Wat is sociaal leren in Blackboard Learn™?

De moderne, actieve student wil op een eenvoudige manier online verbinding kunnen maken met verschillende communities, waaronder uiteraard de community van de eigen opleiding. Het blijkt echter dat studenten en opleiders vinden dat de sociale platforms die op dit moment voor ze beschikbaar zijn, niet efficiënt inspelen op hun behoeften aan contact met de opleidingscommunity. Daarnaast willen ze hun academische leven liever gescheiden houden van hun privéleven.

Om die redenen hebben we in samenwerking met studenten, docenten en beheerders een wereldwijd onderwijsnetwerk ontwikkeld. Via dit netwerk kunnen studenten van onderwijsinstellingen met Blackboard Learn overal ter wereld met elkaar in contact komen om van elkaar te leren op sociale, informele manieren, als aanvulling op de formelere structuren van traditionele online cursussen. Met het Building Block Sociale profielen en hulpprogramma's kun je jouw instantie van Learn verbinden met het cloudgebaseerde wereldwijde onderwijsnetwerk. Je studenten en opleiders kunnen dan deze onderwijscommunity ontdekken en door communicatie en samenwerking sociaal leren integreren binnen het LMS.


Wat zijn de licentievereisten voor het installeren van het Building Block Sociale profielen en hulpprogramma's?

Het Building Block Sociale profielen en hulpprogramma's is beschikbaar als onderdeel van de licentie voor Community Engagement voor instellingen met release 9.1, Service Pack 10 of later van Blackboard Learn.


Wat zijn sociale profielen en hulpprogramma's en wat is het verschil met cloudprofielen en -hulpprogramma's?

Cloudprofielen en -hulpprogramma's is een set cloudgebaseerde voorzieningen die in Service Pack 10 beschikbaar zijn gemaakt als onderdeel van de licentie voor Course Delivery. Cloudprofielen en -hulpprogramma's bevat basisprofielen (profielkaarten genoemd), de tool Mensen en verbeteringen van de tool Berichten.

Sociale profielen en hulpprogramma's is een set aanvullende cloudgebaseerde voorzieningen die als Building Block beschikbaar zijn gesteld voor de licentie Community Engagement. Sociale profielen en hulpprogramma's bevat volledige profielen, de tools Ruimten en Berichten, verbeterde profielkaarten, de tool Mensen en de tool Berichten. Het is belangrijk te weten dat het inschakelen van Cloudprofielen en -hulpprogramma's een vereiste is voor het inschakelen van Sociale profielen en hulpprogramma's.

Bekijk de onderstaande tabel voor meer informatie. Al deze tools zijn beschikbaar via Mijn Blackboard.

ToolAls Cloudprofielen en -hulpprogramma's is ingeschakeldAls Sociale profielen en hulpprogramma's is ingeschakeld
Profiel en profielkaartBeschikbaar Profielkaart met naam, afbeelding, studiegebied en beschrijving uit het colofonVerbeterd Volledig profiel met profielprikbord, netwerken/volgen van andere gebruikers en de mogelijkheid om te koppelen aan profielen van Facebook en Twitter. Verbeterde profielkaart met de mogelijkheid om te volgen, berichtuitwisselingen en volledig profiel weergeven
MensenBeschikbaar

Beperkt tot zoeken binnen de instelling van de gebruiker.

Verbeterd

Zoeken binnen instellingen en netwerken / volgen van andere gebruikers.

berichtenVerbeterd

Profielafbeeldingen bij de berichten van gebruikers, en weergeven van profielkaarten door de muisaanwijzer op de afbeelding te houden.

Verbeterd

Berichten en opmerkingen toevoegen vanaf het prikbord in een profiel en ruimte.

berichtenNiet beschikbaarBeschikbaar
RuimtenNiet beschikbaarBeschikbaar

Samenvattend: met cloudprofielen en -hulpprogramma's kunnen gebruikers een profielkaart maken die overal binnen Learn wordt weergegeven en kunnen ze andere gebruikers van de instelling zoeken. Sociale profielen en hulpprogramma's daarentegen bieden een volledig profiel, toegang tot het wereldwijde onderwijsnetwerk van Blackboard Learn, en voorzieningen en functies om in contact te komen met anderen, te communiceren en samen te werken; een exponent van sociaal leren dus.


