Meta veriler, bir ögeyle ilgili açıklayıcı bilgilerdir. Content Collection'da, meta veriler büyük miktarlarda içeriğin düzenli kalmasına ve başka kullanıcılar tarafından aranabilmesine yardımcı olur. Kullanıcılar, tarih veya kategori gibi farklı meta veri türlerini tek bir ögeyle ilişkilendirebilir. Bir öğenin meta verisini düzenlemek için öğenin menüsünden Meta veri'yi seçin.

Bu özelliğin kullanılıp kullanılamayacağını kurumunuz belirler.

Blackboard Learn'de varsayılan olarak eklenmiş dört meta veri şablonu vardır: Dublin Core, Tam IMS, Genel ve IMS. Bu şablonlar, tüm kullanıcılar için kullanıma sunabilir ve düzenlenebilir ancak sistemden silinemezler. Yöneticiler, ek meta veri özniteliklerini ve şablonlarını oluşturacak ve düzenleyecek kullanıcıları atayabilir.

Ayrıca, sonuçlar değerlendirmeleri içinde oluşturulan hedefler de meta veriler gibi işlem görebilir ve İçerik Koleksiyonu ögeleriyle eşleştirme için kullanılabilir.

Klasörler ve ögeler, ilişkilendirilmiş meta verileriyle birlikte içe alınabilir ve dışa verilebilir.