru biçimi kuralları
Soru Türü Yapı
Çoktan Seçmeli MC TAB question text TAB answer text TAB correct|incorrect TAB answer two text TAB correct|incorrect

( ) içindeki metin, Çoktan Seçmeli sorunun parçası olan yanıtların her biri için yinelenebilir. Maksimum yanıt sayısı 100'dür.
Birden Çok Yanıt MA TAB question text TAB answer text TAB correct|incorrect TAB answer two text TAB correct|incorrect

( ) içindeki metin, Çok Yanıtlı sorunun parçası olan yanıtların her biri için yinelenebilir. Maksimum yanıt sayısı 100'dür.
Doğru/Yanlış TF TAB question text TAB true|false
Deneme ESS TAB question text TAB [example]

[ ] içindeki metin isteğe bağlıdır. Örnek eklemeyi ya da boş bırakmayı seçebilirsiniz.
Sıralama ORD TAB question text TAB answer text TAB answer two text

( ) içindeki metin, Sıralama sorusunun parçası olan yanıtların her biri için yinelenebilir. Maksimum yanıt sayısı 100'dür. Dosyaya girilen sıra doğru sıradır. Sistem yanıtları rastgele olarak sıralar.
Eşleştirme MAT TAB question text TAB answer text TAB matching text TAB answer two text TAB matching two text

( ) içindeki metin, Eşleştirme sorusunun parçası olan yanıtların her biri için yinelenebilir. Maksimum yanıt sayısı 100'dür. Sistem yanıtları ve bunların sorusunu rastgele sıralar. Eşleştirme sorusunu yüklerken, sorular ve yanıtlar arasında bire bir ilişki olmalıdır. Yoksa, birden fazla yanıt aynı değere sahipse doğru yanıtlar yanlış olarak işaretlenebilir.
Boşluğu Doldur FIB TAB question text TAB answer text TAB answer two text

( ) içindeki metin, Boşluk Doldurma sorusunun parçası olan yanıtların her biri için yinelenebilir. Maksimum yanıt sayısı 100'dür.
Birden Çok Boşluğu Doldur FIB_PLUS TAB question text TAB variable1 TAB answer1 TAB answer2 TAB TAB variable2 TAB answer3

Biçim bir değişken-yanıtlar listesinden oluşur ve her değişken-yanıt bir değişken adından ve o değişken için doğru yanıtların listesinden oluşur. Değişken-yanıtlar boş bir alanla ayrılır.

Maksimum değişken sayısı 10'dur.
Dosya Yanıtı FIL TAB question text
Sayısal Yanıt NUM TAB question text TAB answer TAB [optional]tolerance
Kısa Yanıt SR TAB question text TAB sample answer
Görüş/Likert Ölçeği OP TAB question text

Maksimum yanıt sayısı 100'dür.
İç İçe Geçmiş Tümce JUMBLED_SENTENCE TAB question text TAB choice1 TAB variable1 TAB choice2 TAB TAB choice3 TAB variable2

Bu biçim, seçim yanıt listesi içerir. Her seçim-yanıt bir seçim ve arkasından bu seçimin doğru yanıt olduğu değişkenlerin listesinden oluşur. Boş bir alan seçim yanıtının sonunu belirtir. Bir seçim ve hemen arkasından boş bir alan gelmesi, o seçimin hiçbir değişken için doğru yanıt olmadığını gösterir.

Maksimum yanıt sayısı 100'dür.
Sınav Çanağı QUIZ_BOWL TAB question text TAB question_word1 TAB question_word2 TAB phrase1 TAB phrase2

Biçim, ardından boş bir alan ve geçerli yanıt tümcecikleri gelen geçerli soru sözcükleri listesinden oluşur.

Maksimum soru sözcüğü sayısı 103'tür.

Maksimum yanıt tümceciği sayısı 100'dür.

Örnek soru dosyası


Karşıya soru dosyası yükleme

 1. Testten, ölçme sınavından veya havuzdan Soruları Yükle seçeneğini tıklatın.
 2. Dosyayı bulmak için Gözat seçeneğini tıklatın.
 3. İsteğe bağlı olarak, tüm sorular için varsayılan bir değer ayarlamak üzere Soru başına puan kutusuna bir değer girin. Boş bırakırsanız tüm sorular sıfır değerine ayarlanır. Daha sonra tek tek soru değerlerini düzenleyebilirsiniz.
 4. Gönder ve Tamam seçeneğini tıklatın. Sorular test, ölçme sınavı veya havuzda görünür. Soruları düzenleyebilir ve yeniden sıralayabilirsiniz.