Hoe schakel ik Sociale profielen en hulpprogramma's in?

De eerste stap om de tools voor sociaal leren beschikbaar te maken voor de instelling is door de instantie van Learn te verbinden met de Blackboard Cloud als je dat nog niet hebt gedaan. Met het beheerdersprivilege 'Cloudinstellingen (tools)' kun je je cloudinstellingen beheren.

Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer, onder Cloudbeheer, de optie Cloud Connector. Je krijgt het verzoek een formulier met de volgende elementen in te vullen.

ElementBeschrijving
1. Instantie van Blackboard Learn
Externe URLGeef hier de URL op van de openbare website van Blackboard Learn van je school.
2. Cloudregistratie
WeergavenaamGeef een naam op om uw school mee aan te geven, bijv. de volledige naam van uw school. Vermijd afkortingen in dit veld.
BeschrijvingGeef een optionele beschrijving voor uw weergavenaam.
InstantietypeGeef aan hoe deze Blackboard Learn-instantie zal worden gebruikt in jouw omgeving. Selecteer Productie, Ontwikkeling, Implementeren, of Test.
Site-IDEr wordt een unieke site-ID toegewezen aan uw Blackboard Learn-instantie nadat deze is geregistreerd.
VerbindingsdatumDe datum en het tijdstip waarop de instantie is geregistreerd.
3. Verzenden
VerzendenSelecteer deze knop om de gewijzigde instellingen op te slaan.

Uw instantie van Learn is nu verbonden met de Blackboard Cloud. Ga als volgt te werk om de cloudprofielen en -hulpprogramma's in te schakelen:

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Cloudbeheer de optie Cloudprofielen en -hulpprogramma's.
 2. Selecteer Uit om de cloudprofielen en -hulpprogramma's in te schakelen.
 3. Er wordt een privacyovereenkomst weergegeven. Lees deze door en selecteer Accepteren.
 4. Je ziet nu de pagina Blackboard Cloudinstellingen. Hier kun je de beleidsregels van de instelling toevoegen die betrekking hebben op het werken met de cloud.

  De voorwaarden van het servicecontract gelden uitsluitend tussen Blackboard en de gebruiker.

  Je kunt hier ook aangeven hoe cursussen en organisaties worden weergegeven in de cloud van Blackboard Cloud, bepaalde cursussen en organisaties uitsluiten van de pagina Mensen en integratie met Facebook en Twitter mogelijk maken.

Nadat de cloudprofielen en -hulpprogramma's zijn ingeschakeld, moet je de sociale profielen en hulpprogramma's inschakelen.

De functie Sociale profielen en hulpprogramma's inschakelen:

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Cloudbeheer de optie Cloudprofielen en -hulpprogramma's.
 2. Selecteer onder Cloudhulprogramma's, bij Sociale profielen en hulpprogramma's, de knop Uit om de functie in te schakelen.
 3. Het scherm Sociale instellingen wordt weergegeven. Hier kunt u de beschikbaarheid van de sociale profielen en hulpprogramma's bepalen per rol binnen de instelling. De beschikbaarheid is standaard ingesteld op Iedereen.
 4. Selecteer desgewenst een of meer rollen en selecteer Verzenden. Uw gebruikers hebben nu toegang tot het wereldwijde onderwijsnetwerk en de tools voor sociaal leren.

Kan ik bepaalde tools voor sociaal leren uitschakelen en andere ingeschakeld laten?

Het is niet mogelijk om de tools afzonderlijk in of uit te schakelen. De sociale profielen en hulpprogramma's kunnen alleen als set worden ingeschakeld of uitgeschakeld. Zoals hierboven aangegeven, is het wel mogelijk om via instellingsrollen de volledige toolset in te schakelen voor bepaalde gebruikers en voor andere niet beschikbaar te stellen.


Wat voor gevolgen heeft het inschakelen van de Blackboard Cloud op de beveiliging van de Learn-omgeving?

