Orientacions pas a pas

En els fitxers accessibles, Ally us indica què heu fet correctament. Per als fitxers amb una puntuació de Baixa a Alta, Ally us mostra els problemes i us ofereix una guia pas a pas per corregir-los.

 1. Puntuació d'accessibilitat: Consulteu la puntuació global de tot el fitxer.
 2. Tots els problemes: Seleccioneu Tots els problemes per veure tots els problemes del fitxer. En aquesta visualització, es mostra com pot millorar la puntuació corregint cada problema. Cerqueu el problema que voleu corregir i seleccioneu Corregeix.
 3. Descripció del problema i ajuda pas a pas: Consulteu la descripció d'un problema del fitxer. Ally organitza aquests comentaris en un arbre de decisions perquè pugueu anar seguint les indicacions i responent el que se us va consultant. Obteniu informació sobre quin és el problema, per què és important i com el podeu corregir correctament.
  • Seleccioneu Què significa això? per obtenir més informació sobre el problema.
  • Seleccioneu Com i seguiu els passos per millorar l'accessibilitat del fitxer. 

   Aquestes instruccions canvien segons el fitxer i els problemes d'accessibilitat que s'hi troben. Per exemple, en un PDF pot ser que veieu instruccions per convertir-lo en un PDF amb etiquetes. Seleccioneu Com afegir etiquetes a un PDF.

 4. Carrega: Carregueu fitxers actualitzats per substituir el fitxer existent.