Er zijn verschillende beveiligingslagen die zowel de Learn-omgeving als de Blackboard Cloud beschermen. De verificatie van gebruikers wordt afgehandeld door de Learn-instantie. Het verificatiemechanisme van Learn, met wachtwoorden, digitale certificaten, CAS enzovoort, blijft ongewijzigd bij toevoeging van de cloud.

Gebruikers worden nog steeds op dezelfde manier geverifieerd als in de situatie zonder ingeschakelde Blackboard-cloud. Om toegang te krijgen tot de cloudtools van Blackboard, moeten gebruikers eerst worden geverifieerd door Learn. Het is niet mogelijk om rechtstreeks te verifiëren bij de Blackboard Cloud. Bij aanmelding wordt de sessie van een gebruiker gemaakt via OAuth om een veilige communicatie tussen de Learn-instantie en de Blackboard-cloud te garanderen. Het inschakelen van de Blackboard Cloud heeft geen invloed op de beveiliging in Learn zelf.

De toegang tot de profielservice vereist een beveiligde verbinding tussen de lokale instantie van Learn en cloudservices. Deze moet per instantie eenmalig met de Cloud Connector worden geconfigureerd vanuit het configuratiescherm voor systeembeheer van Learn. Individuele profielen in de Blackboard Cloud worden gekoppeld aan een lokale gebruikersaccount in een Learn-instantie en zijn alleen toegankelijk voor de gebruiker via een Learn-instantie.

Blackboard stelt alles in het werk om veilige toepassingen aan te bieden aan onze klant. Blackboard ontwikkelt producten volgens een set beveiligingsrichtlijnen die is afgeleid van OWASP (Open Web Application Security Project), inclusief specifieke maatregelen voor de tien kwetsbaarste punten die zijn opgesteld door OWASP. Blackboard past deze praktijken toe in alle fasen van de software-ontwikkeling.

Er moeten vereisten worden opgesteld voor het identificeren van verificatievereisten voor iedere gebruikssituatie. Alle documentatie over technische ontwerpen moet een analyse bevatten van potentiële beveiligingsrisico's. Onze ontwikkelteams maken gebruik van verschillende standaarden om conformiteit te garanderen met 'best practice' ontwikkelmethodologieën, inclusief het voorkomen van bekende zwakke plekken en het toepassen van bewezen tegenmaatregelen hiervoor tijdens de implementatie.

Blackboard maakt gebruik van verscheidene methoden om onze toepassingen te beschermen. Voorbeelden zijn beveiligde beoordelingen 'van boven naar beneden' aan de hand van bedreigingsmodellen en analyses en detectie van bedreigingen met codeniveaus 'van beneden naar boven'. Blackboard stelt alles in het werk eventuele zwakke plekken zo snel mogelijk te repareren door ontwikkel- en releaseprocessen toe te passen die een zo goed mogelijke en efficiënte productie en uitrol van beveiligingspatches mogelijk maken.


Welke gegevens worden er vanuit Learn verzonden naar de Blackboard Cloud?

Nadat er een Cloud-profiel is gemaakt, geeft Blackboard Learn de voornaam, de achternaam en de huidige cursus- en organisatie-inschrijvingen van de gebruiker door aan de cloudservice. Alle gegevens worden uit veiligheidsoverwegingen verzonden via SSL en OAuth.

Een gebruiker moet akkoord gaan met de voorwaarden van de service en een aangepast profiel verzenden voordat er een profiel kan worden gemaakt.

Als de gebruiker wijzigingen aanbrengt in het cloudprofiel, worden die wijzigingen niet overgebracht naar Learn. De cloudservice fungeert nooit als het administratiesysteem voor Learn.

Elke keer dat de gebruiker zich aanmeldt, is er contact tussen Learn en de cloudservice om eventuele updates van de cursus-/organisatie-inschrijvingen van een gebruiker door te geven, zodat de cloudservice gesynchroniseerd blijft met de inschrijvingen in Learn. Deze informatie wordt gebruikt in de onderwijsnetwerken die toegankelijk zijn via de tool Mensen in Mijn Blackboard. Daarnaast wordt de landinstelling van de gebruiker (de taal waarin ze de interface van Blackboard Learn weergeven) verzonden om te bepalen in welke taal de cloudinterface moet worden aangeboden.

Overige informatie in het profiel (bijvoorbeeld de studierichting, een beschrijving van de gebruiker, het e-mailadres, overige contactgegevens en berichten) kunnen door de eindgebruiker in het profiel worden ingevoerd. Ook hier is het zo dat deze gegevens niet worden teruggekoppeld aan Learn. De cloudservice fungeert nooit als het administratiesysteem voor Learn.


Kan ik de tools voor sociaal leren alleen voor bepaalde gebruikers inschakelen?

De toegang tot de tools voor sociaal leren kan worden geregeld via instellingsrollen. Ga hiervoor naar Sociale instellingen onder Cloudbeheer in het configuratiescherm voor systeembeheer.

Het scherm Sociale instellingen is de plaats waar u de beschikbaarheid van tools kunt wijzigen op basis van instellingsrollen.


Kan ik de tools voor sociaal leren ook weer uitschakelen?

Ja. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Cloudbeheer de optie Cloudprofielen en -hulpprogramma's. Selecteer Aan naast Sociale profielen en hulpprogramma's (zie het scherm hieronder). De sociale profielen en hulpprogramma's zijn nu uitgeschakeld, maar de cloudprofielen en -hulpprogramma's blijven beschikbaar, tenzij je deze ook uitschakelt. Dit kan ook via dit scherm door Aan naast Cloudprofielen en -hulpprogramma's te selecteren.

Het uitschakelen van de sociale profielen en hulpprogramma's of de cloudprofielen en -hulpprogramma's heeft geen gevolgen voor de gegevens die al aanwezig zijn in de Blackboard Cloud. Deze services zijn alleen niet meer beschikbaar in de instantie van Blackboard Learn. Als je de sociale profielen en hulpprogramma's of de cloudprofielen en -hulpprogramma's later weer inschakelt, zijn alle bestaande gegevens weer toegankelijk voor de gebruikers.


Wat is de invloed van de tools voor sociaal leren op upgrades van mijn Learn-omgeving?

Hoewel de cloudservices nauw zijn geïntegreerd met Blackboard Learn en hiervan ook afhankelijk zijn, zijn deze voorzieningen afzonderlijk ontwikkeld en worden ze ook los van Blackboard Learn beheerd. Dit betekent dat het kan gebeuren dat Blackboard nieuwe functies of verbeteringen vrijgeeft voor de cloudservices die niet zijn opgenomen in releases van Blackboard Learn.

Updates van de tools voor sociaal leren worden beschikbaar gesteld in de vorm van Blackboard Building Blocks via de module Software-updates of via updates van de cloudservices die automatisch worden uitgevoerd. Updates van de cloudservice kunnen meestal zonder tussenkomst van de instelling worden geïnstalleerd, behalve als in specifieke situaties nieuwe cloudfuncties nog moeten worden ingeschakeld.

De Blackboard Cloud, en dus de tools voor sociaal leren, is op bepaalde manieren afhankelijk van Blackboard Learn, maar omgekeerd is dit niet het geval. De tools voor sociaal leren hebben dus weinig invloed op uw Blackboard Learn-omgeving.


Kan ik de tools voor sociaal leren uitschakelen tijdens tests?

Nee, je kunt de tools voor sociaal leren niet uitschakelen tijdens tests. Blackboard is ervan overtuigd dat dit een onterecht gevoel van veiligheid zou geven, omdat studenten ook op andere manieren contact met elkaar kunnen hebben dan via de functies voor sociaal leren van Blackboard. In plaats van een voorziening aan te bieden waarmee de toegang tijdens examens kan worden geblokkeerd, wat zeker geen garantie is tegen misbruik, willen wij instellingen vragen dit probleem op andere manieren aan te pakken (betere beoordelingen, surveillanten, enzovoort).


Wie heeft er toegang tot het wereldwijde onderwijsnetwerk?

Alleen mensen met een gebruikersaccount voor een instantie van Blackboard Learn waarvoor de functie Sociale profielen en hulpprogramma's is ingeschakeld. Mensen zonder een Blackboard Learn-account hebben geen toegang omdat andere platforms momenteel niet worden ondersteund en het wereldwijde onderwijsnetwerk niet toegankelijk is voor het publiek.